>

Šiukšlių dėžė  Kitų atliekų pridavimas

Iliustracija  Konsultuojame

Iliustracija  Pastebėję atliekas gamtoje, pažymėkite jas „Tvarkau Lietuvą“ žemėlapyje

Iliustracija  Informuojame, kad šioje skiltyje pateikiamas ne galutinis reikalavimų sąrašas

Transporto priemonių atliekos

Sudaužyti automobiliai

Norite priduoti seną, nebevažiuojantį ar po avarijos eksploatuoti nebetinkamą automobilį ar kitą transporto priemonę utilizavimui?

Visą informaciją rasite čia.

Padangos.png

✅ Panaudotas padangas iš gyventojų nemokamai priima didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse (dažniausiai nemokamai galima priduoti iki 5 vnt., priklausomai nuo savivaldybės*).  

✅ Vairuotojai keičiantys padangas autoservisuose, gali nemokamai palikti tiek senų padangų, kiek jų keičia naujomis. Fiziniai ar juridiniai asmenys, vykdantys transporto priemonių remonto ar padangų keitimo veiklą, privalo visas šios veiklos metu susidariusias atliekas tvarkyti pagal aplinkosauginius reikalavimus (daugiau informacijos čia). Draudžiama automobilių remonto metu atlikusias pakartotiniam naudojimui netinkamas detales grąžinti klientui. 

✅ Perkant naujas padangas į padangų kainą jau yra įskaičiuota ir jų sutvarkymo išlaidos, todėl pirkėjas į prekybos vietą gali atvežti tiek netinkamų naudoti (tos pačios transporto priemonės) padangų, kiek jų įsigijo.  

✅ Neribotais kiekiais transporto priemonių atliekas galima priduoti atliekų tvarkytojams, turinčiams teisę tvarkyti tokias atliekas (ši paslauga mokama). Patikrinti, ar atliekų tvarkytojas legalus, galite suvedus įmonės duomenis Atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR).  

Traktorių, krovininių automobilių padangas reikia priduoti licencijuotiems tokių atliekų tvarkytojams prieš tai patikrinus ar tvarkytojas turi teisę tvarkyti tokias atliekas. Patikrinti, ar atliekų tvarkytojas legalus, galite suvedus įmonės duomenis Atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR)

❌ Draudžiama padangas mesti į mišrių komunalinių atliekų, antrinių žaliavų ar kitus šioms atliekoms neskirtus konteinerius ar palikti šalia jų. 

❌ Draudžiama deginti padangas, nes degimo metu į aplinką išsiskiria šiltnamio efektą sukeliančios dujos bei kitos pavojingos medžiagos. 

Senos padangos, nugulusios pamiškėse, grioviuose ar pakrantėse, dažnai tampa didelio gaisro priežastimi. Taip pat patekusios į gamtą padangos nesuyra daugiau nei 100 metų, o irdamos išskiria kenksmingas medžiagas, kurios užteršia dirvožemį, vandenį ir kenkia įvairioms ekosistemoms. 

Tinkamai perdirbus padangas taupomi ištekliai, nes perdirbus sudilusias, netinkamas naudoti padangas išgaunama guma, panaudojama statybinių medžiagų gamyboje, įrengiant sporto aikštynų dangas, gaminant filtrus ir daug kitų produktų. 

* Skirtingose didelių gabaritų (stambiagabaričių) atliekų surinkimo aikštelėse gali būti nustatytos skirtingos atliekų priėmimo sąlygos, atliekų priėmimo kiekiai ar gali būti nepriimamos tam tikros atliekų rūšys. Dėl daugiau informacijos kreipkitės į atitinkamą savivaldybę ar didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę.

Stabdžių sistema

❌ Stabdžių skystis yra pavojinga atlieka, todėl draudžiama šį skystį išpilti į kanalizaciją. 

❌ Stabdžių sistemos dalis draudžiama išmesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius. 

✅ Stabdžių sistemos atliekos iš gyventojų galibūti nemokamai priimamos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse (aikštelių nustatyta tvarka*). 

✅ Remontuojant stabdžių sistemą ar keičiant jos dalis autoservisuose, už tinkamą susidariusių atliekų (senų detalių, skysčių) sutvarkymą tampa atsakingi transporto priemonių servisai. Servisai privalo priimti visas transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos metu susidariusias nepavojingąsias ir pavojingąsias atliekas. Pakartotiniam naudojimui nebetinkamas detales grąžinti klientams draudžiama. 

