atmintines_tm.png  Visos atmintinės

Iliustracija  Konsultuojame

Iliustracija  Dažniausiai užduodami klausimai
 

Transporto priemonių tarša  

2024 m. sausio mėnesį Aplinkos apsaugos departamentas buvo įgaliotas atlikti transporto priemonių į aplinką išmetamų teršalų kontrolę. Nuo šiol aplinkosaugininkai, be kitų institucijų dalyvavimo, galės tikrinti, ar transporto priemonių išmetami teršalai neviršija nustatytų oro taršos normų. Nustačius, kad transporto priemonės išmetamųjų dujų kiekis viršija ribines vertes arba esant alyvos, degalų ar kito eksploatacinio skysčio (išskyrus langų plovimo skystį) nuotėkiui, dėl kurio gali būti padaryta žala aplinkai arba sukeltas pavojus kitiems kelių eismo dalyviams, bus panaikinamas techninės apžiūros (TA) dokumentų galiojimas ir transporto priemonė nebegalės dalyvauti eisme.

Transporto priemonių keliamos taršos tikrinimas – tai papildoma priemonė, kuri skirta skatinti vairuotojus važinėti tik techniškai tvarkingomis transporto priemonėmis, ir taip sumažinti aplinkai ir kiekvieno iš mūsų sveikatai kenksmingą taršą.

Transporto priemonės
Taršos matavimai bus atliekami motorinėms transporto priemonėms, skirtoms keleiviams ar kroviniams vežti (t. y. lengvieji automobiliai, autobusai, sunkvežimiai ir kitos M1, M2, M3, N1, N2, N3 klasių transporto priemonės).

Transporto priemonių tarša

Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos duomenimis, 2022 m. daugiau nei 50 proc. privalomajai techninei apžiūrai pateiktų transporto priemonių dėl techninės būklės trūkumų iš pirmo karto nepraėjo techninės apžiūros, o iki 10 proc. lengvųjų keleivinių ir lengvųjų krovininių transporto priemonių techninės pažiūros iš pirmo karto nepraėjo dėl aplinkosauginių trūkumų: per didelis dūmingumas, anglies monoksido kiekis, aptiktas eksploatacinių skysčių nuotėkis ir pan. Tie 10 proc., t. y. apie 78 tūkst. transporto priemonių kažkurį laiką iki techninės apžiūros buvo eksploatuojamos ir dalyvavo viešajame eisme. Tokių automobilių eksploatavimas ne tik blogina oro kokybę, neigiamai veikia sveikatą, kelia grėsmę eismo saugumui, bet ir kelia sąmoningėjančios visuomenės nepasitenkinimą.

Dažniausiai padidėjęs išmetamų teršalų kiekis rodo ne tik aplinkos taršą, bet ir prastą automobilio būklę, todėl labai svarbu yra tinkamai prižiūrėti savo turimą transporto priemonę. Reguliari priežiūra užtikrina sklandų transporto priemonės veikimą ir taupo degalus.

Transporto priemones remontuokite legaliuose servisuose, remontui rinkitės kokybiškas medžiagas.

Daugiau patarimų
PiktogramaNaudokite kokybiškus degalus.
PiktogramaLaiku keiskite variklio alyvą (tepalą) ir kuro, tepalo, oro, salono filtrus. Taip pat rekomenduojame periodiškai tikrinti variklio alyvos skysčio lygį, ar jis normos ribose. Jei alyvos mažėja, ieškokite priežasties.
PiktogramaTinkamai prižiūrėkite aušinimo sistemą, nes jos gedimai gali lemti problemas variklyje. Taip pat rekomenduojame periodiškai tikrinti aušinimo skysčio lygį, ar jis normos ribose. Jei aušinimo skysčio mažėja, ieškokite priežasties.
PiktogramaLabai svarbus tinkamas katalizatoriaus veikimas. Esant poreikiui, blogai veikiantį katalizatorių pakeiskite nauju.
PiktogramaLaiku pasirūpinkite užsikimšusiu DPF suodžių filtru.
PiktogramaPadidėjęs dūmingumas gali būti dėl gendančio ar sugedusio EGR (išmetamųjų dujų recirkuliacijos) vožtuvo.
PiktogramaStebėkite kuro sąnaudas, joms neįprastai padidėjus, ieškokite priežasties.
PiktogramaAtkreipkite dėmesį į variklio skleidžiamus garsus, jei atsiranda neįprastas triukšmas, tai galimas signalas apie transporto priemonės gedimą, kuris galiausiai gali lemti ir padidėjusią taršą.
PiktogramaDidelį transporto priemonės dūmingumą gali lemti ne tik mechaninis jos gedimas, bet ir nekokybiškas programavimas (pavyzdžiui, nekokybiškas ar nelegalus variklio galios didinimas, dar žinomas kaip „čipavimas“). Pasitaiko, kad, perprogramuojant variklio valdymo kompiuterį, nustatomos neproporcingos kuro-oro normos, kurios lemia padidėjusį išmetamų teršalų kiekį.
PiktogramaNorėdami turėti švaresnį orą, transporto priemonę su vidaus degimo varikliu naudokite racionaliai ir taupiai.

