BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Teisės aktai

Teisės aktų, reguliuojančių Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos veiklą
ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašas

 

TEISĖS AKTŲ, ĮTVIRTINANČIŲ ATITINKAMOS PRIEŽIŪROS SRITIES REIKALAVIMUS, SĄRAŠAS:

 


Bendrieji teisės aktai, taikomi visoms priežiūros sritims

 1. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija Nr. 2001/331/EB 2001 m. balandžio 4 d. nustatanti minimalius aplinkosauginių tikrinimų valstybėse narėse kriterijus Lietuvos.
 2. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas.
 3. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas.
 4. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas.
 5. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.
 6. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas.
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“.
 8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. 118 „Dėl Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų uniforminės aprangos pavyzdžių aprašymo bei uniformų išdavimo ir dėvėjimo nuostatų patvirtinimo“.
 9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. 418 „Dėl Aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimais įtariamų asmenų transporto priemonių stabdymo bei apžiūros tvarkos patvirtinimo“.
 10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. "Sprendimų dėl reagavimo į pranešimus ir (ar) informaciją apie galimus aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus priėmimo tvarkos aprašas
 11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. 586 „Dėl Patalpų, įrenginių ir kitų objektų užplombavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. D1-584 "Dėl vagonėlių ir kitų kilnojamųjų objektų ar įrenginių pastatymo, laikymo ir naudojimo moksliniams stebėjimams ir tyrimams vykdyti saugomose teritorijose tvarkos aprašą"
 13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. D1-605 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno pažymėjimo formos patvirtinimo“.
 14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 322 "Kriterijų, pagal kuriuos pažeidimai priskiriami mažareikšmiams, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo"
 15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-715 „Dėl aplinkos apsaugos teisės aktų pažeidimais įtariamų asmenų vidaus vandenų transporto priemonių stabdymo bei patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-715 „Dėl aplinkos apsaugos teisės aktų pažeidimais įtariamų asmenų vidaus vandenų transporto priemonių stabdymo bei patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 17. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. D1-69 "Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų etikos taisyklių patvirtinimo".
 18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. D1-664 patvirtinti „Aplinkos apsaugos kontrolės informacinės sistemos nuostatai“.
 19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. D1-811 „Dėl transporto priemonių, kurios buvo aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimo padarymo priemonės, paėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 20. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. D1-835 „Dėl Laiko, kada aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas turi būti pasirengęs vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, nustatymo, pranešimų, susijusių su aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimais, priėmimo, perdavimo ir reagavimo į juos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 21. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. D1-393 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“.
 22. Lietuvos Respublikos aplinkos minsitro 2017 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. D1-421 "Dėl administracinių nusižengimų protokolų, nutarimų administracinių nusižengimų bylose, nutarimų dėl administracinių nusižengimų, kai protokolai nesurašomi, blankų apskaitos, pildymo, registravimo bei administracinių nusižengimų bylų tvarkymo taisyklių patvirtinimo
 23. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-277 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų reorganizavimo“ patvirtinti Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos nuostatai.
 24. Lietuvos Respublikos aplinkos minsitro 2021 m. vasario 18 d. Įsakymas Nr. D1-92 "Dėl valstybinių laboratorinių tyrimų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo".
 25.  Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. AD1-186 "Dėl Asmens duomenų tvarkymo vykdant tarnybinių automobilių naudojimo stebėseną tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 26. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. AD1-198 "Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, nustatymo“.
 27. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. AD1-201 "Dėl Pageidavimo administracinio nusižengimo byloje gauti procesinius dokumentus elektroniniu paštu formos patvirtinimo“.
 28. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. AD1-202 "Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų laikymosi, atliekant šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančių įrenginių patikrinimą, kontrolinio klausimyno patvirtinimo“.
 29. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. AD1-218 "Dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 30. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. AD1-224 "Dėl Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo teikimo vidaus tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 31. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. AD1-226 "Dėl Asmenų konsultavimo Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos taisyklių patvirtinimo“.
 32. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. AD1-227 "Dėl Mokesčių už aplinkos teršimą ir mokesčių už valstybinius gamtos išteklius kontrolės vidaus tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 33. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. AD1-230 "Dėl  Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos viešojo pirkimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“.
 34. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. AD1-236 "Dėl  Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos gyvosios gamtos apsaugos kontrolę vykdančių pareigūnų inspekcinės veiklos reidų organizavimo instrukcijos patvirtinimo“.
 35. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. AD1-239 "Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“.
 36. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. AD1-240 "Dėl Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 37. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. AD1-270 "Dėl Vaizdo duomenų tvarkymo Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 38. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. D1-417 „Dėl aplinkos apsaugos kontrolės informacinės sistemos likvidavimo“.

