Teisinio reguliavimo stebėsena

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos savarankiškai netvirtina teisinio reguliavimo stebėsenos plano. Informacija apie atliekamą teisinio reguliavimo stebėseną pateikiama Aplinkos ministerijos puslapyje.