BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Aplinkos apsaugos departamentas įteikė privalomąjį nurodymą Trakuose nepradėti kirtimo darbų

Data

2021 03 18

Įvertinimas
2
1145_a96fbf7d0b6937663e6943afef28f547.png

Aplinkos apsaugos departamento Vilniaus valdybos Trakų aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnai, reaguodami į skundą dėl galimo medžių kirtimo Trakų miesto Vytauto ir Karaimų gatvėse, per patikrinimą nustatė, kad leidimas kirsti medžius išduotas galimai pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, ir rangovui, gavusiam šį leidimą, įteikė privalomąjį nurodymą iki balandžio 15 d. nepradėti kirtimo darbų.

Trakų aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnai, kovo 16 d. gavę skundą dėl galimo medžių kirtimo Vytauto ir Karaimų gatvėse, kovo 17 d. nuvyko į vietą darbams dar neprasidėjus.

Patikrinus Trakų rajono savivaldybės Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus 2021 m. kovo 8 d. išduotą Leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams atlikti, Trakų aplinkosaugininkams kilo įtarimų, kad leidimas išduotas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus.

Trakų rajono savivaldybės atstovo teigimu, leidimas rangovui buvo išduotas remiantis 2019 m. parengtu Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdynų kūrimo ir tvarkymo supaprastinto techninio darbo projektu. Šis projektas turėjo būti suderintas 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 87 punkte nurodyta tvarka. Tačiau aplinkosaugininkai nustatė, kad projektas nebuvo suderintas pagal reikalavimus.

Taip pat nustatyta, kad leidimas atlikti kirtimo darbus rangovui išduotas, nors prašymas gauti leidimą užpildytas nesilaikant reikalavimų, t. y. nenurodytos planuojamų kirsti ir (ar) genėti medžių rūšys ir stiebo skersmenys. Aplinkos apsaugos departamentas atkreipia dėmesį, kad saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo 6 punkte nurodyta, kad asmuo, prašantis išduoti leidimą kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinus medžius ir krūmus, pateikia savivaldybei nustatytos formos prašymą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams, užpildytą pagal Leidimo kirsti tvarką 2 priede nustatytą formą.

Leidimų kirsti tvarkos 8 punkte pasakyta, kad, gavusi prašymą, savivaldybės administracija organizuoja prašymo išduoti leidimą nagrinėjimą. Savivaldybės administracija ir (ar) prie savivaldybės sudaryta Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija įvertina prašomų kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinų medžių ir krūmų būklę vietoje, išskyrus Leidimo kirsti tvarkos 5.13, 5.14 papunkčiuose numatytus atvejus ir kirtimo priežastis. Tačiau Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai, susipažinę su 2021 m. kovo 5 d. Visuomeninės želdynų ir želdinių priežiūros ir kontrolės komisijos posėdžio protokolu, nustatė, kad komisija nėra vertinusi rangovo prašomų iškirsti želdinių būklės.

Leidimų kirsti tvarkos 9 punkte pasakyta, kad, priimdama sprendimą išduoti leidimą, savivaldybės administracija ar išvadą dėl Leidimo išdavimo teikianti Komisija prioritetą teikia esamų sveikų, gyvybingų, estetiniu ir ekologiniu požiūriu vertingų, perspektyvių želdinių išsaugojimui, jei reikia – pasiūlo juos genėti. Tačiau komisija išvados dėl leidimo išdavimo nėra pateikusi.

Taip pat Leidimų kirsti tvarkos 14.2 papunktyje nustatyta, kad leidimą savivaldybė derina su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniu skyriumi, kai saugotini medžiai ir krūmai auga nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ir kai jie yra kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosios savybės. Yra žinoma, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovas dalyvavo komisijos posėdyje ir prieštaravo priimtiems sprendimams.       

Šis privalomasis nurodymas per 10 darbo dienų nuo jo įteikimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 25 straipsnyje nustatyta tvarka.