✅ Stabdžių sistemos dalis galima priduoti teisėtiems tokių atliekų tvarkytojams (paslauga mokama). Patikrinti, ar atliekų tvarkytojas legalus, galite suvedus įmonės duomenis Atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR)

Stabdžių sistemos dalys: stabdžių cilindrai, apkaba, vamzdeliai, žarnelės, kurios gali būti išteptos ar kuriose yra stabdžių skysčio, gali padaryti didžiulį neigiamą poveikį aplinkai, jei bus netvarkomos arba netinkamai tvarkomos. Stabdžių skystis yra labai kenksmingas aplinkai ir žmonių sveikatai. Šis skystis patekęs į dirvožemį gali užteršti žemės paviršių ir gilesnius jos sluoksnius, sunaikinti augalus, gyvūnus, su lietaus vandeniu gali įsigerti ir ilgam laikui užteršti gruntinius ir paviršinius vandens telkinius ir jų ekosistemas. 

Labai svarbu ne tik tinkamai tvarkyti susidariusias atliekas, bet ir prižiūrėti transporto priemonės stabdžių sistemą, laiku pakeisti nusidėvėjusias dalis. Pavyzdžiui, stabdžių kaladėlėse yra sunkiųjų metalų, kurie gali patekti į aplinką stabdant (mažos sunkiųjų metalų dalelės patenka ant asfalto, ant žemės pakelėse, gali būti nuplautos lietaus ir pasklisti plačiau), ypač jei stabdžių kaladėlės nusidėvėjusios, laiku nepakeistos. Taip pat tinkamai nesutvarkytos senos kaladėlės gali atsidurti sąvartynuose, gamtoje ir dar labiau teršti dirvožemį ir vandenis. 

Be to, stabdžių kaladėlių, diskų, būgnų ir kitų stabdžių sistemos dalių atliekos puikiai tinka perdirbimui. Perdirbant šias atliekas sumažinamas CO2 dujų išsiskyrimas į aplinką, tausojami gamtos ištekliai. 

* Skirtingose didelių gabaritų (stambiagabaričių) atliekų surinkimo aikštelėse gali būti nustatytos skirtingos atliekų priėmimo sąlygos, atliekų priėmimo kiekiai ar gali būti nepriimamos tam tikros atliekų rūšys. Dėl daugiau informacijos kreipkitės į atitinkamą savivaldybę ar didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę.

Alyva

Rūšiuodami alyvos atliekas ne tik saugote gamtą, bet ir taupote gamtinius išteklius. Pavyzdžiui, alyvos atliekas valant (regeneruojant) ir iš jų pašalinant teršalus, oksidacijos produktus, kitus alyvoje esančius priedus, gali būti gaminama naudojimui vėl tinkama bazinė alyva.

✅ Nebetinkamą naudoti alyvą galima nemokamai priduoti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles (aikštelių nustatyta tvarka*). 

✅ Keičiant alyvą autoservise, serviso darbuotojai negali senos, nebetinkamos naudoti alyvos grąžinti klientui, o privalo patys pasirūpinti jos sutvarkymu. 

✅ Panaudotą alyvą taip pat galima priduoti legaliems tokių atliekų tvarkytojams. Patikrinti, ar atliekų tvarkytojas legalus, galite suvedus įmonės duomenis Atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR).

❌ Alyvą kaip ir kitas atliekas griežtai draudžiama išpilti į kanalizaciją, nes išpilta alyva sutrikdo nuotekų valymo įrenginių darbą. Nuotekų valymo įrenginiai nėra skirti išvalyti alyvos atliekas iš nuotekų, todėl išpilta į nuotakyną alyva ar jos atliekos gali ištekėti ir užteršti Lietuvos upes ir ežerus.

❌ Alyvą griežtai draudžiama deginti. Deginant atliekas į aplinką patekusios kenksmingos medžiagos niekur nedingsta, o lieka mūsų aplinkoje. Negana to, jos kelia pavojų žmogaus sveikatai. Deginant alyvą į aplinką išsiskiriantis anglies dioksidas skatina klimato atšilimą. Buitiniuose katiluose deginama panaudota alyva išmeta į atmosferą ir sunkiuosius metalus: kadmį, chromą, šviną, nikelį, arseną, varį, cinką. Šie metalai per kvėpavimo takus gali patekti į žmogaus kraują ir linkę kauptis kepenyse ar inkstuose.

