Valdymo struktūros schema

PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2018 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-934
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2020 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. D1-312
redakcija)

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-04
UA-131744731-1