2024-05-10

Aplinkosaugininkų dėmesys vandens plaukiojimo priemonėms vandens telkiniuose: organizuojami reidai gegužės mėnesį

aplinkos apsauga (asociatyvi nuotrauka)

Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai šių metų gegužės 13–19 d. tikrins, kaip asmenys laikosi aplinkosaugos sąlygų vandens telkiniuose plaukiodami vandens transporto priemonėmis. Aplinkos apsaugos pareigūnai organizuojami reidai visoje Lietuvoje.  

Apribojimai vandens transporto priemonėms taikomi norint mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pavyzdžiui, savaeigės plaukiojimo priemonės sukeltas triukšmas ir bangavimas trikdo paukščius ypač perėjimo metu ir prastina jų mitybą, variklio turbulencija kelia stresą ne tik žuvims, bet ir visai vandens gyvūnijai. Be to, į vandenį gali patekti kuro, tepalų, degimo produktų ir kitų kenksmingų medžiagų.     

„Šie reikalavimai ypač aktualūs ekosistemoms svarbiuose ežeruose arba gyvūnijai jautriu laikotarpiu, tarkim, paukščių perėjimo laikotarpiu savaeigė plaukiojimo priemonė gali išbaidyti sparnuočius iš įprastų maitinimosi ar perėjimo vietų. Nubaidžius nuo lizdų perinčius paukščius atšąla kiaušinių dėtys – mažėja paukščių populiacijos“, – sako Vilniaus gyvosios gamtos aplinkos apsaugos skyriaus vedėjas Sigitas Mikėnas.   

S. Mikėnas pažymi, kad tokie patikrinimai atliekami visą plaukiojimo sezoną, todėl norisi priminti plaukiojantiems vandens transporto priemonėmis šalies telkiniuose gyventojams svarbiausius aplinkosaugos reikalavimus ir taip išvengti žalos aplinkai.  

Ruošiantis plaukioti vidaus degimo variklį turinčiomis plaukiojimo priemonėmis (t. y. savaeigėmis vandens transporto priemonėmis, pvz. valtimis su varikliu, kateriais ir kt.) vandens telkiniuose svarbu pirmiausia įvertinti, kur, kada ir kaip tai galima daryti, atsižvelgti į plaukiojimo priemonės variklio galingumą, vandens telkinio dydį ir artelkinys yra saugomoje teritorijoje (pasitikrinti galima čia).  

Aplinkos apsaugos departamentas parengė išsamią informaciją apie svarbiausius reikalavimus plaukiojant įvairiomis plaukiojimo priemonėmis šioje atmintinėje, o aktualiausią informaciją apie plaukiojimą plaukiojimo priemonėmis sąlygas atskiruose vandens telkiniuose galite rasti čia

Plaukiojimas vandens telkiniuose, nepatenkančiuose į saugomas teritorijas

Kada leidžiama plaukioti?Kokiuose vandens telkiniuose?
1. Kai bendras variklių galingumas neviršija 10 AG (8 kW)
Visą plaukiojimo sezonądidesniuose kaip 100 ha vandens telkiniuose
Nuo 06.21 iki plaukiojimo sezono pabaigosdidesniuose kaip 10 ha vandens telkiniuose
2. Kai bendras variklių galingumas 11 AG (9 kW)–20 AG (15 kW) 
Visą plaukiojimo sezonąne mažesniuose kaip 500 ha vandens telkiniuose
Nuo 06.21 iki plaukiojimo sezono pabaigosne mažesniuose kaip 100 ha vandens telkiniuose
3. Kai bendras variklių galingumas 21 AG (16 kW)–150 AG (110 kW)
Nuo 06.21 iki plaukiojimo sezono pabaigosdidesniuose kaip 200 ha vandens telkiniuose

4. Kai bendras variklių galingumas 151 AG (111 kW)–300 AG (220 kW)

Nuo 06.21 iki plaukiojimo sezono pabaigos plaukioti galima vandens telkinio dalimi (akvatorija), patvirtinta teritorijų planavimo dokumentuose, didesniuose kaip 500 ha vandens telkiniuose
5. Kai bendras variklių galingumas 301 AG (221 kW)–680 AG (500 kW) 
Draudžiama, išskyrus išimtinius atvejusIšimtis, pagal nustatytas sąlygas žr. Elektrėnų tvenkinys ir Drūkšių ežeras

Plaukiojimas vandens telkiniuose saugomose teritorijose   

Aplinkosaugininkai primena, kad draudžiama vandens transporto priemonėmis plaukioti telmologiniuose, botaniniuose, zoologiniuose, botaniniuose-zoologiniuose, ornitologiniuose draustiniuose ir gamtiniuose rezervatuose.    

Plaukioti draudžiama ir valstybiniuose (regioniniuose ir nacionaliniuose) parkuose. Išimtis taikoma nuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos plaukiojant priemonėmis, kurių variklių galingumas neviršija 10 AG (8 kW). Kiti atvejai nustatyti šiuose reikalavimuose.     

Nors ornitologiniuose draustiniuose esančiuose vandens telkiniuose draudžiama plaukioti, taikomos išimtys tais atvejai, kai šiuose vandens telkiniuose išduodamas leidimas naudoti žvejybos plotą.  

