2020-12-30

Pasirašyta Aplinkos apsaugos departamento ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos bendradarbiavimo sutartis

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) direktorė Olga Vėbrienė ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) Tarnybos vadas generolas Rustamas Liubajevas šiandien pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Ja siekiama užtikrinti bendradarbiavimą valstybės sienos ir aplinkos apsaugos bei gamtos išteklių naudojimo srityje.

„Kaip Departamento vadovė, jau įsitikinau, kad bendri koordinuoti institucijų veiksmai duoda puikių rezultatų ir apima ne vieną sritį, pavyzdžiui, neteisėto valstybės sienos kirtimo, gamtos išteklių naudojimo, atliekų vežimo, saugomų rūšių gyvūnų gabenimo per mūsų šalies sieną. Taigi esu tikra, kad Departamento ir VSAT partnerystė padės dar efektyviau užkardyti ir su valstybės siena, ir su aplinkos apsauga susijusius pažeidimus“, – pabrėžia O. Vėbrienė.

Šalys sutarė keistis informacija, bendradarbiauti ir pagal poreikį teikti pagalbą tiriant galimai padarytus administracinius nusižengimus bei nusikalstamas veikas aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje, taip pat – tiriant valstybės sienos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus.

Drauge bus konsultuojamasi teisės aktų taikymo klausimais, organizuojami darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo mokymai.

Pagal sutartį prevencijos tikslais šalys organizuos bendrus ar savarankiškus šviečiamuosius projektus ir renginius, paskaitas ūkio subjektams, kitoms tikslinėms grupėms. Bendradarbiaus su žiniasklaida šviesdamos visuomenę apie planuojamas bendras akcijas ir reidus, viešins informaciją apie bendradarbiavimo rezultatus.