BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Valstybės tarnautojų užduotys

 

 

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

 

 

1 užduotis: Organizuoti Departamento 2023 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Alytaus valdybos kompetencijai, įgyvendinimą.

 

Vertinimo rodiklis: Įgyvendinta ne mažiau 90 procentų Departamento 2023 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Alytaus valdybos kompetencijai.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

2 užduotis: Administravimo ir valdymo priemonėmis organizuoti Departamento 2023 metų patikrinimų plano, pagal Alytaus valdybai suplanuotus patikrinimus, įgyvendinimą.

 

Vertinimo rodiklis: Atlikta 100 procentų Departamento 2023 metų ūkio subjektų patikrinimų plano, numatyto Alytaus valdybai, patikrinimų.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

3 užduotis: Administravimo ir valdymo priemonėmis gerinti mėšlo ir srutų tvarkymo reikalavimų žinomumą ir kontrolę, pagrindinį dėmesį skiriant taršos mažinimui rizikos vandens telkinių ir lašišinių vandens telkinių baseinuose.

 

Vertinimo rodiklis: Organizuotos ir įvykdytos 25 tikslinės išvykos arba patikrinimai dėl mėšlo ir srutų tvarkymo reikalavimų vykdymo, prioritetą teikiant rizikos ar lašišinių vandens telkinių baseinams.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

4 užduotis: Identifikuoti ir patikrinti didžiausius gamybinių atliekų, šalinamų sąvartynuose/ atiduodančius deginimo įrenginiams, darytojus ir atlikti jų patikrinimus dėl atliekų tvarkymo prioritetų taikymo.

 

Vertinimo rodiklis: Atlikta 10 patikrinimų, parengti pasiūlymai tikrintiems ūkio subjektams.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

5 užduotis: Alytaus valdybos viršininkui asmeniškai vykdyti vidaus kontrolę Alytaus valdybos inspekcijose

 

Vertinimo rodiklis: Alytaus valdybos viršininkas kas ketvirtį atlieka ne mažiau kaip po 2 dokumentinius patikrinimus / analizę (patikrinimo aktų ir kt. dokumentų, pilna apimtimi, kuriuose buvo nustatyti pažeidimai, teikiant pirmenybę probleminiams, besikartojantiems, ar kitą riziką atitinkantiems patikrinimams,) kiekvienoje Alytaus valdybos inspekcijoje, dėl Seimo kontrolierių, Seimo narių ar LR piliečių, juridinių asmenų pateiktų skundų tyrimo, atsakymų pateikimo ir terminų, ūkio subjektų veiklos patikrinimų atlikimo kokybės, administracinio nusižengimo teisenos ir juridinių asmenų ekonominių sankcijų teisenos taikymo, apimant visas išvardintas sritis. Patikrinimą / analizę Alytaus valdybos viršininkas užbaigia apibendrinta informacija, analize ir siūlymais pateikiant tarnybiniu pranešimu VDVIS sistemoje kas ketvirtį AAD vadovybei, ne vėliau kaip iki kito ketvirčio 10 darbo dienos, dėl kontrolės efektyvinimo, skundų tyrimo, atsakymų pateikimo kokybės gerinimo ir kt., jo vadovaujamuose padaliniuose, taip pat nustačius trūkumus, informuoti, kaip tie trūkumai buvo pašalinti ir kokių veiksmų buvo imtasi.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

 

1 užduotis: Atlikti detalią patirtų išlaidų analizę, palyginant 2022 m. kitų prekių ir paslaugų išlaidas su 2021 m. pagal poreikį pateikti vadovui

 

Vertinimo rodiklis: Duomenis surinkti periodiškai iki kiekvieno mėn. pabaigos

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

2 užduotis: Kiekvieną mėn. parengti ataskaitą apie darbo užmokesčio faktines išlaidas ir lėšų likutį iki metų pabaigos.

 

Vertinimo rodiklis: Duomenis parengti periodiškai, pasibaigus kiekvienam mėn. ir iki sekančio mėn. 15d. pateikti vadovui

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

3 užduotis: Tobulinti sąskaitų faktūrų teikimą iš RC e-sąskaita sistemos į apskaitos sistemą FVAIS , susiejant su suregistruotomis FVAIS-e sutartimis.

 

Vertinimo rodiklis: Pradėti teikti sąskaitas faktūras NBFCentrui per RC e-sąskaita sistemą, mažinant siuntimą per VDVIS

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

4 užduotis: Kartu su Administravimo departamentu išdiskutuoti ir pateikti atitinkamus siūlymus dėl atsakingų už turtą asmenų paskyrimo, turto nurašymo ir perdavimo tvarkos tobulinimo.

