2024-04-12

„Tvarkau Lietuvą“: nuo metų pradžios ištirtos ir sutvarkytos 7 atliekomis užterštos teritorijos Žemaitijoje

„Tvarkau Lietuvą“ iliustracija

Aplinkos apsaugos departamento Telšių aplinkos apsaugos skyriaus specialistai, naudodamiesi „Tvarkau Lietuvą“ žemėlapyje gyventojų pateiktus pranešimus apie užterštas vietas, per pirmąjį šių metų ketvirtį ištyrė ir įpareigojo sutvarkyti 7 atliekomis užterštas teritorijas. Sklypuose, kur nepavyko nustatyti teršėjo, atliekas geranoriškai sutvarkė sklypų savininkai arba savivaldybės. 

Žemaičių Kalvarijoje, Plungės raj. avarinės būklės ūkiniame pastate buvo kaupiamos automobilių atliekos. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai nustatytam atliekų savininkui pritaikė administracinę baudą ir privalomąjį  nurodymą  – atliekos buvo sutvarkytos. 

Vieštovėnų  kaime, Plungės raj. fizinis asmuo savo sodyboje laikė didelius kiekius nepavojingųjų plastiko, metalo laužo atliekų, taip pat netvarkingai laikė pavojingąsias švino akumuliatorių atliekas. Tokių atliekų laikymas sukelia grėsmę aplinkai ir žmonių sveikatai. Asmeniui taikytos administracinio poveikio priemonės ir surašytas privalomasis nurodymas bei nustatytas terminas tinkamam atliekų sutvarkymui. 

Kegrių kaime, Mažeikių raj. miško ūkio paskirties žemės sklype buvo laikomos šiferio atliekos. Atlikus išsamų tyrimą nepavyko nustatyti teršėjo, todėl žemės sklypo savininkas buvo įpareigotas šias atliekas surinkti ir priduoti atliekų tvarkytojams, ką savininkas geranoriškai padarė.   

Palnosų kaime, Mažeikių raj. užfiksuoti du atvejai, kur įvairiomis mišriomis atliekomis užterštas valstybinės žemės sklypas. Čia taip pat nepavyko nustatyti teršėjo, todėl apie užterštus žemės sklypus buvo informuota Mažeikių raj. savivaldybės administracija, kuri šias atliekas operatyviai sutvarkė ir atliekas pridavė atliekų tvarkytojams. 

Pagamės kaime, Akmenės raj., prie kelio vedančio link Rudikių malūno pažymėta sukrauta atliekų krūva: augalinės kilmės, plastiko, baldų atliekos. Atlikus detalią atliekų apžiūrą, nepavyko nustatyti galimo teršėjo. Atliekas geranoriškai sutvarkė žemės sklypo naudotojas.  

Duseikių kaime, Telšių raj., buvo identifikuota užteršta teritorija buitinėmis atliekomis, daugiausia – plastikiniai ir stikliniai buteliai. Atliekas sutvarkė teritorijos savininkas.  

Aplinkosaugininkai primena, kad sklypo savininkai turi prižiūrėti savo turtą, kad neblogėtų aplinkos ekologinė būklė ir sklypai netaptų sąvartynais. Plačiau apie tai – Žemės įstatyme.     

Tvarkaulietuva.lt – patogus būdas, pranešti apie užterštas teritorijas šalyje      

Aplinkos apsaugos departamentas, stiprindamas atliekų tvarkymą šalyje, sukūrė interaktyvų žemėlapį www.tvarkaulietuva.lt. Šiame žemėlapyje gyventojai gali pažymėti ne tik atliekomis užterštas teritorijas, bet ir apie sugadintus miško kelius ir suniokotą miško paklotę. Gyventojų prašoma pateikti kuo detalesnę informaciją: pridėti nuotraukų, pažymėti koordinates, kuo detaliau aprašyti situaciją ir taip prisidėti prie aplinkos saugojimo.    
 
Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai primena, kad apie aplinkos apsaugos pažeidimus galima pranešti skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112. Taip pat užfiksuotas nuotraukas ar vaizdo medžiagą, kai daromas pažeidimas, galima atsiųsti el. paštu [email protected]