BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


exclamation

2022-01-27 nuo 19:00 iki 24:00 val. bus atliekami techniniai darbai, todėl galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Valstybės tarnautojų užduotys

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

 

1 užduotis: Organizuoti Departamento 2021 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Vilniaus valdybos kompetencijai, įgyvendinimą.

 

Vertinimo rodiklis: 1.1. Įgyvendinta ne mažiau 95 procentų Departamento 2021 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Vilniaus valdybos kompetencijai, ir 1.2. Kas ketvirtį (ne vėliau kaip iki kito ketvirčio 10 darbo dienos) pateiktos 2021 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos ir metinė ataskaita (tarnybinio pranešimo, registruoto VDVIS forma).

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

 

2 užduotis: Administravimo ir valdymo priemonėmis organizuoti Departamento 2021 metų patikrinimų plano, pagal Vilniaus valdybai suplanuotus patikrinimus, įgyvendinimą.

 

Vertinimo rodiklis: 2.1. Atlikta ne mažiau 95 procentų Departamento 2021 metų ūkio subjektų patikrinimų plano, numatyto Vilniaus valdybai, patikrinimų, ir 2.2. Kas ketvirtį (ne vėliau kaip iki kito ketvirčio 10 darbo dienos) pateiktos Departamento 2021 metų ūkio subjektų patikrinimų plano vykdymo ataskaitos ir metinė ataskaita (tarnybinio pranešimo, registruoto VDVIS forma).

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

 

3 užduotis: Didinti visuomenės įtraukimą į aplinkosauginę veiklą ir skaidrinti AAD veiklą.

 

Vertinimo rodiklis: 3.1. Užtikrinti neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių (NAAI) skaičių valdybose, kad 1 užimtam valdybos inspektoriaus etatui tektų ne mažiau 0,75 NAAI (2021 m. gruodžio 31 dienai), ir 3.2. Užtikrinti, kad ne mažiau kaip 20 proc. reidų gyvosios gamtos apsaugos srityje ir ne mažiau kaip 10 proc. kitų tikslinių išvykų dalyvautų NAAI.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

 

4 užduotis: Užtikrinti operatyvų reagavimą į pranešimus apie aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus valdybos aptarnaujamoje teritorijoje.

 

Vertinimo rodiklis: Užtikrintas ne mažiau kaip 2 valdybos valstybės tarnautojų (t. y. 1 reaguojančio ekipažo) darbas pagal darbo grafiką šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis ne mažiau, kaip po 8 val. kiekvieną šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienomis 2021 metais. Vertinimo rodiklio viršijimu bus laikoma jei nurodytomis dienomis bus organizuotas daugiau nei 2 pareigūnų (1 ekipažo) darbas ne mažiau nei 25 proc. šeštadienių, sekmadienių ir švenčių dienų 2021 m.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

 

5 užduotis: Užtikrinti efektyvią vidaus kontrolę valdybose.

 

Vertinimo rodiklis: Atlikti ne mažiau kaip 4 tiksliniai valdybos inspekcijų veiklos vidiniai patikrinimai (pvz., reagavimo į PPT pranešimus, skundų tyrimo, ūkio subjektų veiklos patikrinimų atlikimo kokybės, administracinių nusižengimų teisenos ir juridinių asmenų ekonominių sankcijų teisenos taikymo ir/ar kt. pasirinktose ir suderintose srityse ir suderinta apimtimi), kurių rezultatai įforminti VDVIS registruotais tarnybiniais pranešimais.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

 

 

1 užduotis: Vadovaujantis patvirtintais 2021 m. Valstybės biudžeto sąmatos rodikliais, suderinti su Administravimo departamentu 2021m. mokėjimų planą tiekėjams ir periodiškai jį atnaujinti.

 

Vertinimo rodiklis: Parengti mokėjimų planą metams pagal tiekėjus iki kovo 1d. ir pagal poreikį jį atnaujinti.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-03-01

 

2 užduotis: Atnaujinti Finansų kontrolės taisykles, patvirtintas 2019-10-10 Nr.AD1-196

 

Vertinimo rodiklis: Pateikti derinimui atnaujintas Finansų kontrolės taisykles iki liepos 1d.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-07-01

 

3 užduotis: Išsiaiškinti galimybes ir pasirengti 2020 m. liepos 1 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 741 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2018 M. GEGUŽĖS 23 D. NUTARIMO NR. 488 „DĖL CENTRALIZUOTO VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO" įgyvendinimui nuo 2022 m. sausio 1d. sąskaitų faktūrų teikimui į FVAIS programą  e-sąskaita pagalba.