 

Vertinimo rodiklis: Patikslinti Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto įsigijimo ir nurašymo tvarkos aprašą

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-09-30

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

 

1 užduotis: Organizuoti Departamento 2022 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Marijampolės valdybos kompetencijai, įgyvendinimą.

 

Vertinimo rodiklis: Įgyvendinta ne mažiau 90 procentų Departamento 2022 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Marijampolės valdybos kompetencijai.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

2 užduotis: Organizuoti Departamento 2022 metų patikrinimų plano, pagal Marijampolės valdybai suplanuotus patikrinimus, įgyvendinimą.

 

Vertinimo rodiklis: Atlikta ne mažiau 90 procentų Departamento 2022 metų ūkio subjektų patikrinimų plano, numatyto Marijampolės valdybai, patikrinimų.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

3 užduotis: Užtikrinti 2022 metams Departamento suplanuotų aplinkosauginių akcijų įvykdymą.

 

Vertinimo rodiklis: Įvykdyta ne mažiau 90 proc. Departamento suplanuotų aplinkosauginių akcijų, priskirtų Marijampolės valdybos kompetencijai.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

4 užduotis: Vykdyti pažeidimų prevenciją kraštovaizdžio (t.t. vandens telkinių apsaugos juostų), atliekų tvarkymo ir neteisėto ENTP ardymo srityse.

 

Vertinimo rodiklis: Organizuoti ir koordinuoti ne mažiau 50 tikslinių išvykų, iš jų ne mažiau 20 ne įprastu įstaigos darbo laiku (dalį arba visą darbo dienos laiką).

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

5 užduotis: Didinti atliekamų patikrinimų efektyvumą ir kokybę.

 

Vertinimo rodiklis: Asmeniškai dalyvauti ne mažiau 10 atliekamų patikrinimų aplinkos kokybės srityje, prioritetą teikiant atliekų tvarkymui. Pateikti rekomendacijas dėl patikrinimo efektyvumo didinimo ir kokybės gerinimo AAD vadovybei

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI 

 

 

1 užduotis: Organizuoti Departamento 2023 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Kaunas valdybos kompetencijai, įgyvendinimą.

 

Vertinimo rodiklis: Vertinimo rodiklis: 1.1. Įgyvendinta ne mažiau 90 procentų Departamento 2023 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Kauno valdybos kompetencijai. Įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

2 užduotis: Administravimo ir valdymo priemonėmis organizuoti Departamento 2023 metų patikrinimų plano, pagal Kauno valdybai suplanuotus patikrinimus, įgyvendinimą.

 

Vertinimo rodiklis: Atlikta 100 procentų Departamento 2023 metų ūkio subjektų patikrinimų plano, numatyto Kauno valdybai, patikrinimų.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

3 užduotis: Administravimo ir valdymo priemonėmis organizuoti tikslines išvykas, skirtas senų ir naujai besikuriančių pramoninių teritorijų patikrinimams atlikti, padidintą dėmesį skirti taršiose teritorijose susidarančių  gamybinių nuotekų tvarkymui.

 

Vertinimo rodiklis: Atlikti 25 tikslines išvykas valdybos kontroliuojamoje teritorijoje.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

4 užduotis: Vykdyti švietėjišką aplinkosauginę veiklą seniūnijose, skatinant vietos gyventojus imtis priemonių tinkamai susitvarkyti nenaudojamus požeminius skysto kuro rezervuarus. Taip pat gyventojus konsultuoti kitais aktualiais aplinkosauginiais klausimais.

 

Vertinimo rodiklis: Veiklas įforminti ir susisteminti (pagal parengtą klausimyną )32 TP valdybos viršininkui.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

5 užduotis: Kauno valdybos viršininkui asmeniškai vykdyti vidaus kontrolę Kauno valdybos inspekcijose

 