Teisės aktai, reglamentuojantys apskaitos ir mokesčių kontrolę

1. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas.

                                                         
2. Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas.                                                          
3. Lietuvos Respublikos mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymas.                                                        
4. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas.                                                            
5. Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas.                                                        
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimas Nr. 1168 „Dėl apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo 2007–2012 metų užduočių patvirtinimo“.                                
8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 408 „Dėl teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.                                    
9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.                                          
10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 349 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimo, perdirbimo ir kitokio naudojimo užduočių nustatymo“.                                    
11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. D1-692 „Dėl sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo formos patvirtinimo“.                                        
12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. D1-213 „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“.                                        
13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. D1-290 „Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.                                    
14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“.                                          
15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. D1-1065 „Dėl ataskaitų apie savivaldybių strateginiuose plėtros ir (ar) savivaldybių strateginiuose veiklos planuose numatytų aplinkos oro kokybės valdymo priemonių vykdymą teikimo tvarkos aprašo“.                
16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. D1-554 „Dėl reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos aprašo patvirtinimo“.                      
17. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. D1-1120 ,,Dėl vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“.                                      
18. Lietuvos Respublikos aplinkos minsitro 2022 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. D1-168 Gamintojų ir importuotojų organizacijų banko garantijų ar laidavimo draudimo sutarčių, įrodančių, kad bus finansuojamas komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių a                      
19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo“.                              
20. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. D1-789 “Dėl apmokestinamųjų teršalų priskyrimo teršalų grupėms, nustatytoms Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu“.                            
21. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. D1-614/VA-99 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijos formų, jų pildymo ir pateikimo tvarkos patvirtinimo“.                    
23. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. VA-61/D1-658 „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“.            
24. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. D1-5/VA-1 „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis deklaracijos KIT717 formos ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo“.          
25. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2003 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. 1-01 ,,Dėl markšeiderinių darbų atlikimo kietųjų naudingųjų iškasenų telkiniuose laikinųjų taisyklių patvirtinimo“.                            
26. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2000-08-23 įsakymas Nr. 23 Dėl žinybinių statistinių ataskaitų tvirtinimo. (1. Naftos išteklių gavybos ataskaita 3-ND, kodas 40004; 2. Kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių kasybos ataskaita (išskyrus durpių išteklius) 2KN, kodas 40003; 3. Durpių išteklių kasybos ataskaita 2-KN (durpės), kodas 4005).
27. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 2B-290 „Dėl techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“.                                
28. Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, taisykles patvirtintos Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. įsakymu Nr. AD1-378                          

 