 

Vertinimo rodiklis: Suvesti į FVAIS reikiamą informaciją sąskaitų talpinimo pasirengimui.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

 

4 užduotis: Stiprinant finansų kontrolę, atlikti kiekvieno mėnesio darbo užmokesčio bei kitų patiriamų išlaidų analizę, (pagal išlaidų pobūdį, tendencijas). palyginti išlaidas su 2020 m. išlaidomis ir teikti pasiūlymus

 

Vertinimo rodiklis: Kiekvieną mėn. teikti informaciją ir pasiūlymus vadovams apie sąmatos vykdymą ir turimų lėšų būklę.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

 

1 užduotis: Įdiegti teisės aktų reikalavimus, Valstybės kontrolės ir Specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijas atitinkančią ūkio subjektų rizikingumo vertinimo sistemą

 

Vertinimo rodiklis: 1.1. parinktas ir patvirtintas automatizuotos ūkio subjektų rizikos vertinimo sistemos modelis; 1.2. parengtas ir patvirtintas šios sistemos įgyvendinimo (įdiegimo) planas su konkrečiomis priemonėmis ir terminais.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-30

 

2 užduotis: Įdiegti departamento vidaus kontrolės sistemą.

 

Vertinimo rodiklis: 2.1. parengtas ir patvirtintas Departamento vidaus kontrolės tvarkos aprašas; 2.2. parengtas ir patvirtintas Departamento 2021 m. vidaus kontrolės veiksmų planas.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-07-01

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

 

1 užduotis: Organizuoti Departamento 2021 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Marijampolės ir Alytaus valdybų kompetencijai, įgyvendinimą

 

Vertinimo rodiklis: Įgyvendinta ne mažiau 95 procentų Departamento 2021 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Marijampolės ir Alytaus valdybų kompetencijai, ir 1.2. kas ketvirtį (ne vėliau kaip iki kito ketvirčio 10 darbo dienos) pateiktos 2021 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos ir metinė ataskaita (tarnybinio pranešimo, registruoto VDVIS forma).

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

 

2 užduotis: Administravimo ir valdymo priemonėmis organizuoti Departamento 2021 metų patikrinimų plano, pagal Marijampolės ir Alytaus valdyboms suplanuotus patikrinimus, įgyvendinimą.

 

Vertinimo rodiklis: 2.1. Atlikta ne mažiau 95 procentų Departamento 2021 metų ūkio subjektų patikrinimų plano, numatytų Marijampolės ir Alytaus valdybų, patikrinimų, ir 2.2. Kas ketvirtį (ne vėliau kaip iki kito ketvirčio 10 darbo dienos) pateiktos Departamento 2021 metų ūkio subjektų patikrinimų plano vykdymo ataskaitos ir metinė ataskaita (tarnybinio pranešimo, registruoto VDVIS forma).

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

 

3 užduotis: Didinti visuomenės įtraukimą į aplinkosauginę veiklą ir skaidrinti AAD veiklą.

 

Vertinimo rodiklis: 3.1. Užtikrinti neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių (NAAI) skaičių Alytaus ir Marijampolės valdybose, kad 1 užimtam kiekvienos valdybos inspektoriaus etatui tektų ne mažiau 1,2 NAAI (2021 m. gruodžio 31 dienai), ir 3.2. Užtikrinti, kad ne mažiau kaip 20 proc. reidų gyvosios gamtos apsaugos srityje ir ne mažiau kaip 10 proc. kitų tikslinių išvykų dalyvautų NAAI.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

 

4 užduotis: Užtikrinti operatyvų reagavimą į pranešimus apie aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus valdybos aptarnaujamoje teritorijoje

 

Vertinimo rodiklis: Užtikrintas ne mažiau kaip 2 valdybos valstybės tarnautojų (t. y. 1 reaguojančio ekipažo) darbas pagal darbo grafiką šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis ne mažiau, kaip po 8 val. kiekvieną šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienomis 2021 metais. Vertinimo rodiklio viršijimu bus laikoma jei nurodytomis dienomis bus organizuotas daugiau nei 2 pareigūnų (1 ekipažo) darbas ne mažiau nei 25 proc. šeštadienių, sekmadienių ir švenčių dienų 2021 m.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

