BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Valstybės tarnautojų užduotys

 

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

 

 

1 užduotis: Organizuoti Departamento 2022 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Vilniaus valdybos kompetencijai, įgyvendinimą.

 

Vertinimo rodiklis: Įgyvendinta ne mažiau 90 procentų Departamento 2022 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, numatytų Vilniaus valdybai.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

2 užduotis: Administravimo ir valdymo priemonėmis organizuoti Departamento 2022 metų ūkio subjektų patikrinimų plano, numatyto Vilniaus valdybai, įgyvendinimą.

 

Vertinimo rodiklis: Atlikta ne mažiau 90 procentų Departamento 2022 metų ūkio subjektų patikrinimų plano patikrinimų, numatytų Vilniaus valdybai.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

3 užduotis: Administravimo ir valdymo priemonėmis užtikrinti 2022 metams Departamento suplanuotų aplinkosauginių akcijų įvykdymą.

 

Vertinimo rodiklis: Įvykdyta ne mažiau 90 proc. Departamento suplanuotų aplinkosauginių akcijų, priskirtų Vilniaus valdybos kompetencijai.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

4 užduotis: Administravimo ir valdymo priemonėmis užtikrinti  nuotekų tvarkytojų, neprisijungusių prie centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų kontrolę.

 

Vertinimo rodiklis: Vilniaus  valdyboje  organizuotos ir įvykdytos 30 tikslinių išvykų arba patikrinimų, dėl buitinių nuotekų tvarkymo reikalavimų vykdymo individualių nuotekų tvarkymo sistemose.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

5 užduotis: Vilniaus valdybos viršininkui vykdyti vidaus kontrolę Vilniaus valdybos inspekcijose.

 

Vertinimo rodiklis: Vilniaus valdybos viršininkas kas ketvirtį atlieka ne mažiau kaip po 2 dokumentinius patikrinimus / analizę (patikrinimo aktų ir kt. dokumetų, kuriuose buvo nustatyti pažeidimai) kiekvienoje Vilniaus valdybos inspekcijoje, dėl Seimo kontrolierių, Seimo narių ar LR piliečių, juridinių asmenų pateiktų skundų tyrimo, atsakymų pateikimo terminų, ūkio subjektų veiklos patikrinimų atlikimo kokybės, administracinio nusižengimo teisenos ir juridinių asmenų ekonominių sankcijų teisenos taikymo, apimant visas išvardintas sritis. Patikrinimą / analizę Vilniaus valdybos viršininkas užbaigia apibendrinta informacija, pateikiant tarnybiniu pranešimu VDVIS sistemoje kas ketvirtį (ne vėliau kaip iki kito ketvirčio 10 darbo dienos) AAD vadovybei, dėl kontrolės efektyvinimo, skundų tyrimo ir atsakymų pateikimo kokybės gerinimo.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

 

1 užduotis: Atlikti detalią patirtų išlaidų analizę, palyginant 2022 m. kitų prekių ir paslaugų išlaidas su 2021 m. pagal poreikį pateikti vadovui

 

Vertinimo rodiklis: Duomenis surinkti periodiškai iki kiekvieno mėn. pabaigos

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

2 užduotis: Kiekvieną mėn. parengti ataskaitą apie darbo užmokesčio faktines išlaidas ir lėšų likutį iki metų pabaigos.

 

Vertinimo rodiklis: Duomenis parengti periodiškai, pasibaigus kiekvienam mėn. ir iki sekančio mėn. 15d. pateikti vadovui

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

3 užduotis: Tobulinti sąskaitų faktūrų teikimą iš RC e-sąskaita sistemos į apskaitos sistemą FVAIS , susiejant su suregistruotomis FVAIS-e sutartimis.

 

Vertinimo rodiklis: Pradėti teikti sąskaitas faktūras NBFCentrui per RC e-sąskaita sistemą, mažinant siuntimą per VDVIS

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

4 užduotis: Kartu su Administravimo departamentu išdiskutuoti ir pateikti atitinkamus siūlymus dėl atsakingų už turtą asmenų paskyrimo, turto nurašymo ir perdavimo tvarkos tobulinimo.

 

Vertinimo rodiklis: Patikslinti Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto įsigijimo ir nurašymo tvarkos aprašą

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-09-30

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

 

1 užduotis: Organizuoti Departamento 2022 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Marijampolės valdybos kompetencijai, įgyvendinimą.

 

Vertinimo rodiklis: Įgyvendinta ne mažiau 90 procentų Departamento 2022 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Marijampolės valdybos kompetencijai.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

2 užduotis: Organizuoti Departamento 2022 metų patikrinimų plano, pagal Marijampolės valdybai suplanuotus patikrinimus, įgyvendinimą.