Teisės aktai, reglamentuojantys atliekų tvarkymo kontrolę

1. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/2004 2004 m. balandžio 29 d. dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiantis Direktyvą 79/117/EEB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 465), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. birželio 19 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 519/2012 (OL 2012 L 159, p. 1).
2. 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL L 190, 2006 7 12, p. 1-98).                        
3. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1102/2008 2008 m. spalio 22 d. dėl metalinio gyvsidabrio ir tam tikrų gyvsidabrio junginių ir mišinių eksporto uždraudimo bei metalinio gyvsidabrio saugaus saugojimo (Tekstas svarbus EEE) (OL L 304, 2008, p. 75-79).
4. Bazelio konvencija dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės.                                  
5. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas.                                        
6. Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas.                                    
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimas Nr. 519 „Dėl valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“.                      
8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 29 d. nutarimas Nr. 1691 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą“.                    
9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 11 d. nutarimas Nr.18 ,,Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.                  
10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimas Nr. 61 „Dėl dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių nustatymo“.
11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimas Nr. 1168 „Dėl apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo 2007–2012 metų užduočių patvirtinimo“.            
12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimas Nr. 351 ,,Dėl asbesto šalinimo programos patvirtinimo“.                          
13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.                          
14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymas Nr. 444 „Dėl atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“.              
15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. D1-386 „Dėl Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.                
16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. 77 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 46A-2002 „Dėl grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir iškastų gruntų tvarkymo taisyklės„ patvirtinimo“.    
17. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.                      
18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 349 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimo, perdirbimo ir kitokio naudojimo užduočių nustatymo“.                
19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 699 „Dėl atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“.                      
20. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. 32 „Dėl Duomenų apie pakartotinai naudojamas pakuotes formos bei jos pildymo ir pateikimo tvarkos patvirtinimo”.              
21. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. 184 „Dėl atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pakeitimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. D1-64 „Dėl turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
22. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. D1-123 "Pakuočių atliekų, susidarančių komunalinių atliekų sraute, rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo paslaugos teikimo būtinuosius reikalavimus ir pakuočių atliekų tvarkymo org  
23. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. 473 „Dėl Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.                
24. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 684 „Dėl pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo“
25. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.                  
26. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. D1-207 „Dėl Atliekų vežimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.                        
27. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.                  
28. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 spalio 8 d. įsakyms Nr. D1-574 "Dėl atliekų kiekio nustatymo taisyklių patvirtinimo".                          
29. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. D1-435 „Dėl neinventorizuotos įrangos, turinčios mažiau nei 5 dm3 polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT), surinkimo ir šalinimo taisyklių patvirtinimo“.    
30. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. D1-228 „Dėl Aplinkos atkūrimo priemonių parinkimo bei išankstinio pritarimo gavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.              
31. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. D1-232 „Dėl savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygų derinimo su savivaldybėmis taisyklių patvirtinimo“.
32. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. D1-513 „Dėl pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo“.                      
33. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo”.                        
34. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. D1-57 „Dėl Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“.                  
35. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. D1-405 „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo“.              
36. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. D1-230 „Dėl Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo”.              
37. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. D1-239 „Dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo“.                          
38. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“.                      
39. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. D1-290 „Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.                
40. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. 4-678 „Dėl netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklių ir netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų įrengimo reikalavimų patvirtinimo“.      
41. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. D1-327 „Dėl Biologiškai skaidžių atliekų naudojimo tręšimui laikinųjų aplinkosauginių reikalavimų aprašo patvirtinimo“.            
42. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.                  
43. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. D1-193 ,,Dėl specialiųjų metalinio gyvsidabrio atliekų laikymo reikalavimų patvirtinimo“.                    
44. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. D1-359 „Dėl gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.              
45. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. D1-86 „Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.                    
46. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. A1-184/V-546 „Dėl Darbo su asbestu nuostatų patvirtinimo“.          
47. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2008 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. 1-104 „Dėl Ekogeologinių tyrimų reglamento patvirtinimo“.                  
   48. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. D1-265  „Dėl atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių prievolių  įvykdymo užtikrinimo"                  
  49. Lietuvos Respublikos aplinkos minsitro 2003 m. balandžio 14 d. Nr. 184 "Dėl atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarką".                

