>

Dėl mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių, iš mobiliųjų taršos šaltinių, gaminių atliekomis, pakuočių atliekomis, sąvartyne šalinamomis atliekomis. Šį sprendimą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 11 str. 5 d.* ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 152 str. 2 d.**, mokesčių mokėtojas turi teisę apskųsti per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 155 str. 1 d.*** skundas Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos paduodamas per Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos (Smolensko g. 15, 03201 Vilnius).

*11 str. 5 d. Ginčai dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo privaloma ikiteismine tvarka nagrinėjami Mokestinių ginčų komisijoje prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimai gali būti skundžiami teismui.
** 152 str. 2 d. Skundas Mokestinių ginčų komisijai turi būti paduodamas raštu ne vėliau kaip per 20 dienų nuo centrinio mokesčių administratoriaus skundžiamo sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui arba per 20 dienų nuo termino sprendimui dėl mokestinio ginčo priimti pasibaigimo dienos.
***155 str. 1 d. Skundas dėl mokestinio ginčo Mokestinių ginčų komisijai paduodamas per centrinį mokesčių administratorių.

Atnaujinimo data: 2023-10-12