 

Vertinimo rodiklis: Atlikta ne mažiau 90 procentų Departamento 2022 metų ūkio subjektų patikrinimų plano, numatyto Marijampolės valdybai, patikrinimų.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

3 užduotis: Užtikrinti 2022 metams Departamento suplanuotų aplinkosauginių akcijų įvykdymą.

 

Vertinimo rodiklis: Įvykdyta ne mažiau 90 proc. Departamento suplanuotų aplinkosauginių akcijų, priskirtų Marijampolės valdybos kompetencijai.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

4 užduotis: Vykdyti pažeidimų prevenciją kraštovaizdžio (t.t. vandens telkinių apsaugos juostų), atliekų tvarkymo ir neteisėto ENTP ardymo srityse.

 

Vertinimo rodiklis: Organizuoti ir koordinuoti ne mažiau 50 tikslinių išvykų, iš jų ne mažiau 20 ne įprastu įstaigos darbo laiku (dalį arba visą darbo dienos laiką).

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

5 užduotis: Didinti atliekamų patikrinimų efektyvumą ir kokybę.

 

Vertinimo rodiklis: Asmeniškai dalyvauti ne mažiau 10 atliekamų patikrinimų aplinkos kokybės srityje, prioritetą teikiant atliekų tvarkymui. Pateikti rekomendacijas dėl patikrinimo efektyvumo didinimo ir kokybės gerinimo AAD vadovybei

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO

 

 

1 užduotis: Organizuoti Departamento 2022 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Kauno valdybos kompetencijai, įgyvendinimą.

 

Vertinimo rodiklis: : Įgyvendinta ne mažiau 90 procentų Departamento 2022 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Kauno valdybos kompetencijai.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

2 užduotis: Organizuoti Departamento 2022 metų patikrinimų plano, pagal Kauno valdybai suplanuotus patikrinimus, įgyvendinimą

 

Vertinimo rodiklis: Atlikta ne mažiau 90 procentų Departamento 2022 metų ūkio subjektų patikrinimų plano, numatyto Kauno valdybai, patikrinimų

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

3 užduotis: Užtikrinti 2022 metams Departamento suplanuotų aplinkosauginių akcijų įvykdymą.

 

Vertinimo rodiklis: Įvykdyta ne mažiau 90 proc. Departamento suplanuotų aplinkosauginių akcijų, priskirtų Kauno valdybos kompetencijai.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

4 užduotis: Organizuoti tikslines išvykas, skirtas senų ir naujai besikuriančių pramoninių teritorijų patikrinimams atlikti.

 

Vertinimo rodiklis: Organizuota 20 tikslinių išvykų, skirtų, senų ir naujai besikuriančių pramoninių teritorijų patikrinimams atlikti Inspekcijos kontroliuojamoje teritorijoje. Padidintą dėmesį skirti pavojingų / nepavojingų atliekų turėjimo, sandėliavimo, laikymo kontrolei.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

5 užduotis: Kauno valdybos viršininkui vykdyti vidaus kontrolę Kauno valdybos inspekcijose.

 

Vertinimo rodiklis: Kauno valdybos viršininkas kas ketvirtį atlieka ne mažiau kaip po 2 dokumentinius patikrinimus / analizę (patikrinimo aktų ir kt. dokumetų, kuriuose buvo nustatyti pažeidimai) kiekvienoje Kauno valdybos inspekcijoje, dėl Seimo kontrolierių, Seimo narių ar LR piliečių, juridinių asmenų pateiktų skundų tyrimo, atsakymų pateikimo ir terminų, ūkio subjektų veiklos patikrinimų atlikimo kokybės, administracinio nusižengimo teisenos ir juridinių asmenų ekonominių sankcijų teisenos taikymo, apimant visas išvardintas sritis. Patikrinimą / analizę Kauno valdybos viršininkas užbaigia apibendrinta informacija, pateikiant tarnybiniu pranešimu VDVIS sistemoje kas ketvirtį (ne vėliau kaip iki kito ketvirčio 10 darbo dienos) AAD vadovybei, dėl kontrolės efektyvinimo, skundų tyrimo ir atsakymų pateikimo kokybės gerinimo.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

1 užduotis: Organizuoti ir užtikrinti ūkinei veiklai nustatytų aplinkosauginių sąlygų laikymosi kontrolę pagal 2022 metų Aplinkos apsaugos departamento patvirtintą metinį ūkio subjektų patikrinimo planą.

