Nuotekų kaupimo rezervuarai

Aplinkosaugos reikalavimai kaupiantiems arba norintiems kaupti buitines nuotekas rezervuaruose

atmintines_tm.png  Visos atmintinės

Iliustracija  Konsultuojame

nuotekos  Nuotekų tvarkymo informacinė sistema (NTIS)

Iliustracija  Informuojame, kad šioje skiltyje pateikiamas ne galutinis reikalavimų sąrašas

Nuotekų kaupimo rezervuaro išsiurbimas

Nuotekų kaupimo rezervuaras – talpykla ar kitoks inžinerinis įrenginys pavienių objektų ar jų grupių nuotekoms kaupti ir laikyti, kol jos bus transportuojamos galutinai sutvarkyti. 

Norint įrengti rezervuarą

 1. Pirmiausia, įsitikinkite, ar nėra galimybės prisijungti prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos. Tai padaryti galite kreipdamiesi į viešąjį vandens tiekėją (kuris prižiūri arčiausiai esančius centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos tinklus) arba savivaldybės administraciją.
 2. Įsivertinkite, ar nėra galimybės įrengti biologinio nuotekų valymo įrenginio.
  1. Įvertinkite išvalytų nuotekų išleidimo į aplinką* galimybes – ne visur yra tam tinkamos gamtinės sąlygos.
  2. Įvertinkite patogumą ir ekonomiškumą – kiek žmonių nuolatos ar laikinai gyvens namų ūkyje. Ar ilgalaikėje perspektyvoje bus patogiau ir ekonomiškiau turėti nuotekų kaupimo rezervuarą, ar nuotekų valymo įrenginį.
 3. Paskaičiuokite, kokio dydžio rezervuaras būtų optimaliausias (bet sutalpintų bent per 7 kalendorines dienas susidarančias nuotekas).
  Nors didesnis rezervuaras dažnu atveju – brangesnis, tačiau naudojant jį reikėtų rečiau užsakyti susikaupusių nuotekų išvežimo paslaugą. Įsivertinkite savo namų ūkio poreikius.

Piktograma

Tam tikrais atvejais gali būti reikalingas statybos leidimas. Sužinoti, ar reikalingas leidimas, galite naudodamiesi Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos sukurtu įrankiu arba pasikonsultavę su inspekcijos konsultantais.

  Aplinkosaugos reikalavimai įrenginiui

  PiktogramaNuotekų kaupimo rezervuaras negali būti savadarbis, šis įrenginys privalo būti gamyklinis (sertifikuotas).
  PiktogramaJis privalo būti uždaras (kad kuo mažiau sklistų kvapas) ir hermetiškas (t. y. sandarus).
  PiktogramaNaujai įrengiamų nuotekų kaupimo rezervuarų minimalus tūris turi būti toks, kad sutalpintų per 7 kalendorines dienas susidarančias nuotekas.
  PiktogramaRekomenduojame įrenginiui pasirinkti tokią vietą, kad būtų užtikrintas patogus privažiavimas asenizacinėms (vakuuminėms) mašinoms išsiurbti ir išvežti rezervuaruose sukauptą turinį.

  Įrenginio eksploatavimas ir priežiūra

  Įsirengus rezervuarą privaloma jį tinkamai eksploatuoti, užtikrinant sukauptų nuotekų transportavimą ir teisėtą galutinį sutvarkymą. 

  Piktograma

  Gyventojai individualiai kaupiantys buitines nuotekas (primename, kad buitinės nuotekos turi būti kaupiamos atskirai nuo paviršinių (lietaus) nuotekų) privalo užtikrinti, kad jos būtų laiku išvežamos
  Įmonę, turinčią teisę teikti nuotekų transportavimo paslaugas, galima rasti Nuotekų tvarkymo informacinėje sistemoje (NTIS)**

  Piktograma

  Nuotekų kaupimo rezervuarų savininkai ar valdytojai privalo tikrinti nuotekų kaupimo rezervuaro sandarumą ir pastebėję, kad nuotekų kaupimo rezervuaro turinys tirštėja ar nedidėja kaupiamų nuotekų kiekis proporcingai sunaudotam geriamojo vandens kiekiui, turi patikrinti rezervuaro hermetiškumą. Nustatę, kad rezervuaras nehermetiškas, privalo nedelsdami jį hermetizuoti. 

  PiktogramaNuotekų kaupimo rezervuarų turinio išsiurbimo, transportavimo ir išleidimo į nuotekų tvarkytojo valdomą infrastruktūrą paslaugos teikiamos užtikrinant aplinkos apsaugą nuo teršiančių medžiagų kenksmingo fizinio, cheminio ir biologinio poveikio. Nuotekos iš kaupimo rezervuarų negali patekti į aplinką.  
  PiktogramaTaip pat būtina užtikrinti, kad į nuotekas nepatektų cheminių, pavojingų medžiagų, galinčių pakenkti nuotekų valymo procesui nuotekų valyklose (pavyzdžiui, dažų, lakų, skiediklių, tepalų, netinkamų vartoti vaistų ir t. t.). 

  Pasiruošimas patikrinimui

  Gyventojai individualiai kaupiantys buitines nuotekas rezervuaruose privalo turėti vieną iš žemiau paminėtų dokumentų

  • viešąją sutartį (dėl nuotekų transportavimo) su geriamojo vandens tiekėju ar garantiniu vandens tiekėju; 
  • buitinių nuotekų išvežimo paslaugų sutartį (su įmone, turinčia teisę teikti nuotekų transportavimo paslaugas, tokią įmonę galima rasti Nuotekų tvarkymo informacinėje sistemoje (NTIS)**
  • sukauptų nuotekų transportavimą*** patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, sąskaitas-faktūras, čekius, bankinio pavedimo išrašus ir pan.). 

  Dokumentai turi būti saugomi ne trumpiau kaip 3 metus nuo jų išrašymo datos ir teikiami prižiūrinčiai institucijai paprašius. 

  Daugiau informacijos

  Naudingi dokumentai

  Jei pastebėjote netikslumų arba turite pasiūlymų, prašome informuoti mus el. paštu [email protected].

  * Išvalytas iki nustatytų normų nuotekas galima išleisti tik į tam tikrus paviršinius vandens telkinius arba infiltracijos būdu į gruntą (dėl detalesnės informacijos konsultuokitės tel. +370 700 02022 arba el. paštu [email protected]).
  ** Sistema kuriama, todėl dar ne visos nuotekų transportavimo paslaugas teikiančios įmonės užsiregistravo sistemoje.

  *** Į geriamojo vandens tiekėjo, garantinio vandens tiekėjo valdomus nuotekų valymo įrenginius.

  Atnaujinimo data: 2024-04-09