Piktograma

Primename, kad kaskart prieš pradedant kelionę, vairuotojas turi įsitikinti, kad iš transporto priemonės neteka jokie pavojingi skysčiai (pavyzdžiui, alyva, tepalai, degalai, aušinimo skystis ar kt.).

Transporto priemonių stabdymui bus pasirinktos saugios vietos, kuriose būtų kuo mažiau trukdoma kitiems eismo dalyviams. 

Transporto priemones stabdys tarnybines uniformas vilkintys Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai.

PiktogramaStabdymas stovint
Reikalavimas sustabdyti transporto priemonę bus išreiškiamas:
Piktorgramašviesiu paros metu – duodant signalą reguliuotojo lazdele arba mojant skrituliu su raudonu atšvaitu skersai judėjimo krypties.
Piktogramatamsiu paros metu – mojant su šviečiančia reguliuotojo lazdele arba skrituliu su raudonu atšvaitu. Kelkraštyje bus matoma tarnybinė transporto priemonė su įjungtais mėlynos spalvos švyturėliais. Pareigūnų uniformos bus su šviesą atspindinčiais elementais.
PiktogramaStabdymas važiuojant iš galo
Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai gali sustabdyti eisme dalyvaujančią transporto priemonę važiuodami iš galo su įjungtais mėlynos spalvos švyturėliais, specialiaisiais garso signalais ir reikalavimą sustoti pareikšdami žodžiais per garsiakalbį.

Piktograma

Atkreipiame dėmesį, kad vykdant transporto priemonių į aplinką išmetamų teršalų kontrolę, transporto priemones planuojama stabdyti tik šviesiu paros metu.

Piktograma

Vairuotojas privalo sustoti, kai jį stabdo Aplinkos apsaugos departamento pareigūnas. Nepaklusus reikalavimui numatyta galima bauda – 850–1 200 eurų (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (426 str. 4 d.).
Jeigu esate transporto priemonės savininkas
Turite pateikti:
Skaičius 1asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę). Vairuotojo pažymėjimą privaloma pateikti tik tada, jei jis išduotas ne Lietuvoje.
Jeigu vairuojate Lietuvoje registruotą transporto priemonę, tačiau nesate jos savininkas
Turite pateikti:
Skaičius 1asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę). Vairuotojo pažymėjimą privaloma pateikti tik tada, jei jis išduotas ne Lietuvoje;
Skaičius 2transporto priemonės registracijos liudijimą.
Jeigu transporto priemonė registruota ne Lietuvoje ar vairuotojo pažymėjimas išduotas užsienio šalyje
Turite pateikti (tinka tik dokumentų originalai):
Skaičius 1vairuotojo pažymėjimą;
Skaičius 2transporto priemonės registracijos liudijimą;
Skaičius 3privalomojo civilinės atsakomybės draudimo liudijimą;
Skaičius 4techninės apžiūros dokumentus.

Bus tikrinami dyzeliniai, benzininiai, dujiniai lengvieji automobiliai ir kitos transporto priemonės. Dėl duomenų tikslumo bus tikrinamos tik įšilusios transporto priemonės.

TP_3 versija_1.png

Tikrinimo metu dalyvaus bent 2 pareigūnai (vienas iš jų gali būti iš kitos institucijos*). Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vilkės tarnybines uniformas.

Sustabdęs vairuotoją pareigūnas jam prisistatys (vardas, pavardė, pareigos). Vairuotojui paprašius, pateiks aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno pažymėjimą.
 

TP_3 versija_2.png

Pareigūnas paprašys vairuotojo trumpam išlipti iš transporto priemonės, kad galėtų prijungti diagnostikos skaitytuvą (OBD).

Nesant OBD jungties, pareigūnas paprašys pakelti variklio dangtį, ir prijungs prietaiso priedėlį, skirtą matuoti variklio sūkius.

TP_3 versija_3.pngPrijungus OBD, vairuotojas galės grįžti į transporto priemonę.
TP_3 versija_4.pngPrie išmetamųjų dujų vamzdžio bus prijungtas dujų analizatoriaus zondas.
TP_3 versija_5.pngVairuotojo bus paprašyta atitinkamą laiko tarpą spausti akseleratorių, kad būtų pasiektas reikiamas variklio sūkių skaičius.
TP_3 versija_6.pngAtlikus transporto priemonės teršalų koncentracijų (CO kiekio ar dūmingumo) matavimus, vairuotojas bus supažindintas su rezultatais.
PiktogramaVairuotojas turi nekliudyti įstatymų įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose jiems nustatytas teises ar atlikti jiems pavestas pareigas**. Numatyta galima bauda – 80–780 eurų, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – 320–1 950 eurų (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (505 str.).