 

Vertinimo rodiklis: Užtikrinta 90 proc. metiniame ūkio subjektų patikrinimo plane numatytų patikrinimų įvykdymas.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

2 užduotis: Teisės aktuose nustatyta tvarka organizuoti ir užtikrinti atliekų tvarkytojų  turinčius teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus patikrinimus pagal 2022 metų Aplinkos apsaugos departamento patvirtintą metinį ūkio subjektų patikrinimo planą.

 

Vertinimo rodiklis: Užtikrinta 100 proc. atliekų tvarkytojų turėjusių teisę 2021 m. išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus patikrinimai pagal  2022 metų Aplinkos apsaugos departamento patvirtintą metinį  ūkio subjektų patikrinimo planą.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

3 užduotis: Koordinuoti ir užtikrinti Aplinkos apsaugo departamento 2022 m. veiklos plane numatytų priemonių įvykdymą Aplinkos kokybės departamento kompetencijos ribose.

 

Vertinimo rodiklis: 90 proc. užtikrinta Aplinkos apsaugos departamento 2022 m. veiklos plane numatytų priemonių įgyvendinimas.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

4 užduotis: Užtikrinti ir koordinuoti 2020–2022 metų tarpvalstybinių atliekų vežimų patikrinimų plane numatytų priemonių įgyvendinimą, susijusį su tarpvalstybinių vežimų kontrole.

 

Vertinimo rodiklis: 100 proc. užtikrinta ir koordinuota 2020–2022 metų tarpvalstybinių atliekų vežimų plane 2022 m. numatytų tarpvalstybinių atliekų vežimų patikrinimų.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

5 užduotis: Organizuoti cheminių medžiagų ir mišinių tvarkymo ir cheminės taršos kontrolės efektyvumo, ir kokybės didinimą įvertinant galimos žalos aplinkai didžiausias rizikas.

 

Vertinimo rodiklis: Bendradarbiaujant su kitais Departamento padaliniais organizuotas informacijos gavimas iš AAA apie įmones (turinčias TIPK, Taršos leidimus ir jų neturinčias), kurios naudoja pavojingiausias chemines medžiagas (SVHC, Kandidatines chemines medžiagas, POT), vandenų taršos prioritetines pavojingas medžiagas, taip pat, kurios yra taršiausios dėl nuotekų išleidimo ir teršalų išmetimo į orą. Remiantis AAA pateikta informacija ir rizikos vertinimo kriterijais (atsižvelgiant į cheminės taršos riziką), atlikta analizė ir parengtas rizikingiausių galimos taršos ir žalos aplinkai požiūriu ūkio subjektų (objektų) sąrašas.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

 

 

1 užduotis: Organizuoti Departamento 2022 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Utenos valdybos kompetencijai, įgyvendinimą.

 

Vertinimo rodiklis: Įgyvendinta ne mažiau kaip 90 procentų Departamento 2022 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Utenos valdybos kompetencijai.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

2 užduotis: Organizuoti Departamento 2022 metų patikrinimų plano, pagal Utenos valdybai suplanuotus patikrinimus, įgyvendinimą.

 

Vertinimo rodiklis: Atlikta ne mažiau kaip 90 procentų Departamento 2022 metų ūkio subjektų patikrinimų plano, numatyto Utenos valdybai, patikrinimų.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

3 užduotis: Užtikrinti 2022 metams Departamento suplanuotų aplinkosauginių akcijų įvykdymą.

 

Vertinimo rodiklis: Įvykdyta ne mažiau 90 proc. Departamento suplanuotų aplinkosauginių akcijų, priskirtų Utenos valdybos kompetencijai.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

4 užduotis: Administravimo ir valdymo priemonėmis užtikrinti buitinių nuotekų tvarkymo reikalavimų kontrolę individualių nuotekų tvarkymo sistemose, pagrindinį dėmesį skiriant rizikos vandens telkinių taršos mažinimui

 

Vertinimo rodiklis: Utenos valdyboje organizuotos ir įvykdytos 15 tikslinės išvykos arba patikrinimai, iš jų 10 rizikos vandens telkinių baseinuose, dėl buitinių nuotekų tvarkymo reikalavimų vykdymo individualių nuotekų tvarkymo sistemose.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

5 užduotis: Administracinėmis ir ir valdymo priemonėmis užtikrinti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymą saugomose teritorijose - Utenos valdybos teritorijoje esančiuose valstybiniuose parkuose

 

Vertinimo rodiklis: Utenos valdybos teritorijoje esančiuose valstybiniuose parkuose ir saugomose teritorijose, ne įstaigos darbo laiku organizuota 40 tikslinių išvykų (reidų), identifikuojant neteisėtus statinius ir kt.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

 

 

1 užduotis: Organizuoti ir kontroliuoti, kad būtų pravesti konsultaciniai/praktiniai mokymai, atsižvelgiant į aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų praktikoje daromas klaidas, aktualius reikšmingų teisės aktų pasikeitimus, suformuotą teismų praktiką.

