BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Ekonominės veiklos vykdytojų priežiūra

Vykdo Europos Sąjungos reglamento, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos, įgyvendinimo priežiūrą; atlieka patikrinimus įmonėse siekiant užtikrinti, kad į rinką nepatektų neteisėtai pagaminta mediena ir jos produktai.


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 6 d. nutarimu Nr. 205 ir 2021 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. 320 kompetentingomis institucijomis, atsakingomis už 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010 (toliau – Reglamentas) taikymą paskirtos:

1. Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos – kompetentinga institucija, atsakinga už Reglamento taikymą Reglamento priede nustatytų medienos ir medienos produktų, kurie yra klasifikuoti pagal Kombinuotosios nomenklatūros kodus 4401 „Malkinė mediena, turinti rąstų, pliauskų, šakų, žabų kūlelių ar panašų pavidalą“, išskyrus „Medienos skiedros arba drožlės; pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos arba aglomeruotos ir turinčios rąstų, briketų, granulių arba panašų pavidalą“, ir 4403 „Padarinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ir brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta“, pateikimo rinkai srityje;

2. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą – kompetentinga institucija, atsakinga už Reglamento taikymą Reglamento priede nustatytų visų medienos ir medienos produktų, išskyrus nurodytus nutarimo 1.1 papunktyje, pateikimo rinkai srityje.

 

Vadovaujantis Reglamentu kompetentingos institucijos periodiškai vykdo veiklos vykdytojų* ir stebėsenos organizacijų patikrinimą, siekiant patikrinti, ar jos veiksmingai vykdo Reglamento nustatytas pareigas. Patikrinimai atliekami pagal planą arba pagal pagrįstus trečiųjų šalių skundus.

 

Pragrindinės sąvokos ir apibrėžtys pateikiamos Reglamente. Su reglamentu galite susipažinti čia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32010R0995

 

Deramo patikrinimo sistema taikoma tik veiklos vykdytojams, kurie medieną ir medienos produktus pateikia vidaus rinkai** pirmą kartą, o tiekimo grandinėje dalyvaujantis prekiautojas privalėtų pateikti pagrindinę informaciją apie tiekėją ir pirkėją, siekiant nustatyti medienos ir medienos produktų atsekamumą.

Deramo patikrinimo sistemą sudaro šie elementai:

1. Informacija. Veiklos vykdytojas privalo turėti informaciją apie rinkai pateiktos medienos ar medienos produktų: ruošos valstybę, medžių rūšį, asortimentą, kiekį, produkciją veiklos vykdytojui teikiančio tiekėjo pavadinimą ir adresą, pirkėjo pavadinimą ir adresą.

2. Rizikos įvertinimo procedūros. Atliekant rizikos vertinimą reikia atsižvelgti į šiuos rizikos vertinimo kriterijus: atitiktis taikomiems teisės aktams, pilnas medienos tiekimo grandinės atsekamumas, neteisėtos medienos ruošos mastas valstybėje ir (arba) valstybės regione, importuojamų medžių rūšių neteisėtos medienos ruošos mastas, ginkluotų konfliktų masto svarba medienos ruošos valstybėje, JT Saugumo Tarybos ir Europos Sąjungos Tarybos nustatytos sankcijos dėl medienos importo ir eksporto.

3. Rizikos mažinimas. Kai vertinant riziką nustatoma, kad rizika, jog rinkai gali būti pateikta neteisėtai paruošta mediena yra didelė, veiklos vykdytojas privalo imtis rizikos mažinimo priemonių. Tai gali būti reikalavimas, kad tiekėjai pateiktų papildomos informacijos, dokumentų, taip pat trečiųjų šalių sertifikatai ir kt.

Pažymime, kad veiklos vykdytojai gali naudotis savo susikurtomis deramo patikrinimo sistemomis arba stebėsenos organizacijų deramo patikrinimo sistemomis. Europos Komisijos patvirtintų stebėsenos organizacijų sąrašą galite rasti Europos Komisijos tinklapyje: https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/List%20of%20recognised%20MOs%20for%20web%20updated%2023FEB21.pdf

Nesilaikant Reglamento reikalavimų, veiklos vykdytojams gresia sankcijos numatytos Administracinių nusižengimų kodekso 2701 straipsnyje. Reglamente nustatytos deramo patikrinimo sistemos netaikymas arba šiai sistemai nustatytų reikalavimų pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą veiklos vykdytojams fiziniams asmenims nuo penkiasdešimt iki dviejų šimtų eurų ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkiasdešimt iki keturių šimtų eurų. Neteisėtai paruoštos medienos ir iš jos pagamintų medienos produktų pateikimo rinkai pagal reglamentą pažeidimas užtraukia baudą veiklos vykdytojams fiziniams asmenims nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio eurų. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais gali būti skiriamas neteisėtai paruoštos medienos ir iš jos pagamintų medienos produktų konfiskavimas.

 

Naudingos nuorodos:

1. 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai* medieną ir medienos produktus, pareigos https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32010R0995

2. Europos Komisijos tinklapis ir informacija apie medienos reglamentą https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

3. Europos Komisijos patvirtintų stebėsenos organizacijų sąrašas https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/List%20of%20recognised%20MOs%20for%20web%20updated%2023FEB21.pdf

 

* veiklos vykdytojas – fizinis ar juridinis asmuo, pateikiantis rinkai medieną ar medienos produktus;

** pateikimas rinkai – medienos ar medienos produktų tiekimas, neatsižvelgiant į naudojamą pardavimo būdą, vidaus rinkai pirmą kartą platinti arba naudoti vykdant komercinę veiklą, neatsižvelgiant į tai, ar už užmokestį ar nemokamai. Šis terminas taip pat apima tiekimą nuotolinio ryšio priemonėmis, kaip apibrėžta 1997 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis (9). Medienos produktų, pagamintų iš medienos ar jos produktų, kurie jau buvo pateikti vidaus rinkai, teikimas vidaus rinkai nelaikomas pateikimu rinkai.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-24