Valdymo struktūros schema

PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2018 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-934
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2020 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. D1-500
redakcija)

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-19