PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-934
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. V-91 redakcija)

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos valdymo struktūros schema

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos valdymo struktūros schema

Atnaujinimo data: 2024-01-18