Šiukšlių dėžė  Kitų atliekų pridavimas

Iliustracija  Konsultuojame

Iliustracija  Informuojame, kad šioje skiltyje pateikiamas ne galutinis reikalavimų sąrašas

Žaliosios atliekos

Žaliosios atliekos pūdamos skleidžia nemalonius kvapus, į atmosferą išskiria šiltnamio efektą sukeliančias metano dujas, kurios prisideda prie klimato kaitos. Patekusios į mišrių komunalinių atliekų konteinerius, jos taip pat pradeda pūti, gali sudaryti palankias sąlygas parazitų dauginimuisi, užteršti perdirbimui tinkamas atliekas. O ir ekonomiškai rūšiuoti naudinga – esant mažesniam mišrių komunalinių atliekų kiekiui, mažėja atliekų tvarkymo kaštai, tad mažėja ir mokesčiai už jų tvarkymą. 

Tačiau kompostuodami ar priduodami žaliąsias atliekas atliekų tvarkytojams, mes galime išvengti papildomo metano dujų išsiskyrimo, blogų kvapų, o kompostuodami namuose gauti naudingas, natūralias trąšas.  

kompostas4.png

Kompostuodami namudiniu būdu gaunate natūralią trąšą sklypuose augantiems augalams ar kambarinėms gėlėms, susidaro mažiau metano dujų, kurios išsiskiria pūvant žaliosioms atliekoms, išsprendžiate nereikalingų maisto ir sodo atliekų panaudojimą, nebereikia rūpintis susidariusių atliekų transportavimu ir sutvarkymu.

Kaip kompostuoti?

 • Visų pirma, išsirinkite tinkamą vietą. Kompostuoti rekomenduojama šešėlyje, kad intensyvi saulės šviesa neišdžiovintų komposto. Taip pat kompostavimo vieta turi būti parenkama nuošalioje (kuo toliau nuo gyvenamųjų pastatų) sklypo vietoje, ne arčiau kaip 2 metrų atstumu nuo gretimų sklypų ribos (nebent buvo gautas raštiškas kitų sklypų savininkų sutikimas įrengti kompostavimo vietą mažesniu kaip 2 metrų atstumu). 

 • Kompostuoti galima specialiose kompostavimui skirtose dėžėse arba ją galima pasigaminti patiems, pavyzdžiui, sukalti iš lentų. Svarbu, kad talpa, kurioje bus dedamos žaliosios atliekos turėtų tarpelių, skylių, pro kurias galėtų patekti oras. Rekomenduojame įsirengti tokią dėžę, kad būtų galima lengvai permaišyti kompostuojamas atliekas ir išimti jau pagamintą kompostą. 

 • Rekomenduojame, kad komposto dėžės dugnas būtų laidus vandeniui, kad vandens perteklius galėtų nubėgti į dirvą. Taip pat rekomenduojama dugną padengti smulkiomis šakelėmis, medžio skiedromis. 

 • Metant žaliąsias atliekas į komposto dėžę, stambesnes atliekas rekomenduojama susmulkinti, maišyti tarpusavyje su skirtingomis žaliosiomis atliekomis. Taip kompostavimo procesas vyks greičiau. 

 • Jeigu kompostas per sausas, kartais jį drėkinkite, palaistykite. Jeigu kompostas pelija arba nuo jo sklinda nemalonūs kvapai – permaišykite, supurenkite jį, nes greičiausiai jam trūksta deguonies. 

 • Tinkamas kompostas turi būti vienalytis, tamsus, kvepėti žeme.

Ką galima kompostuoti?

Galima kompostuoti Negalima kompostuoti ❌
Vaisių ir daržovių likučiusVirtas daržoves
Kiaušinių lukštus, iš popieriaus ir kartono pagamintus kiaušinių dėklusPieno produktus
Arbatos pakelius ir kavos tirščiusMėsos ir žuvies likučius, riebalus, kaulus, skerdienos atliekas
Augalų lapus, nupjautą žolę, piktžoles (be subrendusių sėklų), senas vazoninių gėlių žemesSergančius augalus, piktžoles su subrendusiomis sėklomis
Senus šiaudus, šieną, velėnąŽaliąsias atliekas su stiklo ar plastiko priemaišom
Smulkias šakasPlastikines ar sintetines atliekas
Atvėsusius medienos kuro pelenus, anglisPavojingas ar infekuotas medžiagas (pavyzdžiui, radioaktyvias, toksines medžiagas, dervas, tepalus ar kt.)
Kartoną, kitus popieriaus gaminius (išskyrus popieriaus gaminius, padengtus ne biologiškai skaidžia dengiamąja medžiaga)Laikraščius, žurnalus
Naminių graužikų (žiurkėnų, jūrų kiaulyčių) natūralius pakratusNuotekų valymo dumblą
Karvių, vištų, triušių, arklių ir kitų ūkinių gyvūnų mėšląŠunų ir kačių ekskrementus, fekalijas, sauskelnes

atlieku-rinkimas.png

Galima mesti Draudžiama mesti ❌
Nupjautą žolę, gėles, piktžolesDegančias ar karštas atliekas (pavyzdžiui, pelenus, žarijas)
Nukritusius lapusGyvūninės kilmės atliekas (pavyzdžiui, mėsą, žuvį, kaulus, riebalus, pieno produktus, gyvūnų išmatas ir pan.)
Medžio žievę, pjuvenas, drožles, skiedrasŽaliąsias atliekas, sudėtas į plastikinius ar popierinius maišelius
Smulkias medžių ar krūmų šakasLakuotą, dažytą, klijuotą, baldinę medieną
ŠienąSmėlį, žvyrą, akmenis
Vaisius ir daržovesPakuotes (plastikines, popierines, metalines, stiklines ir pan.)