 

5 užduotis: Užtikrinti efektyvią vidaus kontrolę valdybose

 

Vertinimo rodiklis: Atlikti ne mažiau kaip 4 tiksliniai Marijampolės ir Alytaus valdybų inspekcijų veiklos vidiniai patikrinimai (pvz., reagavimo į PPT pranešimus, skundų tyrimo, ūkio subjektų veiklos patikrinimų atlikimo kokybės, administracinių nusižengimų teisenos ir juridinių asmenų ekonominių sankcijų teisenos taikymo ir/ar kt. pasirinktose ir suderintose srityse ir suderinta apimtimi), kurių rezultatai įforminti VDVIS registruotais tarnybiniais pranešimais

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

 

 

1 užduotis: Organizuoti Departamento 2021 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Kauno valdybos kompetencijai, įgyvendinimą.

 

Vertinimo rodiklis: 1.1. Įgyvendinta ne mažiau 95 procentų Departamento 2021 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtų Kauno valdybos kompetencijai, ir 1.2. Kas ketvirtį (ne vėliau kaip iki kito ketvirčio 10 darbo dienos) pateiktos 2021 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos ir metinė ataskaita (tarnybinio pranešimo, registruoto VDVIS forma).

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

2 užduotis: Administravimo ir valdymo priemonėmis organizuoti Departamento 2021 metų patikrinimų plano, pagal Vilniaus valdybai suplanuotus patikrinimus, įgyvendinimą.

 

Vertinimo rodiklis: 2.1. Atlikta ne mažiau 95 procentų Departamento 2021 metų ūkio subjektų patikrinimų plano, numatyto Kauno valdybai, patikrinimų, ir 2.2. Kas ketvirtį (ne vėliau kaip iki kito ketvirčio 10 darbo dienos) pateiktos Departamento 2021 metų ūkio subjektų patikrinimų plano vykdymo ataskaitos ir metinė ataskaita (tarnybinio pranešimo, registruoto VDVIS forma).

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

 

3 užduotis: Didinti visuomenės įtraukimą į aplinkosauginę veiklą ir skaidrinti AAD veiklą.

 

Vertinimo rodiklis: Vertinimo rodiklis: 3.1. Užtikrinti neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių (NAAI) skaičių valdybose, kad 1 užimtam valdybos inspektoriaus etatui tektų ne mažiau 0,75 NAAI (2021 m. gruodžio 31 dienai), ir 3.2. Užtikrinti, kad ne mažiau kaip 20 proc. reidų gyvosios gamtos apsaugos srityje ir ne mažiau kaip 10 proc. kitų tikslinių išvykų dalyvautų NAAI.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

 

4 užduotis: Užtikrinti operatyvų reagavimą į pranešimus apie aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus valdybos aptarnaujamoje teritorijoje.

 

Vertinimo rodiklis: Užtikrintas ne mažiau kaip 2 valdybos valstybės tarnautojų (t. y. 1 reaguojančio ekipažo) darbas pagal darbo grafiką šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis ne mažiau, kaip po 8 val. kiekvieną šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienomis 2021 metais. Vertinimo rodiklio viršijimu bus laikoma jei nurodytomis dienomis bus organizuotas daugiau nei 2 pareigūnų (1 ekipažo) darbas ne mažiau nei 25 proc. šeštadienių, sekmadienių ir švenčių dienų 2021 m.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

 

5 užduotis: Užtikrinti efektyvią vidaus kontrolę Kauno valdyboje.

 

Vertinimo rodiklis: Atlikti ne mažiau kaip 4 tiksliniai valdybos inspekcijų veiklos vidiniai patikrinimai (pvz., reagavimo į PPT pranešimus, skundų tyrimo, ūkio subjektų veiklos patikrinimų atlikimo kokybės, administracinių nusižengimų teisenos ir juridinių asmenų ekonominių sankcijų teisenos taikymo ir/ar kt. pasirinktose ir suderintose srityse ir suderinta apimtimi), kurių rezultatai įforminti VDVIS registruotais tarnybiniais pranešimais.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

 

1 užduotis: Organizuoti Aplinkos kokybės departamento 2021 metų ūkio subjektų patikrinimo plano įgyvendinimą.

