>
2021-05-31

Šiaulių valdyboje birželio 21 d. organizuojamas teisės medžioti suteikimo egzaminas

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija š. m. birželio 21 d. (priklausomai nuo egzamino dalyvių skaičiaus – ir birželio 22 d.) organizuoja asmenų, norinčių tapti medžiotojais, egzaminus. 

Medžioklės egzamino teorijos egzaminas vyks nuo 9:00 val. AAD Šiaulių valdyboje adresu M. K. Čiurlionio g. 3, Šiauliai. Šaudymo egzaminas vyks Šiaulių rajone Strazdų kaime esančioje šaudykloje tą pačią dieną po teorijos egzamino.

Asmenys, pageidaujantys įgyti teisę medžioti, Komisijai iki birželio 11 d. pateikia šiuos dokumentus (dokumentų originalai, įsitikinus kopijų tikrumu, grąžinami juos pateikusiam asmeniui):

1) prašymas leisti laikyti medžioklės egzaminą;

2) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

3) dvi amžių atitinkančios fotonuotraukos, skirtos dokumentams įforminti (viena iš jų įklijuojama šiame prašyme nurodytoje vietoje);

4) pažymos apie baigtus medžiotojų mokymo kursus arba aukštojo ar aukštesniojo mokslo diplomo, liudijančio įgytą aukštąjį ar aukštesnįjį biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą, kopija ir šio diplomo priedo apie studijų metu išklausytą specialų medžioklės kursą ir išlaikytą atitinkamą egzaminą kopija;

5) pažymos apie atliktą stažuotę (ne mažiau 1 metai) arba aukštojo ar aukštesniojo mokslo diplomo, liudijančio įgytą aukštąjį ar aukštesnįjį biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą, kopija ir šio diplomo priedo apie studijų metu išklausytą specialų medžioklės kursą ir išlaikytą atitinkamą egzaminą kopija;

6) pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą kopija;

7) sveikatos priežiūros įstaigos pažymos (049/a forma) kopija arba pažymos apie tai, kad nesu sveikatos priežiūros įstaigų įskaitoje dėl alkoholizmo, narkomanijos ir psichikos susirgimų kopija (jeigu teisė medžioti buvo atimta);

8) pažymos apie teistumą / neteistumą kopija;

9) rinkliavos už medžioklės egzamino teorinę dalį (64 Eur) sumokėjimą patvirtinantis dokumentas (rinkliavos už medžioklės egzamino praktinę dalį (39 Eur) sumokėjimą patvirtinantis dokumentas pateikiamas tik išlaikius medžioklės egzamino teorinę dalį, iki medžioklės egzamino praktinės dalies pradžios).

Įmokos mokamos į VMI sąskaitas:

  • AS „Citadele bankas“ Lietuvos filialas sąskaitos Nr. LT78 7290 0000 0013 0151
  • AB SEB bankas sąskaitos Nr. LT05 7044 0600 0788 7175
  • AB Šiaulių bankas sąskaitos Nr. LT32 7180 0000 0014 1038
  • Luminor Bank AS Lietuvos skyrius  (buvęs AB DNB bankas) sąskaitos Nr.  LT74 4010 0510 0132 4763
  • AB „Swedbank“ sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300
  • UAB „Medicinos bankas“ sąskaitos Nr. LT42 7230 0000 0012 0025.

Įmokos kodas 5710.

Pastaba: Asmenys, kuriems už Medžioklės taisyklių pažeidimus teisė medžioti, vykdant nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, buvo laikinai atimta, pateikia prašymą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir nutarties kopiją.

Dokumentai priimami AAD Šiaulių valdybos Šiaulių gyvosios gamtos apsaugos inspekcijoje (M. K. Čiurlionio g. 3 Šiauliai). Daugiau informacijos telefonu 861533425.