Teisės aktai, reglamentuojantys mėšlo, dumblo tvarkymo reikalavimus

1. Europos Tarybos direktyva (86/278/EEC) dėl nuotėkų dumblo panaudojimo žemės ūkyje (OJ L 181, 4.7.1986, p. 6-12).                                            
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. 147 „Dėl metodinių nurodymų išnaudotiems karjerams, durpynams ir kitaip pažeistai žemei naudoti“.                                
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. D1-575 „Dėl aplinkos ministro 2001 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 20-2001 „Nuotekų dumblo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“.            
4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. D1-57 „Dėl biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“.                                  
5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. sakymas Nr. 3D-602 „Dėl galvijų pastatų technologinio projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 01:2009 patvirtinimo“.                                  
6. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. 3D-50 „Dėl kiaulidžių technologinio projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 02:2010 patvirtinimo“.                                  
7. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 9 d. įsakymas Nr. 3D1-473/D1-427 „Dėl geros ūkininkavimo praktikos reikalavimų laikymosi kontrolės“.                          
8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosauginių reikalavimų aprašo patvirtinimo“.                          
9. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 3D1-523/D1-499 „Dėl žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2007 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 3D-58/D1-82 „Dėl į dirvą patekusio azoto kiekio ir gyvulių tankio žemės ūkio valdoje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 


Teisės aktai, reglamentuojantys aplinkos oro apsaugos reikalavimus

1. Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas.                                                                                  
2. Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymas.                                                                            
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. 89 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų LAND 14-2015 ir LAND 15-2015 patvirtinimo“.                                                            
4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. 486 „Dėl specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams patvirtinimo“.                                                            
5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 596 ,,Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.                                                                
6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 620 „Dėl lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkos patvirtinimo“.                                                  
7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 699 „Dėl atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“.                                                                
8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 468 ,,Dėl sieros dioksido, azoto oksidų, lakiųjų organinių junginių ir amoniako nacionalinių limitų patvirtinimo“.                                                        
9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 715 „Dėl iš geležinkelių riedmenų su dyzeliniais vidaus degimo varikliais į aplinkos orą išmetamo teršalų kiekio skaičiavimo metodikos LAND 18-2011 patvirtinimo“.                                              
10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. D1-231 „Dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“.                                                      
11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. D1-378 „Dėl į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“.                                    
12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. D1-234 „Dėl aplinkos ministro 1999 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 193 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 31-99/M-11 patvirtinimo“ pakeitimo“.                                              
13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. D1-405„Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo“.                                                        
14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2007 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“.                                          
16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. D1-371 „Dėl aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 340 „Dėl aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos įforminimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“.                                        
17. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. D1-420 ,,Dėl Įmonių, tvarkančių fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pakeitimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. D1-372 ,,Dėl Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. D1-244 ,,Dėl išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 patvirtinimo“.                                                            
19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. D1-778 ,,Dėl išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo“.                                                            
20. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. 1-148 ,,Dėl kurą deginančio įrenginio vardinės šiluminės galios nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.                                                          
21. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 471/582 „Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“.                      
22. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos socialinės apsaugos ir darbo ministrės ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 520/104/360 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 35-2000 „Lakiųjų organinių junginių sklidimo į aplinkos orą ribojimo reikalavimai naujiems benzino laikymo, perpylimo bei transportavimo įrenginiams“.              
23. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. D1-379/4-273 „Dėl lakiųjų organinių junginių kiekių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų sudėtyje, ribojimo taisyklių patvirtinimo“.                              
24. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. D1-592/4-531 „Dėl apyvartinių taršos leidimų rezervo naujiems įrenginiams paskirstymo 2008-2012 m. ir apyvartinių taršos leidimų iš nutraukiančių veiklą įrenginių perdavimo į apyvartinių taršos leidimų rezervą naujiems įrenginiams taisyklių patvirtinimo“.                      
25. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministro 2010 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. D1-585/V-611 „Dėl aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ pakeitimo“.                                    
26. Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo planuojamos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“.                                      
27. Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. AV-200 „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“.                                              

 