* Skirtingose didelių gabaritų (stambiagabaričių) atliekų surinkimo aikštelėse gali būti nustatytos skirtingos atliekų priėmimo sąlygos, atliekų priėmimo kiekiai ar gali būti nepriimamos tam tikros atliekų rūšys. Dėl daugiau informacijos kreipkitės į atitinkamą savivaldybę ar didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę.

Skystis

✅ Nebetinkamus naudoti aušinimo, stabdžių, transmisijos ir kitus pavojingus skysčius galima nemokamai priduoti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles (aikštelių nustatyta tvarka*). 

✅ Keičiant aušinimo, stabdžių, transmisijos ar kitus skysčius autoservise, serviso darbuotojai nebetinkamus naudoti skysčius negali grąžinti klientui, o privalo patys pasirūpinti jų sutvarkymu. 

✅ Aušinimo, stabdžių, transmisijos ir kitus pavojingus skysčius taip pat galima priduoti legaliems tokių atliekų tvarkytojams. Patikrinti, ar atliekų tvarkytojas legalus, galite suvedus įmonės duomenis Atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR).   

❌ Šiuos skysčius griežtai draudžiama išpilti į kanalizaciją. Nuotekų valymo įrenginiai nėra skirti išvalyti pavojingus skysčius (pavyzdžiui, aušinimo, stabdžių, langų plovimo ar kt.) iš nuotekų, todėl išpylus šiuos skysčius į nuotakyną jie gali patekti į paviršinius vandens telkinius ir juos užteršti.

❌ Šiuos skysčius griežtai draudžiama deginti.

* Skirtingose didelių gabaritų (stambiagabaričių) atliekų surinkimo aikštelėse gali būti nustatytos skirtingos atliekų priėmimo sąlygos, atliekų priėmimo kiekiai ar gali būti nepriimamos tam tikros atliekų rūšys. Dėl daugiau informacijos kreipkitės į atitinkamą savivaldybę ar didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę.

Degalų pylimas

Rekomenduojame pirkti tik tiek kuro, kiek planuojate sunaudoti, tačiau jei turite seno, naudoti nebetinkamo kuro (dyzelino, benzino), būtina juo pasirūpinti tinkamai, nes patekęs į aplinką gali užteršti požeminius ir paviršinius vandens telkinius, dirvožemį ir gilesnius jo sluoksnius. 

❌ Dyzeliną ir benziną griežtai draudžiama išpilti į kanalizaciją. Nuotekų valymo įrenginiai nėra skirti išvalyti degalus iš nuotekų, todėl išpylus šiuos skysčius į nuotakyną jie gali patekti į paviršinius vandens telkinius ir juos užteršti.

❌ Draudžiama dyzeliną ir benziną išpilti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius. 

✅ Naudoti nebetinkamą kurą gyventojai gali priduoti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles (aikštelių nustatyta tvarka*). 

✅ Taip pat pasenusį kurą galima priduoti legaliems tokių atliekų tvarkytojams. Patikrinti, ar atliekų tvarkytojas legalus, galite suvedus įmonės duomenis Atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR)

* Skirtingose didelių gabaritų (stambiagabaričių) atliekų surinkimo aikštelėse gali būti nustatytos skirtingos atliekų priėmimo sąlygos, atliekų priėmimo kiekiai ar gali būti nepriimamos tam tikros atliekų rūšys. Dėl daugiau informacijos kreipkitės į atitinkamą savivaldybę ar didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę.

Alyvos filtras

Transporto priemonėse naudojami filtrai turi kenksmingų medžiagų, taip pat jie gali būti ištepti aplinkai ir žmonėms pavojingais skysčiais, kurie gali padaryti didelę žalą patekę į gamtą. 

❌ Tepalų, kuro, oro, salono ir kitus filtrus draudžiama deginti. 

❌ Transporto priemonėse naudojamus filtrus draudžiama išmesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius. 

✅ Keičiant filtrus autoservisuose, servisų darbuotojai negali grąžinti šių panaudotų dalių (nebetinkamų tolimesniam naudojimui) vairuotojui, o jų sutvarkymu privalo pasirūpinti patys. 