 

Vertinimo rodiklis: Patikrinta ne mažiau 90 proc. patikrinimo plane numatytų tikrinti ūkio subjektų.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

 

2 užduotis: Pagal kompetenciją užtikrinti 2021 metais Departamente planuojamų vykdyti aplinkosauginių akcijų koordinavimą.

 

Vertinimo rodiklis: Organizuotos ir vykdytos akcijos, numatytos Departamento veiklos plane.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

 

3 užduotis: Organizuoti Departamento Veiklos plane Aplinkos kokybės departamentui numatytų priemonių įgyvendinimą.

 

Vertinimo rodiklis: Įgyvendintos Veiklos plane Aplinkos kokybės departamentui numatytos priemonės.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

 

1 užduotis: Organizuoti Departamento 2021 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Utenos valdybos kompetencijai, įgyvendinimą

 

Vertinimo rodiklis: 1.1. Įgyvendinta ne mažiau 95 procentų Departamento 2021 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių,

priskirtinų Utenos valdybos kompetencijai, ir 1.2. Kas ketvirtį (ne vėliau kaip iki kito ketvirčio 10 darbo dienos) pateiktos 2021 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos ir metinė ataskaita (tarnybinio pranešimo, registruoto VDVIS forma).

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

 

2 užduotis: Administravimo ir valdymo priemonėmis organizuoti Departamento 2021 metų patikrinimų plano, pagal Utenos valdybai suplanuotus patikrinimus, įgyvendinimą.

 

Vertinimo rodiklis: 2.1. Atlikta ne mažiau 95 procentų Departamento 2021 metų ūkio subjektų patikrinimų plano, numatyto Utenos valdybai, patikrinimų, ir 2.2. Kas ketvirtį (ne vėliau kaip iki kito ketvirčio 10 darbo dienos) pateiktos Departamento 2021 metų ūkio subjektų patikrinimų plano vykdymo ataskaitos ir metinė ataskaita (tarnybinio pranešimo, registruoto VDVIS forma).

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

 

3 užduotis: Didinti visuomenės įtraukimą į aplinkosauginę veiklą ir skaidrinti AAD veiklą.

 

Vertinimo rodiklis: 3.1. Užtikrinti neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių (NAAI) skaičių valdybose, kad 1 užimtam valdybos inspektoriaus etatui tektų ne mažiau 1 NAAI (2021 m. gruodžio 31 dienai), ir 3.2. Užtikrinti, kad ne mažiau kaip 20 proc. reidų gyvosios gamtos apsaugos srityje ir ne mažiau kaip 10 proc. kitų tikslinių išvykų dalyvautų NAAI.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

 

4 užduotis: Užtikrinti operatyvų reagavimą į pranešimus apie aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus valdybos aptarnaujamoje teritorijoje.

 

Vertinimo rodiklis: Užtikrintas ne mažiau kaip 2 valdybos valstybės tarnautojų (t. y. 1 reaguojančio ekipažo) darbas pagal darbo grafiką šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis ne mažiau, kaip po 8 val. kiekvieną šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienomis 2021 metais. Vertinimo rodiklio viršijimu bus laikoma jei nurodytomis dienomis bus organizuotas daugiau nei 2 pareigūnų (1 ekipažo) darbas ne mažiau nei 25 proc. šeštadienių, sekmadienių ir švenčių dienų 2021 m.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

 

5 užduotis: Užtikrinti efektyvią vidaus kontrolę valdyboje.

 

Vertinimo rodiklis: Atlikti ne mažiau kaip 4 tiksliniai valdybos inspekcijų veiklos vidiniai patikrinimai (pvz., reagavimo į PPT pranešimus, skundų tyrimo, ūkio subjektų veiklos patikrinimų atlikimo kokybės, administracinių nusižengimų teisenos ir juridinių asmenų ekonominių sankcijų teisenos taikymo ir/ar kt. pasirinktose ir suderintose srityse ir suderinta apimtimi), kurių rezultatai įforminti VDVIS registruotais tarnybiniais pranešimais.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

 

 

1 užduotis: Organizuoti ir kontroliuoti, kad būtų parengta teismuose išnagrinėtų bylų taikant aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas analizė ir būtų  informuojami Departamento struktūriniai padaliniai apie aktualią teismų praktiką taikant aplinkosauginius teisės aktus.