 

Vertinimo rodiklis: Pravesti ne mažiau kaip 2 mokymai valdybų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams  dėl ekonominių sankcijų taikymo juridiniams asmenims pagal Aplinkos apsaugos įstatymo nuostatas, fiziniams asmenims taikomą atsakomybę bei 1 specializuoti mokymai Miškų kontrolės departamento pareigūnams.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

2 užduotis: Organizuoti ir kontroliuoti, kad būtų parengta išnagrinėtų bylų taikant aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas analizė ir būtų  informuojami Departamento struktūriniai padaliniai apie aktualią teismų praktiką taikant aplinkosauginius teisės aktus.

 

Vertinimo rodiklis: Du kartus per metus parengtas ir pateiktas Departamento struktūriniams padaliniams iš TD skyrių pateiktų apibendrinimų, siekiant mažinti daromų klaidų taikant aplinkosauginius teisės aktus.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

3 užduotis: Organizuoti ir kontroliuoti, kad būtų parengtas ANR naudojimo praktinis įrašas, atmintinės dėl administracinių nusižengimų, ekonominių sankcijų juridiniams asmenims tyrimui atlikti.

 

Vertinimo rodiklis: Parengtas ANR naudojimo praktinis įrašas, atmintinės dėl administracinių nusižengimų, ekonominių sankcijų juridiniams asmenims tyrimui atlikti.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-07-01

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

 

 

1 užduotis: Įgyvendinti korupcijos prevencijos priemones Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos

 

Vertinimo rodiklis: Užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2021-2027 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano priemonės Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos būtų įgyvendintos ne mažiau kaip 90 procentų

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

 

2 užduotis: Vystyti bendradarbiavimą su kitomis valstybės institucijomis korupcijos prevencijos, pranešėjų apsaugos ir/ar viešųjų ir privačių interesų valdymo srityse

 

Vertinimo rodiklis: 2.1. Užtikrintas Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos dalyvavimas ne mažiau kaip viename nacionalinio lygmens renginyje (pvz., mokymų cikle, diskusijoje, programoje, darbo grupėje ir pan.), skirtame korupcijos prevencijos, pranešėjų apsaugos ir/ar viešųjų ir privačių interesų valdymo tobulinimui viešajame sektoriuje; 2.2. Organizuotas ne mažiau kaip vienas susitikimas, skirtas gerosios praktikos korupcijos prevencijos, pranešėjų apsaugos ir/ar viešųjų ir privačių interesų valdymo srityse aptarimui, su kita valstybės (ar savivaldybės) įstaiga ar nevyriausybine organizacija

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

 

3 užduotis: Dalyvauti tobulinant ir efektyvinant Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos veiklą ir/ar didinant šios veiklos skaidrumą, visuomenės pasitikėjimą institucija ir pan.

 

Vertinimo rodiklis: Pateikti ne mažiau kaip du pasiūlymai Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriui dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos veiklos efektyvinimo, skaidrumo ir/ar visuomenės pasitikėjimo didinimo

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

 

 

1 užduotis: Organizuoti Departamento 2022 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtų Šiaulių valdybos kompetencijai, įgyvendinimą.

 

Vertinimo rodiklis: 1.1. Įgyvendinta ne mažiau 90 procentų Departamento 2022 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Šiaulių valdybos kompetencijai

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

2 užduotis: Administravimo ir valdymo priemonėmis organizuoti Departamento 2022 metų patikrinimų plano, pagal Šiaulių valdybai suplanuotus patikrinimus, įgyvendinimą.

 

Vertinimo rodiklis: 2.1.  Atlikta ne mažiau 90 procentų Departamento 2022 metų ūkio subjektų patikrinimų plano, numatyto Šiaulių valdybai, patikrinimų.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

3 užduotis: Užtikrinti 2022 metams Departamento suplanuotų aplinkosauginių akcijų įvykdymą.