Teisės aktai, reglamentuojantys gamtos išteklių apsaugą

1. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas.                                                      
2. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas.                                                      
3. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas.                                                      
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimas Nr. 1116 „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“.                                
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr. 1073 „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“.                          
6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gruosžio 7 d. įsakymas Nr. D1-713 "Prekybos laukiniais gyvūnais, augalais ir grybais taisyklių patvirtinimo"                                 
7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. Nr. D1-1055 "Dėl leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".                                    
8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 1 d. nutarimas Nr. 88 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos patvirtinimo“.                                  
9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1996 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. 166 „Dėl Pažeistų žemių, iškasus naudingąsias iškasenas, rekultivavimo metodikos patvirtinimo“.                              
10. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 1997 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. 109 „Dėl Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95) patvirtinimo”.                              
11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. 33 „Dėl Leidimų pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir patvenktuose ežeruose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.                          
12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. 147 „Dėl Metodinių nurodymų išnaudotiems karjerams, durpynams ir kitaip pažeistai žemei naudoti“.                            
13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 417 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento „Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarkos aprašas" (LAND 4-99) patvirtinimo“.
14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. 68 „Dėl žuvų apsaugos priemonių mažosiose hidroelektrinėse“.                                    
15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 540 „Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.                        
16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. D1-34 „Dėl Skystojo kuro degalinių projektavimo, statybos ir eksploatavimo aplinkos (išskyrus oro) apsaugos reikalavimų (LAND 1-2003) patvirtinimo“.                    
17. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis patvirtinimo“.                            
18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. D1-256 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tipų aprašo ir Paviršinių vandens telkinių etaloninių sąlygų aprašo patvirtinimo“.                        
19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. D1-382 „Dėl Gamtosauginio vandens debito apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.                                
20. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. D1-633 „Dėl Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“.                      
21. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.                                    
22. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. D1-412 „Dėl Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento patvirtinimo“.                                  
23. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. D1-434 „Dėl Asmeninio naudojimo skystojo kuro degalinių bei asmeninio naudojimo skystojo kuro talpyklų įrengimo ir naudojimo aplinkos apsaugos reikalavimų (LAND 80-2006) patvirtinimo“.            
24. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. D1-444 „Dėl naudingųjų iškasenų išteklių naudojimo kontrolės tvarkos aprašo“.                                  
25. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. D1-451 „Dėl grunto geologinio tyrimo ir grunto išteklių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.                              
26. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. D1-23 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų vandens telkinių dugno valymo ir gilinimo darbams laivybos reikmėms patvirtinimo“.                          
27. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.                                  
28. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. D1-204 "Dėl miško sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo".                                     
29. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“.                                
30. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. D1-405 „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo“.                          
31. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. D1-230 „Dėl cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“.                          
32. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. D1-694 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“ patvirtinimo“.            
34. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. D1-375/3D-312 „Dėl vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“.                  
35. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. D1-111  „Dėl žemės gelmių registre neregistruotų gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių  įteisinimo tvarkos aprašo patvirtinimo"                      

 