✅ Panaudotus tepalų, kuro, oro, salono ar kitus filtrus gyventojai gali priduoti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles (aikštelių nustatyta tvarka*). 

✅ Taip pat filtrus galima priduoti legaliems tokių atliekų tvarkytojams. Patikrinti, ar atliekų tvarkytojas legalus, galite suvedus įmonės duomenis Atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR)

* Skirtingose didelių gabaritų (stambiagabaričių) atliekų surinkimo aikštelėse gali būti nustatytos skirtingos atliekų priėmimo sąlygos, atliekų priėmimo kiekiai ar gali būti nepriimamos tam tikros atliekų rūšys. Dėl daugiau informacijos kreipkitės į atitinkamą savivaldybę ar didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę.

Išteptos pirštinės

Alyvomis (tepalais), stabdžių, aušinimo (dar žinomas kaip „antifrizas“), transmisijos ir kitais transporto priemonėse naudojamais skysčiais permirkusi tekstilė (rankšluosčiai, servetėlės, pirštinės, drabužiai, skudurai ir pan.), popieriaus pašluostės, panaudoti sorbentai (absorbentai) ar kiti šiais skysčiais užteršti daiktai gali kelti tokį patį pavojų kaip ir patys skysčiais, todėl jų laikymui ir tvarkymui taikomi tie patys reikalavimai kaip ir kitoms pavojingosioms atliekoms. 

❌ Draudžiama pavojingais skysčiais permirkusias pašluostes ir kitus užterštus daiktus išmesti į mišrių komunalinių, tekstilės ar kitų atliekų konteinerius, nes šios pavojingosios atliekos gali užteršti kitas atliekas (tokiu atveju jos nebebūtų tinkamos perdirbimui), taip pat, patekusios į sąvartyną, gali užteršti dirvožemį, įsigerti į gruntinius vandenis ir taip pakenkti ekosistemoms. 

✅ Pavojingais skysčiais užterštas pašluostes, rubūs, pirštines ar kitus daiktus gyventojai gali nemokamai priduoti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse (aikštelių nustatyta tvarka*). 

✅ Galima priduoti legaliems tokių atliekų tvarkytojams (paslauga gali būti mokama). Patikrinti, ar atliekų tvarkytojas legalus, galite suvedus įmonės duomenis Atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR)

* Skirtingose didelių gabaritų (stambiagabaričių) atliekų surinkimo aikštelėse gali būti nustatytos skirtingos atliekų priėmimo sąlygos, atliekų priėmimo kiekiai ar gali būti nepriimamos tam tikros atliekų rūšys. Dėl daugiau informacijos kreipkitės į atitinkamą savivaldybę ar didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę.

Akumuliatorius

Automobiliams skirtų baterijų (pavyzdžiui, elektromobilių ličio baterijos) ir akumuliatorių atliekos turi būti surenkamos atskirai, jų nemaišant su kitomis atliekomis.

❌ Baterijose ir akumuliatoriuose yra daug aplinkai pavojingų medžiagų, pavyzdžiui, juose gali būti sieros rūgšties, švino, gyvsidabrio, kadmio, kitų sunkiųjų metalų ar kitų pavojingų medžiagų, todėl draudžiama juos išmesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius. 

Senus akumuliatorius, baterijas kaip ir daugelį kitų atliekų galima perdirbti ir pakartotinai panaudoti juose esančias detales. Tad priduodami nebenaudojamus akumuliatorius apsaugote gamtą nuo taršių medžiagų, kurios galėtų užteršti dirvožemį, gruntinius ir paviršinius vandenis, daryti žalą augalams ar gyvūnams, ir taupote išteklius, reikalingus naujų produktų gamybai. 

✅ Keičiant akumuliatorių ar bateriją autoservise nauju, vairuotojai gali nemokamai ten pat palikti seną, nebetinkamą naudoti akumuliatorių ar bateriją. Autoservisai privalo priimti visas transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos metu susidariusias nepavojingąsias ir pavojingąsias atliekas. Pakartotiniam naudojimui nebetinkamas detales grąžinti transporto priemonės naudotojui draudžiama. 

✅ Akumuliatorius ir elektromobilių baterijas gyventojai gali nemokamai priduoti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles (aikštelių nustatyta tvarka*). 

