Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA

 

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos

 

2020 m. birželio 30 d.

 

direktoriaus įsakymas Nr.: AD1-185

 

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO

DIREKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

15. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

16. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

17. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

18. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

19. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.

20. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.

21. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.

22. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.

23. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

25.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

25.3. studijų kryptis – teisė (arba);

25.4. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai;

arba:

 

25.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

25.6. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

25.7. darbo patirtis – viešojo administravimo srityje;

25.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.

 

 

26. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

26.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

27. Transporto priemonių pažymėjimai:0

27.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).