Vertinimo rodiklis: Kauno valdybos viršininkas kas ketvirtį atlieka ne mažiau kaip po 3 dokumentinius patikrinimus / analizę (patikrinimo aktų ir kt. dokumentų, pilna apimtimi, kuriuose buvo nustatyti pažeidimai, teikiant pirmenybę probleminiams, besikartojantiems, ar kitą riziką atitinkantiems patikrinimams,) kiekvienoje Kauno valdybos inspekcijoje, dėl Seimo kontrolierių, Seimo narių ar LR piliečių, juridinių asmenų pateiktų skundų tyrimo, atsakymų pateikimo ir terminų, ūkio subjektų veiklos patikrinimų atlikimo kokybės, administracinio nusižengimo teisenos ir juridinių asmenų ekonominių sankcijų teisenos taikymo, apimant visas išvardintas sritis. Patikrinimą / analizę Kauno valdybos viršininkas užbaigia apibendrinta informacija, analize ir siūlymais pateikiant tarnybiniu pranešimu VDVIS sistemoje kas ketvirtį AAD vadovybei, ne vėliau kaip iki kito ketvirčio 10 darbo dienos, dėl kontrolės efektyvinimo, skundų tyrimo, atsakymų pateikimo kokybės gerinimo ir kt., jo vadovaujamuose padaliniuose, taip pat nustačius trūkumus, informuoti, kaip tie trūkumai buvo pašalinti ir kokių veiksmų buvo imtasi.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

 

 

1 užduotis: Užtikrinti ūkinei veiklai nustatytų aplinkosauginių sąlygų laikymosi kontrolę pagal  2023 metų Aplinkos apsaugos departamento patvirtintą metinį  ūkio subjektų patikrinimo planą.

 

Vertinimo rodiklis: Atlikti ne mažiau 100 proc. metiniame ūkio subjektų patikrinimo plane numatytų patikrinimų.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

2 užduotis: Organizuoti ir koordinuoti centralizuotą taršos prevencijos ir kontrolės procesą laboratorinių tyrimų vertinimo bei teršalų normatyvų viršijimo srityje.

 

Vertinimo rodiklis: Organizuotas centralizuotas laboratorinių tyrimų rezultatų vertinimas bei teršalų normatyvų viršijimo registravimo ir kontrolės vykdymas. Iš esmės peržiūrėtas ir pakeistas (supaprastintas) tyrimų rezultatų vertinimo procesas.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

3 užduotis: Aprašyti atliekų tvarkytojų turinčius teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus patikrinimų procesus, apibrėžti procesų vykdymui keliamus reikalavimus, terminus, atsakomybes ir parengti atitinkamą įvykių sekos schemą.

 

Vertinimo rodiklis: Aprašyta atliekų tvarkytojų turinčius teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus patikrinimų procesai, apibrėžti procesų vykdymui keliami reikalavimai, terminai, atsakomybės ir parengta atitinkama įvykių sekos schema.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

4 užduotis: Koordinuoti sudėtingus Aplinkos apsaugos departamente atliekamus patikrinimus, teikti metodinę pagalbą ir (ar) dalyvauti juose. Koordinuoti užterštų ir galimai teršiamų (atliekomis) teritorijų kontrolę

 

Vertinimo rodiklis: Koordinuota ne mažiau nei 10 sudėtingi patikrinimai ir dalyvauta juose, teikta metodinė pagalba aplinkos kokybės departamento kompetencijos ribose, atlikta analizė, pateiktos išvados/pasiūlymai.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

5 užduotis: Parengti Aplinkos apsaugos departamento prie aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento Atliekų tvarkymo kontrolės skyriaus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams skirtą Organizacijų patikrinimų tvarką / metodiką, vertinant gamintojams ir importuotojams Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo užduočių įvykdymą.

 

Vertinimo rodiklis: Parengta Organizacijų patikrinimų tvarka / metodika, vertinant gamintojams ir importuotojams Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo užduočių įvykdymą.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

 

1 užduotis: Organizuoti ir vykdyti Departamento 2023 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Utenos valdybos kompetencijai įgyvendinimą.

 

Vertinimo rodiklis: Įgyvendinta ne mažiau kaip 90 procentų Departamento 2023 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Utenos valdybos kompetencijai.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

2 užduotis: Organizuoti ir vykdyti Departamento 2023 metų patikrinimų plano, pagal Utenos valdybai suplanuotus patikrinimus, įgyvendinimą.

 

Vertinimo rodiklis: Atlikta 100 procentų Departamento 2023 metų ūkio subjektų patikrinimų plano, numatyto Utenos valdybai, patikrinimų.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

3 užduotis: Organizuoti sustiprintą aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymą saugomose teritorijose - Utenos valdybos teritorijoje esančiuose valstybiniuose parkuose.

 

Vertinimo rodiklis: Utenos valdybos teritorijoje esančiuose valstybiniuose parkuose organizuota ne mažiau kaip 80 tikslinių išvykų, skirtų identifikuoti ir įvertinti vandens telkiniuose ir jų apsaugos juostose vykdomos veiklos teisėtumą.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

4 užduotis: Organizuoti sustiprintą ūkininkų vykdomos veiklos tvarkant mėšlą ir srutas kontrolę.

