>
2021-03-05

Vasarį aplinkosaugininkai gavo 1595 pranešimus, 911 iš jų – apie įvykius su laukiniai gyvūnais

Aplinkos apsaugos departamento Pranešimų priėmimo tarnyba 2021 m. vasarį gavo 1 595 pranešimus. Per praėjusį mėnesį dažniausiai kreiptasi dėl įvykių su laukiniais gyvūnais – apie tai pranešta 911 kartų. 

Vilniaus regiono žmonės lapkritį į PPT kreipėsi 358 kartus, Kauno – 281, Klaipėdos – 297, Alytaus – 114, Marijampolės – 63, Panevėžio – 125, Šiaulių – 218, Utenos – 139.

Didžiąją dalį gautų pranešimų sudaro pranešimai apie įvykius dėl sužeistų, automobilio užmuštų ar sužalotų laukinių gyvūnų, dėl laukinių gyvūnų, esančių nebūdingoje jiems aplinkoje, atklydusių į gyvenamąsias vietoves. Taip pat dėl laukinių gyvūnų, galinčių kelti pavojų žmonėms, jų sveikatai ar turtui.

Sausį gauta 911 pranešimų dėl įvykių su laukiniais gyvūnais, iš kurių 499 buvo apie su transporto priemone susidūrusius laukinius gyvūnus.

Palyginimui: PPT 2020 m. vasarį gavo 566 pranešimų dėl įvykių su laukiniais gyvūnais, iš kurių 411 pranešimų buvo apie laukinių gyvūnų susidūrimus su transporto priemone.

Iš viso šių metų vasarį buvo gauti 1 595 pranešimai, iš kurių 983 pranešimus išsprendė PPT specialistai teikdami konsultacijas arba perduodami informaciją atsakingoms tarnyboms, o likę 612 pranešimų buvo perduoti aplinkos apsaugos inspektoriams.

Be įvykių su laukiniais gyvūnais, daugiausia pranešimų apie galimus gamtosauginius pažeidimus gauta dėl atliekų deginimo (124), tai sudaro 20 proc. visų gautų pranešimų.

Apie medžioklės pažeidimus šį vasarį pranešta 80 kartų (13 proc.), atliekų netvarkymą – 52 (9 proc.), atliekų deginimą – 124 (20 proc.),  žvejybos pažeidimus – 65 (11 proc.), vandens taršą – 26 (4 proc.), taršą nuotekomis – 75 (12 proc.), oro taršą – 77 (13 proc.), kitą taršą – 12 (2 proc.), vandens apsaugos juostų pažeidimus – 35 (6 proc.), neteisėtus kirtimus – 32 (5 proc.), kitus pažeidimus – 32 (5 proc.) ir avarijas – 2 (0 proc.) kartus, suteiktos 44 konsultacijos (3 proc.).

PPT pareigūnai, reaguodami į gautus pranešimus, 2021 m. vasarį 200 kartų ne darbo metu siuntė Aplinkos apsaugos departamento valdybų pasyvųjį budėjimą namuose vykdančius pareigūnus ištirti gautų pranešimų į vietą. 121 kartas pasitvirtino ir nustatyti aplinkosaugos reikalavimų nesilaikymo atvejai: brakonieriavimas, aplinkos teršimas ir kita aplinkai kenksminga veika (pvz., atliekų deginimas, netinkamas nuotekų tvarkymas).

Palyginimui: PPT pareigūnai, reaguodami į gautus pranešimus, 2020 m. vasarį 136 kartus ne darbo metu siuntė Aplinkos apsaugos departamento valdybų pasyvų budėjimą namuose vykdančius pareigūnus ištirti gautų pranešimų į vietą, 2019 m. – 38.

Vilniaus valdybos pareigūnai aiškinti aplinkybių vyko 52 kartus, Alytaus – 4, Kauno – 39, Klaipėdos – 37, Marijampolės – 7, Panevėžio – 11, Šiaulių – 23, Utenos – 4.

Aplinkos apsaugos departamento valdybų pasyvųjį budėjimą namuose vykdantys pareigūnai dažniausiai buvo siųsti ištirti pranešimų dėl atliekų deginimo – 45 kartus. Apie įtariamus žvejybos pažeidimus pranešta 23 kartus, medžioklės – 31, atliekų netvarkymą – 6, vandens taršą – 12, taršą nuotekomis – 35, oro taršą – 14, vandens apsaugos juostų pažeidimus – 10, neteisėtus kirtimus – 3, kitus pažeidimus – 12, įvykius su laukiniais gyvūnais – 9.

Apie skubaus reagavimo reikalaujančius įvykius praneškite telefonu 112 arba AAD Pranešimų priėmimo tarnybos telefonu (8 5) 273 2995.