 

Vertinimo rodiklis: Kartą per ketvirtį parengtas  apibendrinimas apie aktualią teismų praktiką taikant aplinkosauginius teisės aktus ir pateiktas Departamento padaliniams.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

 

2 užduotis: Organizuoti ir kontroliuoti, kad būtų pravesti konsultaciniai/praktiniai mokymai, atsižvelgiant į aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų praktikoje daromas klaidas, aktualius reikšmingų teisės aktų pasikeitimus, suformuotą teismų praktiką.

 

Vertinimo rodiklis: Pravesti ne mažiau kaip 2 mokymai valdybų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams (prioritetine tvarka – naujai priimtiems) dėl ekonominių sankcijų taikymo juridiniams asmenims pagal Aplinkos apsaugos įstatymo nuostatas, fiziniams asmenims taikomą atsakomybę

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

 

3 užduotis: Organizuoti aplinkosauginių teisės aktų analizę bei jų taikymo problematiką nagrinėjant administracinių nusižengimų bylas ir bylas dėl ekonominių sankcijų skyrimo.

 

Vertinimo rodiklis: Kontroliuoti, kad Teisės departamento struktūriniai padaliniai TD direktorei pateiktų ne mažiau kaip 4 siūlymus, dėl aplinkosauginių teisės aktų tobulinimo, nurodant konkrečius teisės aktus, kuriuos siūloma keisti.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-10-30

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

 

 

1 užduotis: Įgyvendinti korupcijos prevencijos priemones Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos

 

Vertinimo rodiklis: Užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2021-2027 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano priemonės Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos būtų įgyvendintos ne mažiau kaip 90 procentų

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

 

2 užduotis: Vystyti bendradarbiavimą su kitomis valstybės institucijomis korupcijos prevencijos, pranešėjų apsaugos ir/ar viešųjų ir privačių interesų valdymo srityse

 

Vertinimo rodiklis: 2.1. Užtikrintas Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos dalyvavimas ne mažiau kaip viename nacionalinio lygmens renginyje (pvz., mokymų cikle, diskusijoje, programoje, darbo grupėje ir pan.), skirtame korupcijos prevencijos, pranešėjų apsaugos ir/ar viešųjų ir privačių interesų valdymo tobulinimui viešajame sektoriuje; 2.2. Organizuotas ne mažiau kaip vienas susitikimas, skirtas gerosios praktikos korupcijos prevencijos, pranešėjų apsaugos ir/ar viešųjų ir privačių interesų valdymo srityse aptarimui, su kita valstybės (ar savivaldybės) įstaiga ar nevyriausybine organizacija

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

 

3 užduotis: Dalyvauti tobulinant ir efektyvinant Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos veiklą ir/ar didinant šios veiklos skaidrumą, visuomenės pasitikėjimą institucija ir pan.

 

Vertinimo rodiklis: Pateikti ne mažiau kaip du pasiūlymai Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriui dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos veiklos efektyvinimo, skaidrumo ir/ar visuomenės pasitikėjimo didinimo

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

 

 

1 užduotis: Organizuoti Departamento 2021 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtų Šiaulių valdybos kompetencijai, įgyvendinimą.

 

Vertinimo rodiklis: 1.1. Įgyvendinta ne mažiau 95 procentų Departamento 2021 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtų Šiaulių valdybos kompetencijai, ir 1.2. Kas ketvirtį (ne vėliau kaip iki kito ketvirčio 10 darbo dienos) pateiktos 2021 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos ir metinė ataskaita (tarnybinio pranešimo, registruoto VDVIS forma).

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

 

2 užduotis: Administravimo ir valdymo priemonėmis organizuoti Departamento 2021 metų patikrinimų plano, pagal Šiaulių valdybai suplanuotus patikrinimus, įgyvendinimą.

 

Vertinimo rodiklis: 2.1. Atlikta ne mažiau 95 procentų Departamento 2021 metų ūkio subjektų patikrinimų plano, numatyto Šiaulių valdybai, patikrinimų, ir 2.2. Kas ketvirtį (ne vėliau kaip iki kito ketvirčio 10 darbo dienos) pateiktos Departamento 2021 metų ūkio subjektų patikrinimų plano vykdymo ataskaitos ir metinė ataskaita (tarnybinio pranešimo, registruoto VDVIS forma).