 

Vertinimo rodiklis: Utenos valdybos teritorijoje organizuota ne mažiau kaip 80 išvykų, skirtų įvertinti mėšlo ar srutų laikymo ir tvarkymo vietų atitiktį galiojantiems reikalavimams, prioritetą skiriant vietoms patenkančioms į vandens telkinių apsaugos zonas.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

5 užduotis: Utenos valdybos viršininkui asmeniškai vykdyti vidaus kontrolę Utenos valdybos inspekcijose

 

Vertinimo rodiklis: Utenos valdybos viršininkas kas ketvirtį atlieka ne mažiau kaip po 2 dokumentinius patikrinimus / analizę (patikrinimo aktų ir kt. dokumentų, pilna apimtimi, kuriuose buvo nustatyti pažeidimai, teikiant pirmenybę probleminiams, besikartojantiems, ar kitą riziką atitinkantiems patikrinimams,) kiekvienoje Utenos valdybos inspekcijoje, dėl Seimo kontrolierių, Seimo narių ar LR piliečių, juridinių asmenų pateiktų skundų tyrimo, atsakymų pateikimo ir terminų, ūkio subjektų veiklos patikrinimų atlikimo kokybės, administracinio nusižengimo teisenos ir juridinių asmenų ekonominių sankcijų teisenos taikymo, apimant visas išvardintas sritis. Patikrinimą / analizę Utenos valdybos viršininkas užbaigia apibendrinta informacija, analize ir siūlymais pateikiant tarnybiniu pranešimu VDVIS sistemoje kas ketvirtį AAD vadovybei, per 10 dienų pasibaigus ketvirčiui, dėl kontrolės efektyvinimo, skundų tyrimo, atsakymų pateikimo kokybės gerinimo ir kt., jo vadovaujamuose padaliniuose, taip pat nustačius trūkumus, informuoti, kaip tie trūkumai buvo pašalinti ir kokių veiksmų buvo imtasi.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)


1 užduotis: Organizuoti ir kontroliuoti, kad būtų pravesti konsultaciniai/praktiniai mokymai, atsižvelgiant į aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų praktikoje daromas klaidas, aktualius reikšmingų teisės aktų pasikeitimus, suformuotą teismų praktiką. (2023 metais - mokymus orientuoti į labiausiai reikiamą stiprinti sritį, identifikavus ją kartu su VOS; organizuoti praktinių gerų pavyzdžių pristatymą, blogų pavyzdžių parodymą, parengti gerųjų pavyzdžių medį)

Vertinimo rodiklis: Pravesti ne mažiau kaip 2 mokymai aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams dėl ekonominių sankcijų taikymo juridiniams asmenims pagal Aplinkos apsaugos įstatymo nuostatas, fiziniams asmenims taikomą atsakomybę bei 1 mokymai dėl žalos gamtai skaičiavimo metodikų taikymo ir aktualios teismų praktikos. Parengtas gerųjų ANK ir AAĮ taikymo, PN formulavimo pavyzdžių medis (iki gegužės 1 d.)

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

2 užduotis: Organizuoti ir kontroliuoti, kad būtų parengta išnagrinėtų bylų taikant aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas analizė ir būtų informuojami Departamento struktūriniai padaliniai apie aktualią teismų praktiką taikant aplinkosauginius teisės aktus.

Vertinimo rodiklis: Parengti ir pateikti Departamento struktūriniams padaliniams ne mažiau kaip 4 apibendrinimai su skaidrėmis, siekiant mažinti daromų klaidų taikant aplinkosauginius teisės aktus.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

3 užduotis: Organizuoti ir kontroliuoti, kad būtų parengta rekomendacija dėl žalos gamtai skaičiavimo metodikos taikymo už želdinius augančius ne miškų ūkio paskirties žemėje.

Vertinimo rodiklis: Parengta ir pateikta aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams rekomendacija dėl žalos gamtai skaičiavimo metodikos taikymo už želdinius augančius ne miškų ūkio paskirties žemėje.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-07-15

4 užduotis: Organizuoti ir vykdyti teisės aktų spragų, taikymo problemų analizę ir teikti motyvuotus pasiūlymus teisės aktų tobulinimui

Vertinimo rodiklis: Atliktos ne mažiau kaip 2 teisės aktų spragų, taikymo problemų analizės, apibendrinti motyvuoti pasiūlymai teisės aktų tobulinimui suderinti su Direktoriaus pavaduotoja ir pateikti Aplinkos ministerijai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31
 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

 

 

1 užduotis: Organizuoti Departamento 2023 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtų Šiaulių valdybos kompetencijai, įgyvendinimą.

