2022-10-19

Svarbu žinoti: sankcijos ir apribojimai ES medienos ir jos produktų importui

Rugsėjį įvyko vienuoliktasis Europos Sąjungos narių ekspertų susitikimas, per kurį aptarta situacija dėl medienos ir medienos produktų importo iš Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos ir Mianmaro. Todėl asmenims, vykdantiems veiklą šioje srityje, svarbu susipažinti su galutinėmis išvadomis dėl šiuo metu taikomų sankcijų ir apribojimų.

Per susitikimą trumpai apžvelgtos galiojančios ir esamos sankcijos Europos Sąjungoje. Pateiktos gairės dėl medienos ir medienos produktų pagamintų Ukrainoje.

  1. Dėl medienos importo ir medienos produktų iš Rusijos Federacijos

Draudžiamų importuoti produktų sąrašas apima produktus, kurių kombinuotosios nomenklatūros kodai 44 (mediena ir medienos produktai, medienos anglis), 4705 (medienos masė gauta mechaniškai ar chemiškai apdorojant medieną), 4804 (nepadengtas kraftpopierius ir kartonas, ritininis arba lakštinis, išskyrus klasifikuojamą 4802 arba 4803) ir 9403 (kiti baldai ir jų dalys).

Pažymėtina, kad apribojimai taikomi nuo 2022 m. birželio 10 d. Apribojimai netaikomi sutartiniams įsipareigojimams, vykdomiems pagal sutartis, sudarytas iki 2022 m. balandžio 9 d. Mediena ar jos produktai, patekę į rinką po minėtų laikotarpių, bus laikomi neteisėtais. Pažymėtina tai, kad atsižvelgiant į Europos Sąjungos šalių energetinį saugumą, ūkio subjektams leidžiama transportuoti produktus kurių kombinuotosios nomenklatūros kodas 44 (mediena).

Ūkio subjektai naudojantys deramo patikrinimo sistema privalo imtis rizikos mažinimo priemonių užtikrinant 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos, reikalavimų laikymąsi.

  1. Dėl medienos ir medienos produktų importo iš Baltarusijos

Visiems medienos produktams atitinkantiems kombinuotosios nomenklatūros kodą 44 taikomi apribojimai:

  • Draudžiama importuoti tiesiogiai ar netiesiogiai medienos produktus jei jų kilmės šalis Baltarusija arba jie buvo eksportuoti iš Baltarusijos;
  • Draudžiama pirkti tiesiogiai ar netiesiogiai medienos produktus jei jų kilmės šalis Baltarusija arba jie buvo eksportuoti iš Baltarusijos;
  • Draudžiama transportuoti medienos produktus jei jų kilmės šalis Baltarusija arba jie buvo eksportuoti iš Baltarusijos;

Teikti tiesioginį ar netiesioginį techninį aptarnavimą, tarpininkavimo, finansines paslaugas, draudimo ar kitas paslaugas susijusias su aukščiau paminėtais draudimais.

Leidžiama įgyvendinti sutartinius įsipareigojimus sutartims kurios pasirašytos iki 2022 m. kovo 2 d. Draudimai įsigalioja nuo 2022 m. birželio 4 d.

  1. ES sankcijos taikomos Mianmarui

Nuo 2021 m. birželio 21 d. vadovaujantis IV priedo Europos Tarybos sprendimu (EU) Nr. 401/2013 draudžiama importuoti medieną iš Mianmaro. Iki sankcijų įvedimo Mianmaras buvo pagrindinė kilmės šalis tiekianti kietmedžio tiko medieną ir jos produktus Europos Sąjungai. Susitikimo metu aptarta situacija, kad dėl Europos Sąjungoje paklausios medienos iš Mianmaro, galimi atvejai, kai ūkio subjektai pirkdami medieną iš trečiųjų šalių netinkamai atlikę rizikos vertinimą ir nenustatę visos tiekimo grandinės gali į rinką patiekti sankcionuotą medieną.

  1. Pateiktos gairės dėl medienos ir medienos produktų pagamintų Ukrainoje:

Kai teritorijos, nekontroliuojamos Ukrainos valdžios institucijų draudžiamas medienos ir medienos produktų importas iš Krymo ar Sevastopolio, Donecko ir Luhansko regionų (vadovaujantis 2022 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2022/263) bei Krymo (vadovaujantis 2014 birželio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 692/2014 suvestinė redakcija 2021 m. liepos 21 d.).

Taikomos išimtys transportuojamoms gėrybėms iš minėtų regionų jei jos buvo patikrintos Ukrainos institucijų, kurios gali patvirtinti kilmę (išduoti kilmės sertifikatą atitinkantį Europos Sąjungos ir Ukrainos asociacijų susitarimą).

Susipažinti su susitikimo ataskaita anglų kalba galite Europos Komisijos puslapyje:

https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/meetings/consult?lang=en&meetingId=44715&fromExpertGroups=false

Naudingos nuorodos:

  • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos puslapis apie ES sankcijas:

https://www.urm.lt/sankcijos

  • ES sankcijų žemėlapis:

https://www.sanctionsmap.eu/#/main

Dažniausiai užduodami klausimai dėl sankcijų Rusijos federacijai (anglų kalba):

https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en