Teisės aktai, reglamentuojantys gyvosios gamtos apsaugą

1. 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (OL 1997 m. specialusis leidimas,15 skyrius, 3 tomas, p. 136-150).                            
2. 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006 nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (OL 166, L 2006, p. 1-69).                    
3. 2009 m. gegužės 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 407/2009, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (OL L 123, 2009, p. 3-61).                        
4. 2014 m. gruodžio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1320/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (OL L 361, 2014, p. 1-93).                      
5. 2015 m. gegužės 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/736, kuriuo uždraudžiamas tam tikrų laukinės faunos ir floros rūšių egzempliorių įvežimas į Sąjungą (OL L 117, 2015 5 8, p. 25-44).                          
6. Lietuvos Respublikos augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymas.                                                  
7. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas.                                                    
8. Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymas.                                                      
9. Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas.                                                      
10. Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas.                                                        
11. Lietuvos Respublikos mėgėjiškos žūklės įstatymas.                                                      
12. Lietuvos Respublikos nykstančios laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinis prekybos konvencijos ratifikavimo įstatymas.                                        
13. Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas.                                                  
14. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas.                                                        
15. Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas.                                                        
16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. 276 „Dėl bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“.                                  
17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“.                
18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. 173 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1446 „Dėl Laukinės augalijos įstatymo įgyvendinimo“ 2 punkto vykdymo“.                    
19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. gegužės 1 d. įsakymas Nr. 180 „Dėl žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklių patvirtinimo“.                                
20. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo”.                                  
21. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 592 "Dėl Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, ir Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurių ėmimui iš gamtos ir naudojimui gali būti taikomos tvarkymo priemonės, sąrašas, apsaugos priemonių nustatymo ir duomenų kaupimo apie šias rūšis tvarkos patvirtinimo".
22. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 298 "Dėl leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos patvirtinimo".                            
23. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 352 "Dėl Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo".    
24. Lietuvos Respubikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 4 d. įsakymas Nr. 413 "Dėl genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtintinimo".                          
25. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. 265 "Dėl Bebrų populiacijos gausos reguliavimo tvarkos patvirtinimo".                                    
26. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. D1-433 "Dėl Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašo patvirtinimo".                                      
27. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. D1-267 „Dėl Verslinės žvejybos vidaus vandenyse, įskaitant bendrąja daline nuosavybės teise priklausančius valstybei ir ūkio subjektams vandens telkinius, išskyrus privačius vidaus vandenų telkinius ir akvakultūros tvenkinius, tvarkos aprašo patvirtinimo“.
28. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. D1-383 „Dėl plombos aprašymo patvirtinimo bei žvejybos įrankių ženklinimo tvarkos nustatymo“.                                
29. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. D1-713 „Dėl prekybos laukiniais gyvūnais, augalais ir grybais taisyklių patvirtinimo"                                    
30. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1 717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“.                                  
31. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-716 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi želdiniai, augantys privačioje žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo“.            
32. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-94 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodikos patvirtinimo“.                                  
33. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. D1-155 "Dėl Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvaros patvirtinimo".                          
34. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 15 d. įsakymas D1-331 „Dėl Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“.                                  
35. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m kovo 15 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo “.                                  
36. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. D1-622 "Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo".                                    
37. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m sausio 28 d. įsakymas Nr. D1-93 „Dėl darbų organizavimo žuvų dusimo atveju tvarkos aprašo patvirtinimo“.                                  
38. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. D1-1031 „Dėl Medžiotojo bilieto paėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.                                  
39. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d.  įsakymas Nr. D1-1128 „Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.            
40. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. D1-1 „Dėl Leidimų naudoti žvejybos plotus išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir leidimų naudoti žvejybos plotus sąlygų vykdymo kontrolės“.                    
41. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. D1-14 „Dėl  Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“.                                    
42. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. D1-12 "Dėl Mėgėjų žvejybos leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".                                     
43. Lietuvos Respublikos aplinkos minsitro 2021 m . kovo 5 d. įsakymas Nr. D1-138 "Dėl medžioklės trofėjų apžiūros tvarkos aprašo ir elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatų patvirtinimo".                            
44. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. D1-533/B1-310 „Dėl Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo“.                        
45. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. 3D-742/D1-889 „Dėl Žuvivaisos valstybiniuose vandens telkiniuose taisyklių patvirtinimo”.                        
                                 

 

