Konsultuojame

Iliustracija  Tel. 8 700 02022

Iliustracija  El. p. [email protected]


Fizinius ir juridinius asmenis kviečiame kreiptis į mus, norint pasikonsultuoti aplinkosauginiais klausimais dėl: 

  • atliekų tvarkymo ir nuotekų; 
  • gyvosios gamtos: laukinių gyvūnų, medžioklės, žvejybos; 
  • geriamojo vandens, plaukiojimo vandens telkiniuose taisyklių, vandens telkinių tvarkymo ir įrengimo; 
  • oro taršos ir žemės ūkio veiklos aplinkosaugos; 
  • miškų apsaugos ir želdinių; 
  • aplinkosaugos mokesčių ir Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) klausimai. 


Konsultacijos telefonu teikiamos

  • Pirmadieniais–ketvirtadieniais 9.00–16.00 val.
  • Penktadieniais 9.00–15.00 val.
  • Prieššventinėmis dienomis – viena valanda trumpiau

GPAIS ir miškų apsaugos klausimais

  • Pirmadieniais–penktadieniais 9.00–12.00 val.

Sužeisti, sergantys laukiniai gyvūnai ir paukščiai


Daugiau informacijos

Departamentas neįgaliotas oficialiai aiškinti įstatymų ar kitų teisės aktų ir jų taikymo, todėl teikiame Departamento specialistų nuomonę paklausime keliamu klausimu. Paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Asmeniui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Departamento konsultacijos turinys. Konsultacija teikiama pagal jos teikimo dieną galiojančius teisės aktus ir negali būti laikoma Departamento sprendimu konkrečioje situacijoje.

Atnaujinimo data: 2024-01-04