 

Vertinimo rodiklis: Įvykdyta ne mažiau 90 proc. Departamento suplanuotų aplinkosauginių akcijų, priskirtų Šiaulių valdybos kompetencijai.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

4 užduotis: Administravimo ir valdymo priemonėmis užtikrinti buitinių nuotekų tvarkymo reikalavimų laikymosi kontrolę individualių nuotekų tvarkymo sistemose, pagrindinį dėmesį skiriant rizikos vandens telkinių taršos mažinimui

 

Vertinimo rodiklis: Šiaulų valdyboje organizuota ir įvykdyta 20 tikslinių išvykų, iš jų 10 rizikos vandens telkinių baseinuose, dėl buitinių nuotekų tvarkymo reikalavimų vykdymo individualių nuotekų tvarkymo sistemose.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

5 užduotis: Sustiprinti vandenų srities aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę Šiaulių valdybos kontroliuojamoje teritorijoje

 

Vertinimo rodiklis: Sausuoju metų laikotarpiu Šiaulių valdybos kontroliuojamoje teritorijoje organizuota ir vykdyta ne mažiau kaip 25 tikslinės išvykos vandens telkiniuose, prie kurių įrengtos hidroelektrinės.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

 

 

1 užduotis: Organizuoti Departamento 2022 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Panevėžio valdybos kompetencijai, įgyvendinimą.

 

Vertinimo rodiklis: Įgyvendinta ne mažiau 90 procentų Departamento 2022 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių priskirtinų Panevėžio valdybos kompetencijai.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

2 užduotis: Organizuoti Departamento 2022 metų ūkio subjektų patikrinimų plano, pagal Panevėžio valdybai suplanuotus patikrinimus, įgyvendinimą.

 

Vertinimo rodiklis: Atlikta ne mažiau 90 procentų Departamento 2022 metų ūkio subjektų patikrinimų plane Panevėžio valdybai priskirtų patikrinimų.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

3 užduotis: Organizuoti Departamento 2022 metams suplanuotų aplinkosauginių akcijų vykdymą.

 

Vertinimo rodiklis: Įvykdyta ne mažiau 90 procentų Departamento suplanuotų aplinkosauginių akcijų priskirtų Panevėžio valdybos kompetencijai.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

4 užduotis: Organizuoti sustiprintą žvejybos, medžioklės ir nelaisvėje laikomų saugomų rūšių gyvūnų kontrolę Panevėžio valdybos kontroliuojamoje teritorijoje.

 

Vertinimo rodiklis: Panevėžio valdyboje organizuota ir įvykta ne mažiau kaip 350 gyvosios gamtos apsaugos reidų. Atlikti patikrinimai visuose nelaisvėje laikomų saugomų rūšių gyvūnų laikymo vietose Panevėžio valdybos kontroliuojamoje teritorijoje.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

5 užduotis: Organizuoti sustiprintą aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymą saugomose teritorijose - Panevėžio valdybos teritorijoje esančiuose regioniniuose parkuose ar kitose draustinuose.

 

Vertinimo rodiklis: Panevėžio valdybos teritorijoje esančiuose regioniniuose parkuose ar kituose draustiniuose organizuota ne mažiau kaip 30 tikslinių išvykų /reidų.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)


1 užduotis: Organizuoti Departamento 2022 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Klaipėdos valdybos kompetencijai, įgyvendinimą.

Vertinimo rodiklis: Įgyvendinta ne mažiau 90 procentų Departamento 2022 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Klaipėdos valdybos kompetencijai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Organizuoti Departamento 2022 metų patikrinimų plano, pagal Klaipėdos valdybai suplanuotus patikrinimus, įgyvendinimą.

Vertinimo rodiklis: Atlikta ne mažiau 90 procentų Departamento 2022 metų ūkio subjektų patikrinimų plano, numatyto Klaipėdos valdybai, patikrinimų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Užtikrinti 2022 metams Departamento suplanuotų aplinkosauginių akcijų įvykdymą.

Vertinimo rodiklis: Įvykdyta ne mažiau 90 proc. Departamento suplanuotų aplinkosauginių akcijų, priskirtų Klaipėdos valdybos kompetencijai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

4 užduotis: Tikslingas informacijos rinkimas stebint KVJUD teritorijoje veiklą vykdančių ūkio subjektų ūkinės veiklos poveikį aplinkai.

Vertinimo rodiklis: Stebėti ir atlikti problematiškų 10 ūkio subjektų kontrolės analizę, parengiant pasiūlymus kontrolės efektyvumui didinti ir pateikti siūlymus AAD vadovybei.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

5 užduotis: Didinti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės efektyvumą vertinant aplinkos oro būklę Klaipėdos mieste.

Vertinimo rodiklis: Organizuota ne mažiau kaip 20 aplinkos oro apsaugos srities patikrinimų Klaipėdos mieste veiklą vykdančiuose ūkio subjektuose. Bendradarbiauti su kitų institucijų, visuomenės atstovais sprendžiant Klaipėdos miesto taršos problemas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

 

1 užduotis: Užtikrinti, kad būtų įvykdyta ne mažiau 90 % pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą tikrintinų objektų sąrašą įmonių patikrinimų dėl mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių, mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamosios pakuotės ir (ar) gaminių atliekomis, mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių, ir mokesčio už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo ir deklaravimo teisingumą.

