2021-03-05

Pradėtas neplaninis „Klasco“ sausakrūvio uosto patikrinimas

Atsižvelgdama į Klaipėdos miesto gyventojų skundus dėl taršos, galimai sklindančios iš  „Klasco“ teritorijos, Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos valdybos Klaipėdos miesto aplinkos apsaugos inspekcija šiandien, kovo 5 d., pradėjo neplaninį AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „Klasco“ sausakrūvio uosto patikrinimą.

Šių metų kovo 3 d. įsigaliojo aplinkos ministro įsakymu patvirtinti Minimalūs reikalavimai dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas. Šie reikalavimai nuo 2022 m. bus taikomi visoms įmonėms, vykdančioms ūkinę veiklą, laikančioms, kraunančioms ir (ar) vežančioms palaidas kietąsias medžiagas.

Įsigaliojus minėtiems reikalavimams, visos jūrų uosto krovos įmonės (įskaitant ir Klasco) privalės taikyti papildomus metodus ar technologijas medžiagų dulkumui ir (ar) dulkių sklaidai riboti. Dalis teisės akto nuostatų pradės veikti nuo 2021 gegužės 1 d. Patikrinimo metu bus siekiama išsiaiškinti kaip ūkio subjektas rengiasi šių reikalavimų vykdymui.

Patikrinimą, kurį numatyta baigti balandžio 2 d., atliks Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai. Neplaniniu patikrinimu siekiama išsiaiškinti galimus aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimus atliekant krovos darbus ir galimą oro taršą kietosiomis dalelėmis, taip pat, kaip laikomasi taršos leidime nustatytų sąlygų bei poveikio aplinkos oro kokybei mažinimo priemonių plano.