* Jeigu dirbama su kitų institucijų (policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos, savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kelių transporto priežiūros tarnybų, valstybinių miškų apsaugos arba muitinės) pareigūnais – ne mažiau kaip vienas pareigūnas ir kitos institucijos pareigūnas.
** Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų teisės ir pareigos nustatytos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 12 straipsnyje.

Pareigūnams nustačius, kad tikrinamos transporto priemonės išmetamų teršalų kiekis viršija ribines vertes, arba pastebėjus, kad iš jos teka skysčiai (pavyzdžiui, tepalai, alyva, degalai ar kt.), galintys daryti žalą aplinkai ar sukelti pavojų kitiems kelių eismo dalyviams, bus panaikinamas techninės apžiūros dokumento galiojimas.

Skaičius 1Atlikę patikrą pareigūnai vairuotoją supažindins su jos rezultatais, įteiks administracinio nusižengimo protokolą ir sprendimą panaikinti transporto priemonės techninės apžiūros dokumento galiojimą.
Skaičius 2
  • Jeigu transporto priemonės išmetamųjų dujų kiekis ir dūmingumas viršys ribines vertes – techninės apžiūros dokumento galiojimas baigsis po 48 valandų nuo sprendimo surašymo momento. 
  • Jeigu bus nustatytas skysčių nuotėkis – techninės apžiūros dokumento galiojimas baigsis iš karto nuo sprendimo surašymo momento.

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 2BE-189 III skyrius

Skaičius 3Galiojančio techninės apžiūros dokumento neturinti transporto priemonė eisme dalyvauti negali, tą numato Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas (25 str. 2 d.).
Skaičius 4Pašalinus techninius gedimus, galima užsisakyti vienos dienos leidimą, suteikiantį teisę nuvykti į transporto priemonių techninės apžiūros įmonę, atlikti techninę apžiūrą. Gavus leidimą, vykstant į apžiūrą turi būti užtikrinama, kad transporto priemonė nesukels pavojaus eismo saugumui, žmonių sveikatai ir aplinkai.
Skaičius 5Atlikus techninę apžiūrą, išduodamas techninės apžiūros dokumentas, ir transporto priemonė vėl gali dalyvauti eisme.
IliustracijaUž transporto priemonių, kurių į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis viršija ribines vertes, ar su neveikiančia gamintojo numatyta išmetamųjų dujų neutralizavimo sistema eksploatavimą numatyta atsakomybė: asmenims – 100–300 eurų (už pakartotinį nusižengimą – 300–500 eurų), juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – 300–500 eurų (už pakartotinį nusižengimą – 600–900 eurų) (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (307 str.).
IliustracijaUž aplinkos teršimą pavojingosiomis cheminėmis medžiagomis ir mišiniais numatyta atsakomybė: asmenims – 60–120 eurų, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – 150–300 eurų. Už pakartotinį nusižengimą – 550–1 200 eurų (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (244 str.).

Piktograma

Jeigu vairuotojas arba transporto priemonės valdytojas* nesutinka su techninės apžiūros dokumento galiojimo panaikinimu, gali sprendimą apskųsti Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ar Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

* Transporto priemonės valdytojas – asmuo, valdantis transporto priemonę panaudos, nuomos sutarčių arba kitu teisėtu pagrindu.

Transporto priemonės išmetama tarša bus vertinama pagal jos gamybos metus (t. y. pirmosios registracijos datą). Pavyzdžiui, transporto priemonės pirmoji registracijos data yra 2000 m., tačiau Lietuvoje ji registruota 2005 m. – patikrinimas bus vykdomas remiantis pirmosios registracijos metais, t. y. 2000 m.

Transporto priemonės išmetamų teršalų kiekių ribines vertes numato Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 2BE-260 priedas „Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tikrinimo pozicijų ir trūkumų vertinimo kriterijų sąrašas“ (8 dalis).

Pagrindinės sąvokos

  • Motorinė transporto priemonė – variklį turinti transporto priemonė, išskyrus skirtas judėti ne keliais bėgines transporto priemones, traktorius ir savaeiges mašinas.
  • Taršos šaltinis – įrenginys, iš kurio teršalai patenka į aplinkos orą.
  • Teršalai – medžiaga arba medžiagų mišinys, kuris dėl žmonių veiklos patenka į aplinkos orą ir, veikdamas atskirai ar su atmosferos komponentais, gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai arba turtui.
  • Transporto priemonės savininkas – asmuo, kuriam transporto priemonė priklauso nuosavybės teise.
  • Transporto priemonės valdytojas – asmuo, valdantis transporto priemonę panaudos, nuomos sutarčių arba kitu teisėtu pagrindu.

Jei pastebėjote netikslumų arba turite pasiūlymų, prašome informuoti mus el. paštu [email protected].

Atnaujinimo data: 2024-05-21