 

Vertinimo rodiklis: Įvykdyta ne mažiau 90 % planinių patikrinimų dėl mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių, dėl mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamosios pakuotės ir (ar) gaminių atliekomis, dėl mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių, ir dėl mokesčio už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo ir deklaravimo teisingumo.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

2 užduotis: Vadovaujantis Aplinkos ministro 2011-03-04 Nr. D1-201 įsakymo 5 punktu, užtikrinti, kad būtų patikrinta ne mažiau kaip 90 procentų Aplinkos apsaugos departamento kontroliuojamoje teritorijoje esančių savivaldybių.

 

Vertinimo rodiklis: Įvykdyta ne mažiau 90 % patikrinimų dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo teisėtumo.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

3 užduotis: Užtikrinti, kad būtų atliktas savalaikis, tikslus ir teisingas mokesčių mokėtojų už aplinkos teršimą ir valstybinius gamtos išteklius konsultavimas, mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo klausimais.

 

Vertinimo rodiklis: Konsultuota ne mažiau 90 % ūkio subjektų, kurie kreipėsi dėl apskaitos ir  mokesčių už aplinkos teršimą deklaravimo.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)


1 užduotis: Organizuoti Departamento 2022 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Miškų kontrolės departamento kompetencijai, įgyvendinimą.

Vertinimo rodiklis: Įgyvendinta ne mažiau 95 procentų Departamento 2022 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Miškų kontrolės departamento kompetencijai, ir kas ketvirtį (ne vėliau kaip iki kito ketvirčio 10 darbo dienos) pateiktos 2022 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos ir metinė ataskaita (tarnybinio pranešimo, registruoto VDVIS forma).

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Administravimo ir valdymo priemonėmis organizuoti Departamento 2022 metų patikrinimų plano, pagal Miškų kontrolės departamentui suplanuotus patikrinimus, įgyvendinimą.

Vertinimo rodiklis: Atlikta ne mažiau 95 procentų Departamento 2022 metų ūkio subjektų patikrinimų plano, numatyto Miškų kontrolės departamentui, patikrinimų, ir kas ketvirtį (ne vėliau kaip iki kito ketvirčio 10 darbo dienos) pateiktos Departamento 2022 metų ūkio subjektų patikrinimų plano vykdymo ataskaitos ir metinė ataskaita (tarnybinio pranešimo, registruoto VDVIS forma).

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Užtikrinti efektyvią vidaus kontrolę Miškų kontrolės skyriuose.

Vertinimo rodiklis: Atlikti ne mažiau kaip 2 tiksliniai Miškų kontrolės departamento Miškų kontrolės skyrių veiklos vidiniai patikrinimai (pvz., reagavimo į PPT pranešimus, skundų tyrimo, ūkio subjektų veiklos patikrinimų atlikimo kokybės, administracinių nusižengimų teisenos ir juridinių asmenų ekonominių sankcijų teisenos taikymo ir/ar kt. pasirinktose ir suderintose srityse ir suderinta apimtimi), kurių rezultatai įforminti VDVIS registruotais tarnybiniais pranešimais.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

 

1 užduotis: Užtikrinti, kad būtų įvykdyta ne mažiau 90 % pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą tikrintinų objektų sąrašą įmonių patikrinimų dėl mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių, mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamosios pakuotės ir (ar) gaminių atliekomis, mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių, ir mokesčio už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo ir deklaravimo teisingumą.

 

Vertinimo rodiklis: Įvykdyta ne mažiau 90 % planinių patikrinimų dėl mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių, dėl mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamosios pakuotės ir (ar) gaminių atliekomis, dėl mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių, ir dėl mokesčio už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo ir deklaravimo teisingumo.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

2 užduotis: Efektyvinti Departamento veiklą

 

Vertinimo rodiklis: Pateikti ne mažiau kaip 2 siūlymus dėl Departamento veiklos efektyvinimo

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

3 užduotis: Koordinuoti ūkio subjektų patikrinimo plano įgyvendinimą

 

Vertinimo rodiklis: Pasibaigus ketvirčiui su Departamento Valdybomis aptarti ūkio subjektų patikrinimo plano vykdymą

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

 

 

1 užduotis: Užtikrinti, kad AAD‘e būtų organizuoti ir Teisės departamento atstovų pravesti konsultaciniai praktiniai mokymai AAD aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams, atsižvelgiant į praktikoje daromas klaidas, aktualius reikšmingų teisės aktų pasikeitimus, formuojamą naujausią teismų praktiką.