Turint tokį leidimą ornitologiniuose draustiniuose leidžiama plaukioti neturinčia vidaus degimo variklio nesavaeige plaukiojimo priemone (pvz.: baidare, kanoja, vandens dviračiu, irkline valtimi ir kt.) nuo rugpjūčio 1 d. iki balandžio 1 d. žuvų įveisimo ir mėgėjų žvejybos tikslais.  

Plaukiojimas vandens motociklais ir reikalavimai jiems 7 vandens telkiniuose ir vidaus vandenų keliais  

Mėgstantys vandens pramogas privalo žinoti, kad vandens motociklai priskiriami vandens transporto priemonėms, varomoms vidaus degimo varikliais, turinčiais vandens srauto pompą, todėl plaukioti jais galima tik nurodytuose vandens telkiniuose ir laikantis nustatytų sąlygų.  

Vandens telkinysLaikotarpisVieta ir atstumas  (plaukiojimas leidžiamas)Išimtys  (plaukiojimas draudžiamas) Papildomi reikalavimai
Baltijos jūranuo gegužės mėnesio pradžios iki rugsėjo mėnesio pabaigosBaltijos jūros pakrantės vandenyse, Baltijos jūros valstybiniame talasologiniame draustinyje Palangos miesto savivaldybės ribose 1000 m atstumu nuo pakrantės.Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Pajūrio regioninis parkas, Baltijos jūros biosferos poligonas
Kauno mariosnuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigosnuo Kauno marių vidaus vandenų prieplaukos iki linijos, jungiančios Grabučiškių plaukiojimo priemonių nuleidimo vietą (slipą) dešiniajame marių krante (54.8930674, 24.1460141) ir sausumos iškyšulį, esantį statmenai krantui priešais šį slipą kairiajame marių krante (54.8847311, 24.1286535).
Elektrėnų mariosnuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos leidžiama plaukiotiVisame vandens telkinyje
Galuonų ežerasnuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos leidžiama plaukiotiVisame vandens telkinyjeGaluonų ežero įlanka
Dūkštų ežerasnuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigosNe arčiau kaip 200 m atstumu nuo kranto šiaurinėje ežero dalyje nuo Mištautų miško rytinio pakraščio iki Padrūkšės kaimo, vakarinėje ežero dalyje – nuo Ignalinos atominės elektrinės išleidimo kanalo iki Mačionių kaimo.Įplaukti į akvatoriją ir išplaukti iš jos galima tik mažiausiuoju savaeigės priemonės greičiu.
Talkšos ežerasnuo plaukiojimo sezono pradžios iki pabaigosVisame vandens telkinyjeKai bendras variklių galingumas neviršija 150 AG (110 kW), leidžiama plaukioti renginių metu, kuriems gautas Šiaulių mieto savivaldybės leidimas.

Renginių organizatoriai apie renginio datą, laiką, vietą, savaeigių plaukiojimo priemonių skaičių ir jų variklių galingumą turi raštu informuoti Aplinkos apsaugos departamentą (el. paštu [email protected]) ir Šiaulių miesto savivaldybės administraciją.

Didžiulio ežeras  nuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos Visame vandens telkinyje  Leidžiama plaukioti tik turint Alytaus r. savivaldybės tarybos sprendimą, leidžiantį plaukioti tokia priemone.  
Vidaus vandenų keliai (pvz., Kuršių marios, Neris, Nemunas ir t. t.)Plačiau skaitykite vidaus vandenų kelių eksploatavimo taisyklėse ir vidaus vandenų kelių žemėlapiuose.Plaukioti leidžiama tik laikantis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso reikalavimų.

SVARBU  

Plaukiojimo priemones nuleisti arba iškelti iš vandens telkinio naudojant autotransporto priemones galima tik įrengtose vietose: uostuose, prieplaukose ir kitose vietose, kur įrengti elingai ar kitos specialios priemonės. Švartuoti galima tik įrengtose prieplaukose, prie lieptų ir vandens turistams įlipti ir išlipti skirtose vietose.    

100 m nuo vandens telkinių krantų galima savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis (turinčioms vidaus degimo variklį) plaukioti tik mažiausiu plaukiojimo priemonės greičiu, kuriam esant plaukiojimo priemonė išlieka valdoma.  

Taip pat svarbi taisyklė mėgstantiems vandens pramogas – plaukiojimas savaeigėmis transporto priemonėmis mažesniuose kaip 10 ha ploto vandens telkiniuose ir visose upėse (išskyrus vidaus vandenų kelius) yra draudžiamas.  

Atsakomybė    

Asmenims, nesilaikantiems aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis, numatyta atsakomybė priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio gali siekti nuo 150 iki 3000 eurų.     

Taip pat už tam tikro pobūdžio pažeidimus gali būti skiriamas savaeigės plaukiojimo priemonės konfiskavimas. Išsamesnę informaciją rasite Administracinių nusižengimų kodekso 267 straipsnyje.      

Jei kyla aplinkosaugos klausimų, Aplinkos apsaugos departamento specialistai jus pakonsultuos telefonu +370 700 02022 arba el. paštu [email protected].         

Apie aplinkosauginius pažeidimus galite pranešti Skubiosios pagalbos tarnybos telefonu 112.