✅ Nebenaudojamus akumuliatorius privalo nemokamai priimti akumuliatoriais prekiaujančios įmonės, o baterijas - baterijomis prekiaujančios įmonės. 

✅ Akumuliatorius ir baterijas taip pat galite priduoti tokias atliekas tvarkančioms įmonėms (paslauga gali būti mokama). Patikrinti, ar atliekų tvarkytojas legalus, galite suvedus įmonės duomenis Atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR).   

✅ Išeikvotus akumuliatorius ir baterijas gali priimti metalo supirktuvės.

* Skirtingose didelių gabaritų (stambiagabaričių) atliekų surinkimo aikštelėse gali būti nustatytos skirtingos atliekų priėmimo sąlygos, atliekų priėmimo kiekiai ar gali būti nepriimamos tam tikros atliekų rūšys. Dėl daugiau informacijos kreipkitės į atitinkamą savivaldybę ar didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę.

lempute.png

✅ Elektronikos atliekas galima nemokamai priduoti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles (aikštelių nustatyta tvarka*). 

✅ Elektronikos atliekas galima priduoti elektronikos platinimo vietose, jei atliekos tos pačios paskirties kaip platintojų parduodami gaminiai. Pavyzdžiui, parduotuvėje, kurioje galite nusipirkti naujas lemputes, galite priduoti ir senąsias. 

✅ Smulkias elektronikos atliekas galima išmesti prekybos centruose esančiuose specialiuose elektronikai skirtuose konteineriuose. 

❌ Elektronikos atliekas draudžiama išmesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius. 

* Skirtingose didelių gabaritų (stambiagabaričių) atliekų surinkimo aikštelėse gali būti nustatytos skirtingos atliekų priėmimo sąlygos, atliekų priėmimo kiekiai ar gali būti nepriimamos tam tikros atliekų rūšys. Dėl daugiau informacijos kreipkitės į atitinkamą savivaldybę ar didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę.

Plastikas

❌ Automobiliuose naudojamą plastiką draudžiama išmesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius. 

❌ Automobiliuose naudojamą plastiką draudžiama išmesti į plastiko atliekų konteinerius. 

✅ Transporto priemonių plastikines vidaus ir išorės detales, įvairias gumas galima priduoti legaliems tokių atliekų tvarkytojams. Patikrinti, ar atliekų tvarkytojas legalus, galite suvedus įmonės duomenis Atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR).   

Priekinis stiklas

❌ Automobilinį stiklą, veidrodžius draudžiama išmesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius. 

❌ Automobilinį stiklą, veidrodžius draudžiama išmesti į stiklo konteinerius, nes jie gaminami iš kitokio stiklo nei įprastos stiklinės pakuotės, buteliai. 

✅ Transporto priemonėse esančius langus, stiklus, veidrodžius galima nemokamai priduoti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles (aikštelių nustatyta tvarka*), kur jie bus tinkamai perdirbami. 

✅ Transporto priemonių langus, veidrodžiu galima priduoti legaliems tokių atliekų tvarkytojams. Patikrinti, ar atliekų tvarkytojas legalus, galite suvedus įmonės duomenis Atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR).   

* Skirtingose didelių gabaritų (stambiagabaričių) atliekų surinkimo aikštelėse gali būti nustatytos skirtingos atliekų priėmimo sąlygos, atliekų priėmimo kiekiai ar gali būti nepriimamos tam tikros atliekų rūšys. Dėl daugiau informacijos kreipkitės į atitinkamą savivaldybę ar didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę.

Karbiuratorius

✅ Metalines dalis galima priduoti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles (aikštelių nustatyta tvarka*), kur jos bus tinkamai perdirbamos. 

✅ Švarias, pavojingais skysčiais neišteptas metalines dalis galima priduoti į metalo supirktuves. 

* Skirtingose didelių gabaritų (stambiagabaričių) atliekų surinkimo aikštelėse gali būti nustatytos skirtingos atliekų priėmimo sąlygos, atliekų priėmimo kiekiai ar gali būti nepriimamos tam tikros atliekų rūšys. Dėl daugiau informacijos kreipkitės į atitinkamą savivaldybę ar didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę.

Jei pastebėjote netikslumų arba turite pasiūlymų, prašome informuoti mus el. paštu [email protected].  

Atnaujinimo data: 2024-03-06