2023-01-20

Papildytas Kandidatinis labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų sąrašas

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) Kandidatinį labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos sąrašą papildė 9 naujais įrašais. Naujai įtrauktos cheminės medžiagos naudojamos dažuose ir dangose, rašaluose ir spausdintuvų dažomuosiuose milteliuose, dengimo produktuose, plastifikatoriuose, plaušienos bei popieriaus gamyboje.

Medžiagas įtraukus į kandidatinį sąrašą, įmonėms gali tekti vykdyti tam tikras teisės aktuose nustatytas prievoles. Šios prievolės yra susijusios ne tik su į sąrašą įtrauktomis atskiromis ar mišinių sudėtyje esančiomis medžiagos, bet ir su jų buvimu gaminiuose.

REACH reglamente numatyta, kad kai gaminyje yra daugiau nei 0,1 proc. į Kandidatinį sąrašą įtrauktos medžiagos, gaminio tiekėjas turi suteikti gaminio gavėjams ir vartotojams pakankamai informacijos, kad tokį gaminį būtų galima saugiai naudoti.

Vartotojas turi teisę prašyti pateikti informaciją, ar planuojamame įsigyti gaminyje nėra medžiagų iš Kandidatinio sąrašo. Gaminio tiekėjas vartotojui šią informaciją turi pateikti nemokamai per 45 dienas nuo prašymo gavimo dienos.

Kai gaminyje yra daugiau nei 0,1 proc. į Kandidatinį sąrašą įtrauktos medžiagos, ir tokios medžiagos kiekis per metus sudaro daugiau kaip vieną toną, gaminio gamintojas ar importuotojas turi apie ją pranešti ECHA.

Taip pat kiekvienas gaminio, kuriame yra cheminė medžiaga iš Kandidatinio sąrašo ir kurios koncentracija viršija 0,1 proc. gaminio masės, gamintojas, importuotojas ir platintojas, tiekiantis tokį gaminį į Europos Sąjungos rinką, turi pateikti apie jį pranešimą į SCIP duomenų bazę

Dabar Kandidatiniame sąraše iš viso yra 233 įrašai, apimantys daugiau nei 400 cheminių medžiagų, kurios yra pavojingos aplinkai ir žmonių sveikatai.

Aplinkos apsaugos agentūros informacija