 

Vertinimo rodiklis: Pravesti ne mažiau kaip 2 mokymai aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams dėl ekonominių sankcijų taikymo juridiniams asmenims pagal Aplinkos apsaugos įstatymo nuostatas, fiziniams asmenims taikomą atsakomybę pagal ANK.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

2 užduotis: Organizuoti, kad būtų parengtas darbo su ANR mokymų įrašas ir patalpintas AAD tinklapyje (darbuotojams skirtoje rubrikoje), paruoštas mokymų/konsultacinis įrašas dėl administracinės atsakomybės taikymo pagal ANK ir Aplinkos apsaugos įstatymą, AAD tinklapyje rubrikoje, skirtoje darbuotojams, patalpinti atmintines aktualiomis temomis.

 

Vertinimo rodiklis: Parengtas ANR naudojimo mokymų garso įrašas, paruoštas mokymų/konsultacinis įrašas dėl administracinės atsakomybės taikymo pagal ANK ir Aplinkos apsaugos įstatymą ir patalpintas AAD tinklapyje darbuotojams skirtoje rubrikoje, susistemintos ir patalpintos atmintinės.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

3 užduotis: Organizuoti AAD darbuotojų komunikacijos/motyvacijos vidaus tyrimą/apklausą, siekiant identifikuoti pažangą ir nustatyti silpnas vietas. Deleguoti probleminių padalinių vadovus į mokymus darbuotojų motyvacijos tema.

 

Vertinimo rodiklis: Organizuotas AAD darbuotojų komunikacijos/motyvacijos vidaus tyrimas/apklausa, siekiant identifikuoti pažangą ir nustatyti silpnas vietas. Deleguoti probleminių padalinių vadovus į mokymus darbuotojų motyvacijos tema.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

 

 

1 užduotis: 1. Siekiant gerinti AAD įvaizdį visuomenės akyse ir užtikrinti kokybišką informacijos apie įvykį surinkimą, parengti metodines rekomendacijas Pranešimų priėmimo tarnybos darbuotojams, bendraujantiems ir (ar) tikslinantiems pranešimų aplinkybes telefonu su besikreipiančiais/turinčiais informaciją apie įvykio aplinkybes asmenimis.

 

Vertinimo rodiklis: Parengtos metodinės rekomendacijos Pranešimų priėmimo tarnybos darbuotojams, bendraujantiems ir (ar) tikslinantiems pranešimų aplinkybes telefonu su besikreipiančiais/turinčiais informaciją apie įvykio aplinkybes asmenimis.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

2 užduotis: Užtikrinti, kad būtų vykdomas pranešimų, susijusių su aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimais, perdavimas ir reagavimas į juos.

 

Vertinimo rodiklis: Užtikrinta, kad ne mažiau 90 proc. gaunamų pranešimų, susijusių su aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimais, būtų perduoti vykdymui atsakingiems asmenims.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

3 užduotis: Užtikrinti, kad būtų atliktas Pranešimų priėmimo tarnybos gaunamų pranešimų registro aplikacinės sistemos testavimas ir inicijuoti pranešimų registravimo perkėlimą į šią sistemą atsisakant Microsoft Excel formatu vedamų registrų.

 

Vertinimo rodiklis: Atliktas Pranešimų priėmimo tarnybos gaunamų pranešimų registro aplikacinės sistemos testavimas ir inicijuotas pranešimų registravimo perkėlimas į šią sistemą.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

4 užduotis: Organizuoti asmenų konsultavimo Aplinkos apsaugos departamente algoritmo sukūrimą.

 

Vertinimo rodiklis: Organizuotas asmenų konsultavimo Aplinkos apsaugos departamente algoritmo sukūrimas.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-06-30

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

 

 

1 užduotis: 1. Siekiant gerinti AAD įvaizdį visuomenės akyse ir užtikrinti kokybišką informacijos apie įvykį surinkimą, parengti metodines rekomendacijas Pranešimų priėmimo tarnybos darbuotojams, bendraujantiems ir (ar) tikslinantiems pranešimų aplinkybes telefonu su besikreipiančiais/turinčiais informaciją apie įvykio aplinkybes asmenimis.

 

Vertinimo rodiklis: Parengtos metodinės rekomendacijos Pranešimų priėmimo tarnybos darbuotojams, bendraujantiems ir (ar) tikslinantiems pranešimų aplinkybes telefonu su besikreipiančiais/turinčiais informaciją apie įvykio aplinkybes asmenimis.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

2 užduotis: Užtikrinti, kad būtų vykdomas pranešimų, susijusių su aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimais, perdavimas ir reagavimas į juos.