 

Vertinimo rodiklis: Įgyvendinta ne mažiau 90 procentų Departamento 2023 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Šiaulių valdybos kompetencijai

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

2 užduotis: Administravimo ir valdymo priemonėmis organizuoti Departamento 2023 metų patikrinimų plano, pagal Šiaulių valdybai suplanuotus patikrinimus, įgyvendinimą.

 

Vertinimo rodiklis: Atlikta ne mažiau 100 procentų Departamento 2023 metų ūkio subjektų patikrinimų plano, numatyto Šiaulių valdybai, patikrinimų.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

3 užduotis: Vykdyti sustiprinti požeminio vandens apsaugą nuo galimos taršos.

 

Vertinimo rodiklis: 3.1 : Organizuoti ne mažiau 20 išvykų prevenciškai tikrinant buitinių nuotekų tvarkytojus, neprisijungusių prie centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų;  3.2. : Polaidžio metu organizuoti ir vykdyti ne mažiau 20 išvykų dėl mėšlo ir srutų tvarkymo reikalavimų laikymosi.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

4 užduotis: Sustiprinti gaminių ir pakuočių gamintojų ir (ar) importuotojų veiklos kontrolę.

 

Vertinimo rodiklis: 4.1. Patikrinti ne mažiau 20 gamintojų ir (ar) importuotojų dėl jiems nustatytų pareigų vykdymo. 4.2.  Patikrinti ne mažiau 20 subjektų, kurie savo veikloje platina plastikinius maišelius.Nuo 2023 liepos 1 d. naujas įstatymas, kad jokie maišeliai negali būti dalijami nemokamai išskyrus kurie naudojami mėsai, žuviai supakuoti)

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

5 užduotis: 2023 m. vykdyti sustiprintą kontrolę atliekų tvarkytojų ir objektų, kuriuose susidaro atliekos.

 

Vertinimo rodiklis: 5.1.: Patikrinti ne mažiau 10 statybinių atliekų tvarkytojus ar objektus, kurių veikloje susidaro statybinės atliekos, dėl statybinių atliekų tvarkymo reikalavimų laikymosi. 5.2.: Patikrinti ne mažiau 30 fizinių ar ūkių subjektų, kurie vykdo eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo veiklą ar transporto priemonių techninę priežiūrą bei remontą.  5.3. : Atlikti ne mažiau 10 atliekų eksporto/importo patikrinimus kelyje ar krovimo vietose.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

 

 

1 užduotis: Užtikrinti Departamento 2023 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Panevėžio valdybos kompetencijai, įgyvendinimą.

 

Vertinimo rodiklis: Įgyvendinta ne mažiau 90 procentų Departamento 2023 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių priskirtinų Panevėžio valdybos kompetencijai.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

2 užduotis: Užtikrinti Departamento 2023 metų ūkio subjektų patikrinimų plano, pagal Panevėžio valdybos suplanuotus patikrinimus, įgyvendinimą.

 

Vertinimo rodiklis: Atlikta 100 procentų Departamento 2023 metų ūkio subjektų patikrinimų plane Panevėžio valdybai numatytų patikrinimų.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

3 užduotis: Organizuoti sustiprintą aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę individualiose ir/ar grupinėse nuotekų tvarkymo sistemose.

 

Vertinimo rodiklis: Užtikrinant individualiose ir/ar grupinėse nuotekų tvarkymo sistemose atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimą ir galimų nustatytų pažeidimų pašalinimą, atliktos 25 tikslinės išvykos.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

4 užduotis: Organizuoti sustiprintą aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymą žemės ūkio veiklose.

 

Vertinimo rodiklis: Užtikrinant mėšlo ir/ar srutų tvarkymo atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimą ir nustatytų pažeidimų pašalinimą Panevėžio valdybos kontroliuojamoje teritorijoje atlikta 12 tikslinių išvykų.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

5 užduotis: Siekiant gerinti jautrių ekologiniu požiūriu teritorijų būklę organizuoti sustiprintą prevenciją ir kontrolę Šiaurės Lietuvos karstiniame regione.

 

Vertinimo rodiklis: Užtikrinant Šiaurės Lietuvos karstiniame regione atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimą ir galimai nustatytų pažeidimų pašalinimą atlikta 10 tikslinių išvykų.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)


1 užduotis: Administravimo ir valdymo priemonėmis organizuoti Departamento 2023 metų patikrinimų plano, pagal Klaipėdos valdybai suplanuotus patikrinimus, įgyvendinimą.

