Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai

Aplinkos apsaugos departamento pareigūnas

Stabdyk pažeidimus aplinkos apsaugos srityje, tapdamas neetatiniu aplinkos apsaugos inspektoriumi.

Ką veikia neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai?

Pagrindinis jų uždavinys – teikti visokeriopą pagalbą aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančiai institucijai ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams.   

Neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius kartu su pareigūnais dalyvauja patruliavimuose, reiduose, tikslinėse išvykose, nustato nelegalių atliekų laikymo vietas ir prisideda prie visuomenės švietimo aplinkosaugos klausimais. 

Kas gali tapti neetatiniu aplinkos apsaugos inspektoriumi?  

Neetatiniu aplinkos apsaugos inspektoriumi gali tapti ne jaunesni nei 18 metų Lietuvos Respublikos piliečiai, esantys nepriekaištingos reputacijos aplinkos apsaugos srityje*. 

Priėmimo tvarka

Šiuo metu naujų neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių priėmimas nevykdomas.

Norintys tapti neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais turi: 

  • pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 
  • pateikti dvi nuotraukas (3x4 cm formato); 
  • pateikti statutinio pareigūno pažymėjimo kopiją (jeigu neetatiniu aplinkos apsaugos inspektoriumi nori tapti statutinis pareigūnas). 
  • išklausyti mokymo kursą; 
  • išlaikyti egzaminą. 

Atlikus šiuos veiksmus bus suteiktos neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus galios ir įteikti tai patvirtinantys pažymėjimai.  

Kilus klausimų, prašome kreiptis į Saulių Džiaugį:

Daugiau informacijos 

* Neturintys teistumo, kuriems per paskutinius vienus metus nebuvo įsiteisėjęs teismo apkaltinamasis nuosprendis už baudžiamuosius nusižengimus aplinkai; neturintys administracinių nuobaudų už teisės pažeidimus aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, gamtos, istorijos ir kultūros paminklų apsaugos srityje; buvę aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai, kurie nebuvo atleisti už tarnybinius nusižengimus arba nuo kurių atleidimo dienos praėjo daugiau kaip 5 metai; buvę NAAI, kuriems jų galios nebuvo panaikintos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 3 ir 5 punktuose numatytais pagrindais arba nuo galių panaikinimo dienos praėjo daugiau kaip 5 metai. 

Atnaujinimo data: 2024-05-03