Nutarimas išnagrinėjus bylą dėl ekonominės sankcijos skyrimo

Sankcija taikoma tik juridiniam asmeniui.

Nutarimų, priimamų išnagrinėjus bylą dėl ekonominės sankcijos skyrimo juridiniam asmeniui, apskundimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 50 straipsnio 6 dalyje.

Nutarimas dėl ekonominės sankcijos skyrimo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 50 straipsnio 6 dalimi, per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administraciniam teismui. Nutarimą gali skųsti juridinis asmuo, dėl kurio priimtas nutarimas, arba suinteresuoti asmenys, kurių interesai tiesiogiai susiję su nagrinėjama byla.  Kreipimasis į teismą sustabdo nutarimo skirti ekonominę sankciją vykdymą.

Atnaujinimo data: 2024-02-02