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

 

3 užduotis: Didinti visuomenės įtraukimą į aplinkosauginę veiklą ir skaidrinti AAD veiklą.

 

Vertinimo rodiklis: 3.1. Užtikrinti neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių (NAAI) skaičių valdybose, kad 1 užimtam valdybos inspektoriaus etatui tektų ne mažiau 1,5 NAAI (2021 m. gruodžio 31 dienai), ir 3.2. Užtikrinti, kad ne mažiau kaip 20 proc. reidų gyvosios gamtos apsaugos srityje ir ne mažiau kaip 10 proc. kitų tikslinių išvykų dalyvautų NAAI.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

 

4 užduotis: Užtikrinti operatyvų reagavimą į pranešimus apie aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus valdybos aptarnaujamoje teritorijoje.

 

Vertinimo rodiklis: Užtikrintas ne mažiau kaip 2 valdybos valstybės tarnautojų (t. y. 1 reaguojančio ekipažo) darbas pagal darbo grafiką šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis ne mažiau, kaip po 8 val. kiekvieną šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienomis 2021 metais. Vertinimo rodiklio viršijimu bus laikoma jei nurodytomis dienomis bus organizuotas daugiau nei 2 pareigūnų (1 ekipažo) darbas ne mažiau nei 25 proc. šeštadienių, sekmadienių ir švenčių dienų 2021 m.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

 

5 užduotis: Užtikrinti efektyvią vidaus kontrolę valdyboje.

 

Vertinimo rodiklis: Atlikti ne mažiau kaip 4 tiksliniai valdybos inspekcijų veiklos vidiniai patikrinimai (pvz., reagavimo į PPT pranešimus, skundų tyrimo, ūkio subjektų veiklos patikrinimų atlikimo kokybės, administracinių nusižengimų teisenos ir juridinių asmenų ekonominių sankcijų teisenos taikymo ir/ar kt. pasirinktose ir suderintose srityse ir suderinta apimtimi), kurių rezultatai įforminti VDVIS registruotais tarnybiniais pranešimais.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

 

 

1 užduotis: Organizuoti Departamento 2021 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Panevėžio valdybos kompetencijai, įgyvendinimą.

 

Vertinimo rodiklis: 1.1. Įgyvendinta ne mažiau 95 procentų Departamento 2021 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Panevėžio valdybos kompetencijai, ir 1.2. Kas ketvirtį (ne vėliau kaip iki kito ketvirčio 10 darbo dienos) pateiktos 2021 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos ir metinė ataskaita (tarnybinio pranešimo, registruoto VDVIS forma).

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

 

2 užduotis: Administravimo ir valdymo priemonėmis organizuoti Departamento 2021 metų patikrinimų plano, pagal Panevėžio valdybai suplanuotus patikrinimus, įgyvendinimą.

 

Vertinimo rodiklis: 2.1. Atlikta ne mažiau 95 procentų Departamento 2021 metų ūkio subjektų patikrinimų plano, numatyto Panevėžio valdybai, patikrinimų, ir 2.2. Kas ketvirtį (ne vėliau kaip iki kito ketvirčio 10 darbo dienos) pateiktos Departamento 2021 metų ūkio subjektų patikrinimų plano vykdymo ataskaitos ir metinė ataskaita (tarnybinio pranešimo, registruoto VDVIS forma).

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

 

3 užduotis: Didinti visuomenės įtraukimą į aplinkosauginę veiklą ir skaidrinti AAD veiklą

 

Vertinimo rodiklis: 3.1. Užtikrinti neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių (NAAI) skaičių valdyboje, kad 1 užimtam valdybos inspektoriaus etatui tektų ne mažiau 1,5 NAAI (2021 m. gruodžio 31 dienai), ir 3.2. Užtikrinti, kad ne mažiau kaip 20 proc. reidų gyvosios gamtos apsaugos srityje ir ne mažiau kaip 10 proc. kitų tikslinių išvykų dalyvautų NAAI.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

 