 

Vertinimo rodiklis: Užtikrinta, kad ne mažiau 90 proc. gaunamų pranešimų, susijusių su aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimais, būtų perduoti vykdymui atsakingiems asmenims.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

3 užduotis: Užtikrinti, kad būtų atliktas Pranešimų priėmimo tarnybos gaunamų pranešimų registro aplikacinės sistemos testavimas ir inicijuoti pranešimų registravimo perkėlimą į šią sistemą atsisakant Microsoft Excel formatu vedamų registrų.

 

Vertinimo rodiklis: Atliktas Pranešimų priėmimo tarnybos gaunamų pranešimų registro aplikacinės sistemos testavimas ir inicijuotas pranešimų registravimo perkėlimas į šią sistemą.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

4 užduotis: Organizuoti asmenų konsultavimo Aplinkos apsaugos departamente algoritmo sukūrimą.

 

Vertinimo rodiklis: Organizuotas asmenų konsultavimo Aplinkos apsaugos departamente algoritmo sukūrimas.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-06-30

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

 

1 užduotis: Organizuoti Departamento 2022 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Alytaus valdybos kompetencijai, įgyvendinimą.

 

Vertinimo rodiklis: Įgyvendinta ne mažiau 90 procentų Departamento 2022 metų veiklos plane nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetų ir suplanuotų veiklos priemonių, priskirtinų Alytaus valdybos kompetencijai.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

2 užduotis: Administravimo ir valdymo priemonėmis organizuoti Departamento 2022 metų patikrinimų plano, pagal Alytaus valdybai suplanuotus patikrinimus, įgyvendinimą.

 

Vertinimo rodiklis: Atlikta ne mažiau 90 procentų Departamento 2022 metų ūkio subjektų patikrinimų plano, numatyto Alytaus valdybai, patikrinimų.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

3 užduotis: Administravimo ir valdymo priemonėmis užtikrinti 2022 metams Departamento suplanuotų aplinkosauginių akcijų įvykdymą.

 

Vertinimo rodiklis: Įvykdyta ne mažiau 90 proc.  Departamento suplanuotų aplinkosauginių akcijų, priskirtų Alytaus valdybos kompetencijai.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

4 užduotis: Administravimo ir valdymo priemonėmis užtikrinti buitinių nuotekų tvarkymo reikalavimų kontrolę individualių nuotekų tvarkymo sistemose, pagrindinį dėmesį skiriant rizikos vandens telkinių taršos mažinimui.

 

Vertinimo rodiklis: Alytaus valdyboje  organizuotos ir įvykdytos 10 tikslinių išvykų arba patikrinimų, iš jų 4 rizikos vandens telkinių baseinuose, dėl buitinių nuotekų tvarkymo reikalavimų vykdymo individualių nuotekų tvarkymo sistemose.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

5 užduotis: Administravimo ir valdymo priemonėmis užtikrinti nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų laikymosi kontrolę.

 

Vertinimo rodiklis: Atliktos 6 tikslinės išvykos arba patikrinimai vertinant nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų laikymąsi.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

 

1 užduotis: Užtikrinti, kad Departamente iki 90 procentų padidėtų žaliųjų pirkimų būdu įsigyjamų prekių, darbų ir paslaugų skaičius.

 

Vertinimo rodiklis: 90 procentų viešųjų pirkimų atlikta žaliųjų pirkimų būdu.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

2 užduotis: 2. Organizuoti Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto įsigijimo ir nurašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. AD1-247 „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto įsigijimo ir nurašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais)  pakeitimą, numatant jame planuojamo įsigyti turto poreikio nustatymą; įsigyto turto išdavimo, keitimo tvarką, kriterijus; įvedant sąvokos „atsakingas asmuo“ paaiškinimą.

 

Vertinimo rodiklis: Parengtas, suderintas ir patvirtintas Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto įsigijimo ir nurašymo tvarkos aprašas.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-07-31

 

3 užduotis: Organizuoti 50 procentų Administravimo departamento valdomos informacijos skaitmenizavimą, saugojimą ir bendrinimą Microsoft 365 „OneDriva“ debesies saugykloje.

 

Vertinimo rodiklis: Skaitmenizuota 50 procentų Administravimo departamento valdomos informacijos. Informacija saugoma ir bendrinama Microsoft 365 „OneDriva“ debesies saugykloje.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

4 užduotis: Organizuoti ir koordinuoti Departamento perėjimą prie centralizuotai teikiamų Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos (DBSIS) paslaugų.

 

Vertinimo rodiklis: Veikianti ir naudojama DBSIS sistema, vedami mokymai ir konsultacijos Departamento darbuotojams.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-07