>

Valstybės kontrolieriai nėra priėmę sprendimų dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos veiksmų.

Atnaujinimo data: 2023-09-29