4 užduotis: Užtikrinti operatyvų reagavimą į pranešimus apie aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus valdybos aptarnaujamoje teritorijoje

 

Vertinimo rodiklis: Užtikrintas ne mažiau kaip 2 valdybos valstybės tarnautojų (t. y. 1 reaguojančio ekipažo) darbas pagal darbo grafiką šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis ne mažiau, kaip po 8 val. kiekvieną šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienomis 2021 metais. Vertinimo rodiklio viršijimu bus laikoma jei nurodytomis dienomis bus organizuotas daugiau nei 2 pareigūnų (1 ekipažo) darbas ne mažiau nei 25 proc. šeštadienių, sekmadienių ir švenčių dienų 2021 m.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

 

5 užduotis: Užtikrinti efektyvią vidaus kontrolę valdyboje

 

Vertinimo rodiklis: Atlikti ne mažiau kaip 4 tiksliniai valdybos inspekcijų veiklos vidiniai patikrinimai (pvz., reagavimo į PPT pranešimus, skundų tyrimo, ūkio subjektų veiklos patikrinimų atlikimo kokybės, administracinių nusižengimų teisenos ir juridinių asmenų ekonominių sankcijų teisenos taikymo ir/ar kt. pasirinktose ir suderintose srityse ir suderinta apimtimi), kurių rezultatai įforminti VDVIS registruotais tarnybiniais pranešimais.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)


1 užduotis: Organizuoti Departamento 2021 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Klaipėdos valdybos kompetencijai, įgyvendinimą.

Vertinimo rodiklis: Įgyvendinta ne mažiau 95 proc. Departamento 2021 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Klaipėdos valdybos kompetencijai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

2 užduotis: Administravimo ir valdymo priemonėmis organizuoti Departamento 2021 metų patikrinimų plano, pagal Klaipėdos valdybai suplanuotus patikrinimus, įgyvendinimą.

Vertinimo rodiklis: Atlikta ne mažiau 95 proc. Departamento 2021 metų ūkio subjektų patikrinimų plano, numatyto Klaipėdos valdybai, patikrinimų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

3 užduotis: Koordinuoti 2021 metams suplanuotų aplinkosauginių akcijų vykdymą Klaipėdos valdyboje.

Vertinimo rodiklis: Užtikrintas 6 suplanuotų akcijų koordinuotas vykdymas Klaipėdos valdyboje.

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

4 užduotis: Koordinuoti į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą įplaukiančių laivų kontrolę, įvertinant jų atitikimą nustatytiems aplinkosaugos reikalavimams.

Vertinimo rodiklis: Patikrinti ne mažiau kaip 175 laivai dėl jų veiklos atitikimo aplinkosaugos reikalavimams, paimti ne mažiau kaip 60 mėginių iš laivų sieros koncentracijos kiekiui nustatyti, įgyvendinant Europos Parlamento direktyvą 2016/802/ES dėl sieros kiekio jūriniame kure.

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

5 užduotis: Užtikrinti operatyvų reagavimą į pranešimus apie aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus Klaipėdos valdybos aptarnaujamoje teritorijoje. Vertinimo rodiklio viršijimu bus laikoma jei nurodytomis dienomis bus organizuotas daugiau nei 2 pareigūnų (1 ekipažo) darbas ne mažiau nei 25 proc. šeštadienių, sekmadienių ir švenčių dienų 2021 m.

Vertinimo rodiklis: Užtikrintas ne mažiau kaip 2 valdybos pareigūnų (1 reaguojančio ekipažo) darbas pagal darbo grafiką šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis ne mažiau kaip po 8 valandas kiekvieną šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienomis 2021 metais.

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)


1 užduotis: Užtikrinti, kad būtų įvykdyta ne mažiau 90 % pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą tikrintinų objektų sąrašą įmonių patikrinimų dėl mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių, mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamosios pakuotės ir (ar) gaminių atliekomis, mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių, ir mokesčio už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo ir deklaravimo teisingumą.

Vertinimo rodiklis: Įvykdyta ne mažiau 90 % planinių patikrinimų dėl mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių, dėl mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamosios pakuotės ir (ar) gaminių atliekomis, dėl mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių, ir dėl mokesčio už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo ir deklaravimo teisingumo.

