Pareigų aprašymas Spausdinti

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
TEISĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS

 

FUNKCIJOS

1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.

6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.

8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.

9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Planuoja ir organizuoja  teisės departamento darbą, užtikrina darbo drausmę ir tvarką, paskirsto užduotis teisės departamento skyrių vedėjams ir kontroliuoja paskirtų užduočių vykdymą.

11. Esant būtinybei rengia medžiagą ir procesinius dokumentus teismams ikiteisminio tyrimo įstaigoms, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms,atlieka procesinius ir kontrolės veiksmus elektroninių paslaugų portaluose, registruose.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – teisė (arba);

1.3. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

1.6. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.

2.Transporto priemonių pažymėjimai:

2.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).