Vertinimo rodiklis: Organizuota ir atlikta 100%  Departamento 2023 metų ūkio subjektų patikrinimų plano, numatyto Klaipėdos valdybai, patikrinimų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

2 užduotis: Organizuoti Departamento 2023 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Klaipėdos valdybos kompetencijai, įgyvendinimą.

Vertinimo rodiklis: Įgyvendinta ne mažiau 90% Departamento 2023 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Klaipėdos valdybos kompetencijai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

3 užduotis: Vykdyti sustiprintą atliekų tvarkytojų ir objektų, kuriuose susidaro atliekos, kontrolę, taip pat sustiprinti užterštų ir galimai teršiamų teritorijų kontrolę Klaipėdos valdybos teritorijoje.

Vertinimo rodiklis: Organizuota ir atlikta ne mažiau kaip 30 patikrinimų dėl atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

4 užduotis: Organizuoti į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą įplaukiančių laivų naudojamo kuro kokybės kontrolę, nustatant sieros koncentracijas kure.

Vertinimo rodiklis: Organizuoti ir patikrinti ne mažiau kaip 85 laivus ir paimti ne mažiau kaip 30 mėginių iš laivų sieros koncentracijos kiekiui nustatyti, įgyvendinant Europos Parlamento direktyvą 2016/802/ES dėl sieros kiekio jūriniame kure.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

5 užduotis: Organizuoti individualiai nuotekas tvarkančių asmenų nuotekų tvarkymo atitikties teisės aktuose ir/ar aplinkosauginiuose leidimuose nustatytiems reikalavimams patikrinimus.

Vertinimo rodiklis: Organizuoti ir atlikti ne mažiau 15 tikslinių išvykų, skirtų individualiai nuotekas tvarkančių asmenų patikrinimams atlikti.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31
 

 

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

 

 

1 užduotis: Užtikrinti direktoriaus įsakymu patvirtintą tikrintinų objektų sąrašo įmonių patikrinimų vykdymą dėl mokesčio už aplinkos teršimą, mokesčio už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo ir deklaravimo teisingumo.

 

Vertinimo rodiklis: Atlikta ne mažiau 100 % pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą tikrintinų objektų sąrašą įmonių patikrinimų dėl mokesčio už aplinkos teršimą, mokesčio už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo ir deklaravimo teisingumo.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

2 užduotis: Užtikrinti, kad vadovaujantis Aplinkos ministro 2011-03-04 Nr. D1-201 įsakymo 5 punktu, būtų įvykdyti planuojami  Aplinkos apsaugos departamento kontroliuojamoje teritorijoje esančių savivaldybių patikrinimai dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo teisėtumo.

 

Vertinimo rodiklis: Įvykdyta ne mažiau 100 % patikrinimų dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo teisėtumo.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

3 užduotis: Užtikrinti, kad būtų atliktas savalaikis, tikslus ir teisingas mokesčių mokėtojų už aplinkos teršimą ir valstybinius gamtos išteklius konsultavimas mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo klausimais.

 

Vertinimo rodiklis: Konsultuota ne mažiau 100 % ūkio subjektų, kurie kreipėsi dėl mokesčių už aplinkos teršimą ir valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo ir deklaravimo.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)


1 užduotis: Organizuoti Departamento 2023 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Miškų kontrolės departamento kompetencijai, tinkamą įgyvendinimą.

Vertinimo rodiklis: Įgyvendinta 100 procentų Departamento 2023 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Miškų kontrolės departamento kompetencijai, ir kas ketvirtį (ne vėliau kaip iki kito ketvirčio 10 darbo dienos) pateiktos 2023 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos ir metinė ataskaita (tarnybinio pranešimo, registruoto DBSIS forma, iki gruodžio 31 d.).

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

2 užduotis: Administravimo ir valdymo priemonėmis organizuoti Departamento 2023 metų patikrinimų plano, pagal Miškų kontrolės departamentui suplanuotus patikrinimus, tinkamą įgyvendinimą.

Vertinimo rodiklis: Atlikta 100 procentų Departamento 2023 metų ūkio subjektų patikrinimų plano, numatyto Miškų kontrolės departamentui, patikrinimų, ir kas ketvirtį (ne vėliau kaip iki kito ketvirčio 10 darbo dienos) pateiktos Departamento 2023 metų ūkio subjektų patikrinimų plano vykdymo ataskaitos ir metinė ataskaita (tarnybinio pranešimo, registruoto DBSIS forma).