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

2 užduotis: Vadovaujantis Aplinkos ministro 2011-03-04 Nr. D1-201 įsakymo 5 punktu, užtikrinti, kad būtų patikrinta ne mažiau kaip 90 procentų Aplinkos apsaugos departamento kontroliuojamoje teritorijoje esančių savivaldybių.

Vertinimo rodiklis: Įvykdyta ne mažiau 90 % patikrinimų dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo teisėtumo.

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

3 užduotis: Užtikrinti, kad būtų atliktas savalaikis, tikslus ir teisingas mokesčių mokėtojų už aplinkos teršimą ir valstybinius gamtos išteklius konsultavimas, mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo klausimais.

Vertinimo rodiklis: Konsultuota ne mažiau 90 % ūkio subjektų, kurie kreipėsi dėl apskaitos ir  mokesčių už aplinkos teršimą deklaravimo.

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)


1 užduotis: Organizuoti Departamento 2021 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Miškų kontrolės departamento kompetencijai, įgyvendinimą.

Vertinimo rodiklis: Įgyvendinta ne mažiau 95 procentų Departamento 2021 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Miškų kontrolės departamento kompetencijai, ir kas ketvirtį (ne vėliau kaip iki kito ketvirčio 10 darbo dienos) pateiktos 2021 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos ir metinė ataskaita (tarnybinio pranešimo, registruoto VDVIS forma).

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

2 užduotis: Administravimo ir valdymo priemonėmis organizuoti Departamento 2021 metų patikrinimų plano, pagal Miškų kontrolės departamentui suplanuotus patikrinimus, įgyvendinimą.

Vertinimo rodiklis: Atlikta ne mažiau 95 procentų Departamento 2021 metų ūkio subjektų patikrinimų plano, numatyto Miškų kontrolės departamentui, patikrinimų, ir kas ketvirtį (ne vėliau kaip iki kito ketvirčio 10 darbo dienos) pateiktos Departamento 2021 metų ūkio subjektų patikrinimų plano vykdymo ataskaitos ir metinė ataskaita (tarnybinio pranešimo, registruoto VDVIS forma).

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

3 užduotis: Užtikrinti efektyvią vidaus kontrolę Miškų kontrolės skyriuose.

Vertinimo rodiklis: Atlikti ne mažiau kaip 2 tiksliniai Miškų kontrolės departamento Miškų kontrolės skyrių veiklos vidiniai patikrinimai (pvz., reagavimo į PPT pranešimus, skundų tyrimo, ūkio subjektų veiklos patikrinimų atlikimo kokybės, administracinių nusižengimų teisenos ir juridinių asmenų ekonominių sankcijų teisenos taikymo ir/ar kt. pasirinktose ir suderintose srityse ir suderinta apimtimi), kurių rezultatai įforminti VDVIS registruotais tarnybiniais pranešimais.

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

4 užduotis: Organizuoti ir užtikrinti pilną Miškų kontrolės funkcijų perėmimą.

Vertinimo rodiklis: Įvykdytas  Miškų kontrolės funkcijų perėmimas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

 

 

1 užduotis: Užtikrinti, kad būtų įvykdyta ne mažiau 90 % pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą tikrintinų objektų sąrašą įmonių patikrinimų dėl mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių, mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamosios pakuotės ir (ar) gaminių atliekomis, mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių, ir mokesčio už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo ir deklaravimo teisingumą.

 

Vertinimo rodiklis: Įvykdyta ne mažiau 90 % planinių patikrinimų dėl mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių, dėl mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamosios pakuotės ir (ar) gaminių atliekomis, dėl mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių, ir dėl mokesčio už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo ir deklaravimo teisingumo.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

 

2 užduotis: Vadovaujantis Aplinkos ministro 2011-03-04 Nr. D1-201 įsakymo 5 punktu, užtikrinti, kad būtų patikrinta ne mažiau kaip 90 procentų Aplinkos apsaugos departamento kontroliuojamoje teritorijoje esančių savivaldybių.

 

Vertinimo rodiklis: Įvykdyta ne mažiau 90 % patikrinimų dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo teisėtumo.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

 

3 užduotis: Visuomenės įsitraukimo į aplinkosauginę veiklą didinimas

 

Vertinimo rodiklis: Įtraukti visuomenines organizacijas ir bendruomenes į diskusijas, sprendimų priėmimo procesus.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-07