Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA

 

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos

 

2021 m. balandžio 2 d.

 

direktoriaus įsakymas Nr.: AD1-106

 

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

PRANEŠIMŲ PRIĖMIMO TARNYBOS

VIRŠININKO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

5. Valstybinė aplinkos apsaugos kontrolė, aplinkosauginių pranešimų valdymas, aplinkosauginių ekstremaliųjų situacijų ir avarijų prevencija bei valdymas.

6. Tarnybos darbo organizavimas.

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

16. Užtikrina informacijos priėmimą iš Bendrojo pagalbos centro ir asmenų apie aplinkosauginius pažeidimus ir jos valdymą, teikia konsultacijas interesantams arba nukreipia juos pas reikiamus Departamento valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis.

17. Rengia ataskaitas apie gautus aplinkosauginius pranešimus, teikia pasiūlymus dėl šios veiklos srities tobulinimo, vykdo informacinių sistemų duomenų naudotojų funkcijas.

18. Duoda nurodymus Departamento aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams pradėti vykdyti valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę darbo ir nedarbo metu, analizuoja pareigūnų veiksmus reaguojant į pranešimus, teikia pasiūlymus dėl šios veiklos tobulinimo.

 

 

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.2. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);

20.3. studijų kryptis – ekologija (arba);

20.4. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);

20.5. studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

 

20.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.7. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

20.8. darbo patirties trukmė – 5 metai.

 

 

21. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

21.1. kalba – anglų;

 

21.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

22. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

22.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

23.1. komunikacija – 4;

23.2. analizė ir pagrindimas – 5;

23.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

23.4. organizuotumas – 4;

23.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.

 

24. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

24.1. lyderystė – 4;

24.2. veiklos valdymas – 4;

24.3. strateginis požiūris – 4.

 

25. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

25.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 4;

25.2. konfliktų valdymas – 4;

25.3. informacijos valdymas – 4.