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

3 užduotis: Užtikrinti efektyvią vidaus kontrolę Miškų kontrolės skyriuose.

Vertinimo rodiklis: Atlikti ne mažiau kaip 2 tiksliniai Miškų kontrolės departamento Miškų kontrolės skyrių veiklos vidiniai patikrinimai (pvz., reagavimo į PPT pranešimus, skundų tyrimo, ūkio subjektų veiklos patikrinimų atlikimo kokybės, administracinių nusižengimų teisenos ir juridinių asmenų ekonominių sankcijų teisenos taikymo ir/ar kt. pasirinktose ir suderintose srityse ir suderinta apimtimi), kurių rezultatai įforminti DBSIS registruotais tarnybiniais pranešimais.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

4 užduotis: Išanalizuoti ir parengti Miškų kontrolės departamento veiklą reglamentuojančių vidinių teisės aktų sąrašą, numatyti atsakingus asmenis už jų aktualumo stebėseną ir tobulinimo inicijavimą/atnaujinimą.

Vertinimo rodiklis: Parengta ir pateikta iki vasario 28 d.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-02-28

5 užduotis: Užtikrinti tinkamą Aplinkos ministerijos Vidaus audito skyriaus rekomendacijų priemonių plano tinkamą įgyvendinimą. Eigoje konsultuotis su Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupe, auditą atlikusiomis pareigūnėmis.

Vertinimo rodiklis: Iki 2023 m. gruodžio 15 d. (įkeliant tarnybinį pranešimą į DBSIS apie pilną audito rekomendacijų priemonių plano įgyvendinimą)

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-15

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

 

 

1 užduotis: Efektyvinti Departamento veiklą atsisakant pasikartojančių, besidubliuojančių darbuotojų veiksmų vykdant užduotis, kurie neteikia Departamentui pridėtinės vertės.

 

Vertinimo rodiklis: Apibrėžti laboratorinių tyrimų vertinimo procesą ir nustatyti jų veiklos savininkus. Patvirtinti proceso schemą ir atnaujinti tvarkos aprašą.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

2 užduotis: Efektyvinti Departamento valdymo struktūrą, kontrolės rizikų valdymą, didinant vykdomos aplinkosauginės kontrolės kokybę.

 

Vertinimo rodiklis: 2.1. Atlikti struktūrinius Departamento pakeitimus gyvosios gamtos apsaugos srityje, siekiant, kad būtų suvienodinta taikoma praktika, perimamos gerosios praktikos ir patirtys, didinama kokybė kontrolės procesuose. Suvienodinti padalinių darbo krūviai ir užtikrinamas vieningumas, supaprastintas sprendimų priėmimas. 2.2. Atlikta gyvosios gamtos apsaugos padalinių darbo krūvio analizė.   2.3. Atlikti atliekų kontrolės stiprinimo veiksmai.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

3 užduotis: Naštos Departamento pareigūnams mažinimas

 

Vertinimo rodiklis: 3.1. Organizuoti, kad būtų parengtas vidaus teisės aktų, susijusių su kontrolės sritimi, sąrašas.  3.2. Paskirti atsakingus (kuruojančius) asmenis (skyrius) už parengto teisės akto priežiūrai ir tikslinimui.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

 

 

1 užduotis: Organizuoti 2021- 2022 m.  teismų praktikos aplinkosauginėse bylose analizę ir AAD pareigūnų surašomų procesinių dokumentų administracinėse teisenose kokybės analizę ir atsižvelgiant į identifikuotas silpnas pareigūnų kompetencijų/daromų klaidų sritis organizuoti vidinius mokymus AAD aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams: (pvz., ekonominių sankcijų taikymo juridiniams asmenims pagal Aplinkos apsaugos įstatymą; atsakomybės fiziniams asmenims taikymo pagal ANK; privalomųjų nurodymų davimo, dėl žalos aplinkai skaičiavimo).

 

Vertinimo rodiklis: 2023 m. iki liepos 1 d. atlikta 2021- 2022 m.  teismų praktikos aplinkosauginėse bylose (dėl privalomųjų nurodymų, žalos gamtai, nuobaudų taikymo, VAĮ taikymo) analizė ir AAD pareigūnų surašomų procesinių dokumentų administracinėse teisenose kokybės analizė (ne mažiau 4 valdybų + AKKS/ATKS) ir atsižvelgiant į identifikuotas silpnas pareigūnų kompetencijų/daromų klaidų sritis organizuoti vidiniai mokymai AAD aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams: (pvz., ekonominių sankcijų taikymo juridiniams asmenims pagal Aplinkos apsaugos įstatymą; atsakomybės fiziniams asmenims taikymo pagal ANK; privalomųjų nurodymų davimo, dėl žalos aplinkai skaičiavimo).