Teisės aktai, reglamentuojantys jūros aplinkos apsaugą

1. 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/35/EB dėl taršos iš laivų ir sankcijų už pažeidimus įvedimo.                                            
2. 2015 m. vasario 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/253, kuriuo nustatomos sieros kiekio jūriniame kure mėginių ėmimo ir ataskaitų teikimo pagal Tarybos direktyvą 1999/32/EB taisyklės.                              
3.  2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/757 dėl jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB.                        
4. 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/802 dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse.                                          
5. 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/883 dėl uosto priėmimo įrenginių, į kuriuos pristatomos laivų atliekos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2010/65/ES ir panaikinama Direktyva 2000/59/EB.                        
6. Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymas.                                                          
7. Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymas.                                                            
8. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2008 m. birželio 11 d. nutarimas Nr. 563 „Dėl Laivų, įtariamų aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimu, stabdymo Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje, Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“.
10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. D1-285 "Dėl institucijų ir objektų, kurie privalo turėti teršimo incidentų likvidavimo lokalinius planus, sąrašo patvirtinimo".                              
11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. D1-314 „Dėl Leidimų likviduoti užterštumą ar leidimų mažinti užterštumą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.                                
12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. D1-353 "Dėl Teršimo incidentų jūros rajone tyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo".                                      
13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. D1-56 "Dėl Jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".                            
14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. D1-552 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 77 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 46A-2002 „Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir iškasto grunto šalinimo taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo“.    
15. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013-01-14 įsakymas 3D-36 „Dėl Mėgėjų ir limituotos žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo“                                        
16. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. V-1044/D1-673/1V-596 „Dėl teršimo incidentų likvidavimo jūros rajone darbų plano patvirtinimo“.                
17. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. 3-414/346 "Dėl Laivuose susidarančių atliekų ir laivų krovinių liekanų tvarkymo nuostatų patvirtinimo".                          
18. Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1-348/D1-1014/3-742 "Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo".        
19. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. 3-577/D1-841/V-1038 "Dėl Laivų balastinio vandens ir nuosėdų valdymo ir kontrolės priemonių, skirtų išvengti kenksmingųjų ir ligas sukeliančių vandens organizmų, aprašo patvirtinimo".

Teisės aktai, reglamentuojantys cheminių medžiagų naudojimo, taršos prevencijos kontrolę

1. 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB.
2. 2008 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas (EB) NR. 440/2008 nustatantis bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (Tekstas svarbus EEE).                                    
3. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008  dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006.                                  
4. 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (Tekstas svarbus EEE) (OL 2009 L 286, p. 1).                                                        
5. 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (Tekstas svarbus EEE).                                                          
6. 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006 (Tekstas svarbus EEE) (OL L 150, 2014 5 20, p. 195-230).                                          
7. 2015 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/830, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (Tekstas svarbus EEE).                                        
8. 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/852 dėl gyvsidabrio, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1102/2008 (Tekstas svarbus EEE).                                                        
9. Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas.                                                                            
10. Lietuvos Respublikos nuodingų medžiagų kontrolės įstatymas.                                                                            
11. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas.                                                                              
12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 408 „Dėl teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (pakeitimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. D1-7 „Dėl teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.                          
13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. 462 „Dėl informacijos apie paviršinius vandens telkinius, naudojamus arba numatomus naudoti geriamajam vandeniui ruošti, teikimo Europos Komisijai tvarkos patvirtinimo“.                                        
15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. D1-376 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos“.                                                          
16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. D1-462 „Dėl duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramonėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.    
17. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-631 „Dėl duomenų ir informacijos teikimo pagal 2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (RB) Nr. 166/2006 „Dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvas 91/689/EEB ir 96/61/EB“.                        
18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. D1-405 „Dėl aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo“.                                                    
19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. D1-12 „ Dėl Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“.                              
20. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. D1-1043 „Dėl Patvariųjų organinių teršalų (POT) tvarkymo 2010-2015 metų programos patvirtinimo“.                                                      
21. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. D1-542 „DĖL LAND 50-2011 „Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai“ patvirtinimo“.                                                      
22. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. D1-957 „Dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ribojimo, naudojimo, surinkimo ir suardymo reikalavimų įgyvendinimo užtikrinimo“.                                              
23. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. D1-37 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. D1-360 „Dėl Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.                                        

Teisės aktai, reglamentuojantys potencialiai pavojingų objektų eksploatavimo reikalavimus

1. 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės, iš dalies keičianti ir vėliau panaikinanti Tarybos direktyvą 96/82/EB (Tekstas svarbus EEE).              
2. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas.                                                    
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimas Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių  sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo“.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 241 „Dėl ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo“.                                        
5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. D1-569 „Dėl aplinkos ministerijos atsakingų institucijų veiksmų ekstremalių situacijų ar avarijų atvejais ir avarijų padarinių likvidavimo valdymo“.                    