Piktograma

Skirtingose savivaldybėse gali būti nustatyti papildomi reikalavimai ar ribojimai dėl atliekų metimo į žaliųjų atliekų konteinerius.

lapai-maise.png

Žaliųjų atliekų surinkimo aikšteles, galite rasti šiame žemėlapyje arba šiame sąraše.

Priduodamos žaliosios atliekos turi būti be priemaišų (pavyzdžiui, be kartoninių dėžių, plastikinių maišelių ir pan.).

Žaliųjų atliekų surinkimo aikštelėse yra priimamos šios bioskaidžios atliekos (atliekos priimamos aikštelių nustatyta tvarka*):

 • Krūmų ar kitų želdynų karpymo atliekos, nukritę lapai ir nupjauta žolė
 • Gėlės, piktžolės
 • Vaisių ir daržovių atliekos
 • Medžio žievė, pjuvenos, drožlės ir skiedros
 • Smulkios medžių, krūmų genėjimo šakos

* Skirtingose žaliųjų atliekų surinkimo aikštelėse gali būti nustatytos skirtingos atliekų priėmimo sąlygos, atliekų priėmimo kiekiai ar gali būti nepriimamos tam tikros atliekų rūšys. Dėl daugiau informacijos kreipkitės į atitinkamą savivaldybę ar žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę.

Sugrebti-lapus.png

Galima deginti Draudžiama deginti ❌
Sausą, nupjautą ir sugrėbtą žolę, sugrėbtus šiaudusRažienas
Sugrėbtus nukritusius lapus, nupjautas ir surinktas nendresNenupjautą, nesugrėbtą žolę, nenupjautas nendres
Laukininkystės, daržininkystės, augalinės kilmės liekanasNenupjautus ar nenukirstus sumedėjusius augalus* 
Sumedėjusias augalų dalis (stiebus, šakas, šaknis ir t.t.), tačiau jos turi būti nukirstos, sugrėbtos ir pan.Javus ir kitas žemės ūkio kultūras 
Medieną neapdorotą jokiomis cheminėmis medžiagomis (dažais, lakais, klijais, impregnuojančiomis medžiagomis ir t. t.)Dažytą, lakuotą, klijuotą, impregnuotą ar kitaip apdorotą cheminėmis medžiagomis medieną

Kaip deginti žaliąsias atliekas?

 • Deginimas turi būti nuolat stebimas, jį baigus, smilkstančią ugniavietę privaloma užgesinti užpilant vandeniu, smėliu ir pan. Privaloma laikytis Bendrųjų gaisrinės saugos, Miškų priešgaisrinės apsaugos ir kitų taisyklių.
 • Žaliąsias atliekas leidžiama deginti tik surinktas (sugrėbtas) į krūvas, kai nėra galimybių jų kompostuoti (arba kompostavimas gali sąlygoti augalų kenkėjų plitimą) ar kitaip panaudoti.
 • Vengiant smulkiosios faunos žūties, draudžiama deginti medieną jos neperkrovus, jei į krūvas ji buvo sukrauta anksčiau nei savaitę iki deginimo.

Kai surinktų augalų ar jų dalių vieno deginimo metu deginamas kiekis viršija 5 m3 tūrio arba deginama iškart keliose vietose, apie deginimo vietą ir laiką ne vėliau kaip prieš 1 val. telefonu privaloma pranešti artimiausiam Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo ir apsaugos tarnybos padaliniui ar atitinkamos Valstybinės miškų urėdijos padaliniui (girininkijai).

Kada draudžiama deginti?

❌ Negalima deginti miškų gaisrams kilti palankiomis dienomis, tai yra esant IV–V klasės miškų gaisringumui**.

Kur draudžiama deginti?

❌ Draudžiama deginti miške, aukštapelkėse, durpingose vietose ar vietovėse, esančiose arčiau kaip 50 metrų nuo miško, aukštapelkės ar durpingos vietos.
❌ Draudžiama deginti miestuose ir miesteliuose, išskyrus laužų kūrenimą laužų kūrenimui nustatytose vietose.
❌ Draudžiama deginti 30 m ir arčiau nuo statinių.

*  Išskyrus laukinių augalų deginimo atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka patvirtintuose gamtotvarkos planuose.
**  Šias sąlygas nustato Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, jas taip pat skelbia žiniasklaida.

Maisto atliekos

Nuo 2024 m. sausio 1 d. Lietuvos gyventojai privalo atskirai rūšiuoti maisto ir virtuvės atliekas. Šios atliekos turi būti surenkamos atskirai pagal savivaldybės nustatytas tvarkas ir reikalavimus (daugiau informacijos galima rasti savivaldybių ir regioninių atliekų tvarkymo centrų tinklapiuose) arba kompostuojamos (žr. aukščiau, skiltyje „Kompostavimas“). Daugiau informacijos apie maisto atliekų rūšiavimą rasite Aplinkos ministerijos interneto svetainėje.

GPAIS skiltyje „Atliekų tvarkymo vietų sąrašas“ galite rasti įmones, priimančias žaliąsias atliekas (paslauga gali būti mokama).

Svarbu, kad įmonės gali turėti kitokią žaliųjų atliekų priėmimo tvarką ar nepriimti tam tikros rūšies atliekų, tad rekomenduojame prieš vežant žaliąsias atliekas pasidomėti priėmimo sąlygomis.

Jei pastebėjote netikslumų arba turite pasiūlymų, prašome informuoti mus el. paštu [email protected].  

Atnaujinimo data: 2024-05-13