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

2 užduotis: Organizuoti 100 procentų žaliųjų viešųjų pirkimų vykdymą AAD‘e

 

Vertinimo rodiklis: 100 procentų žaliųjų viešųjų pirkimų vykdymas

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

3 užduotis: Organizuoti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų surašomų dokumentų gerųjų pavyzdžių (privalomųjų nurodymų, AN protokolų formulavimo ir kitų pavyzdžių) medžio parengimą ir patalpinimą AAD tinklapyje rubrikoje „Darbuotojams“

 

Vertinimo rodiklis: Parengtas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų surašomų dokumentų gerųjų pavyzdžių (privalomųjų nurodymų, AN protokolų formulavimo ir kitų gerųjų pavyzdžių) medis ir patalpintas AAD tinklapyje rubrikoje „Darbuotojams“

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-07-01

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

 

 

1 užduotis: Užtikrinti Departamento 2023 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Panevėžio valdybos kompetencijai, įgyvendinimą.

 

Vertinimo rodiklis: Įgyvendinta ne mažiau 90 procentų Departamento 2023 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių priskirtinų Panevėžio valdybos kompetencijai.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

2 užduotis: Užtikrinti Departamento 2023 metų ūkio subjektų patikrinimų plano, pagal Panevėžio valdybos suplanuotus patikrinimus, įgyvendinimą.

 

Vertinimo rodiklis: Atlikta 100 procentų Departamento 2023 metų ūkio subjektų patikrinimų plane Panevėžio valdybai numatytų patikrinimų.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

3 užduotis: Organizuoti sustiprintą aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę individualiose ir/ar grupinėse nuotekų tvarkymo sistemose.

 

Vertinimo rodiklis: Užtikrinant individualiose ir/ar grupinėse nuotekų tvarkymo sistemose atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimą ir galimų nustatytų pažeidimų pašalinimą, atliktos 25 tikslinės išvykos.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

4 užduotis: Organizuoti sustiprintą aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymą žemės ūkio veiklose.

 

Vertinimo rodiklis: Užtikrinant mėšlo ir/ar srutų tvarkymo atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimą ir nustatytų pažeidimų pašalinimą Panevėžio valdybos kontroliuojamoje teritorijoje atlikta 12 tikslinių išvykų.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

5 užduotis: Siekiant gerinti jautrių ekologiniu požiūriu teritorijų būklę organizuoti sustiprintą prevenciją ir kontrolę Šiaurės Lietuvos karstiniame regione.

 

Vertinimo rodiklis: Užtikrinant Šiaurės Lietuvos karstiniame regione atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimą ir galimai nustatytų pažeidimų pašalinimą atlikta 10 tikslinių išvykų.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

 

1 užduotis: Užtikrinti, kad Departamente iki 90 procentų padidėtų žaliųjų pirkimų būdu įsigyjamų prekių, darbų ir paslaugų skaičius.

 

Vertinimo rodiklis: 90 procentų viešųjų pirkimų atlikta žaliųjų pirkimų būdu.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

2 užduotis: 2. Organizuoti Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto įsigijimo ir nurašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. AD1-247 „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto įsigijimo ir nurašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais)  pakeitimą, numatant jame planuojamo įsigyti turto poreikio nustatymą; įsigyto turto išdavimo, keitimo tvarką, kriterijus; įvedant sąvokos „atsakingas asmuo“ paaiškinimą.

 

Vertinimo rodiklis: Parengtas, suderintas ir patvirtintas Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto įsigijimo ir nurašymo tvarkos aprašas.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-07-31

 

3 užduotis: Organizuoti 50 procentų Administravimo departamento valdomos informacijos skaitmenizavimą, saugojimą ir bendrinimą Microsoft 365 „OneDriva“ debesies saugykloje.

 

Vertinimo rodiklis: Skaitmenizuota 50 procentų Administravimo departamento valdomos informacijos. Informacija saugoma ir bendrinama Microsoft 365 „OneDriva“ debesies saugykloje.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

4 užduotis: Organizuoti ir koordinuoti Departamento perėjimą prie centralizuotai teikiamų Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos (DBSIS) paslaugų.

 

Vertinimo rodiklis: Veikianti ir naudojama DBSIS sistema, vedami mokymai ir konsultacijos Departamento darbuotojams.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-07