 

Teisės aktai, reglamentuojantys stebėseną (monitoringą)

1. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas.                                    
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 230 „Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo vykdymo tvarkos patvirtinimo".                  
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 726 „Dėl Bendrųjų reikalavimų vandens telkinių monitoringui patvirtinimo“.                  
4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo".                  
5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. D1-844 „Dėl Vandens, nuosėdų ir biotos cheminėje analizėje taikomiems metodams ir vandens stebėsenai (monitoringui) keliamų reikalavimų aprašo patvirtinimo".
6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. Nr. D1-1056 įsakymas „Dėl žemės ūkio veiklos subjektų poveikio požeminiam vandeniui vertinimo ir monitoringo tvarkos aprašo patvirtinimo“.      

Teisės aktai, reglamentuojantys teritorijų planavimą, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą

1. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas.                                    
2. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas.                                          
3. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas.                                        
4. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.                                          
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimas Nr. 385 „Dėl žemės reformos vykdymo kaimo gyvenamojoje vietovėje“.                          
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 9 d. nutarimas Nr. 709 „Dėl Saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.                  
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimas Nr. 697 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo“.                      
8. Lietuvos Respublikos aplinkos minitro 2021 m. balandžio 21 d. įskymas Nr. D1-244 „Veiklos gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose, valstybiniuose parkuose, biosferos rezervatuose poveikio kraštovaizdžiui, gamtos ir nekilnojamosioms kultūros vertyb  
9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. D1-456 „Dėl planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.                
10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. D1-255 „Dėl planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natūra 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. 96 „Dėl Gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo”.                            
12. Lietuvos Respublikos aplinkos minsitro 2021 m. liepos 30 Nr. D1-444 "Dėl Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašo patvirtinimo"                  
13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. D1-634 „Dėl paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti tvarkos aprašo patvirtinimo“.                    
14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. D1-528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.            
15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. D1-259 „Dėl taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.                    
16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. D1-590/3D-583 „Dėl dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtin    

Teisės aktai, reglamentuojantys žalos aplinkai vertinimo reikalavimus

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 179 „Dėl žalos, padarytos laukinei augalijai, apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“.                      
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. 471 „Dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.                    
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. 391 „Dėl žalos, padarytos augalų nacionaliniams genetiniams ištekliams bei jų augavietėms, apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“.              
4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. D1-230 „Dėl žalos aplinkai ir kitų nuostolių pripažinimo mažareikšme žala tvarkos aprašo ir mažareikšmės žalos išieškojimo išlaidų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.      
5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. D1-228 „Dėl Aplinkos atkūrimo priemonių parinkimo bei išankstinio pritarimo gavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.                
6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. D1-695 „Dėl laukinių gyvūnų rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.                
7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. D1-388/3D-392 „Dėl griežtai saugomų gyvūnų rūšių padarytos žalos apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.        
8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. D1-269 „Dėl žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo“.            
9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2017 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. D1-469 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. D1-27 „Dėl vidaus vandenyse padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 486/359 „Dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.      
11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacija „Dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių indeksavimo koeficientų“.                            
  12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. D1-105 "Pasiūlymų gera valia atlyginti žalą aplinkai ir (ar) kitų susijusių nuostolių atlyginimo teikimo tvarkos aprašą".                
  13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. D1-14 "Dėl mažareikšmės žalos aplinkai išieškojimo išlaidų dydį 2022 metams  patvirtinimo"                     

Kiti teisės aktai

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus priimti teisės aktai (paskelbti TAR)
 

Tyrimai ir analizės


Tarpžinybiniai susitarimai

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-03