Mūsų svetainėje rasite visą informaciją apie įžuvinimus privačiuose vandens telkiniuose

Data

2020 10 16

Įvertinimas
0
įžuvinimui.jpg

Aplinkos apsaugos departamento svetainėje galite dar paprasčiau užpildyti paraiškas dėl įžuvinimo. Taip pat lengviau rasti datas ir vietoves, kur jis bus vykdomas.

Pranešimus apie numatomus vandens telkinių įžuvinimus Departamentui asmenys gali teikti per elektroninę įžuvinimo pranešimo formą. Dokumentus, patvirtinančius žuvų įveisimo faktą (t. y. žuvų įveisimo aktą, įsakymą dėl veterinarinio patvirtinimo / deklaraciją dėl žuvų ligų, žuvivaisos medžiagos įsigijimą patvirtinantį dokumentą, važtaraštį arba veterinarijos sertifikatą), asmenims, įveisusiems žuvis valstybiniuose vandens telkiniuose, reikia pateikti per 10 darbo dienų nuo įžuvinimo datos elektroniniu paštu izuvinimas@aad.am.lt.

Apie planuojamus įžuvinimus vandens telkiniuose rasite čia.

„Žuvivaisa ypač svarbi retų ir nykstančių žuvų populiacijų atkūrimui ir palaikymui. Įžuvinimas turi būti atliekamas atsižvelgiant į mokslininkų rekomendacijas, aplinkosaugos reikalavimus, įvertinant Lietuvos ir užsienio šalių patirtį bei tarptautinius įsipareigojimus“, – teigia AAD direktorė Olga Vėbrienė.

Taigi, priduria Departamento vadovė, tam, kad asmenims, atliekantiems numatytus įžuvinimus Valstybinėje programoje ar Vandens telkinio tvarkymo plane, būtų paprasčiau registruoti planuojamą žuvivaisą, AAD parengė elektroninę formą.

Valstybės vandenyse žuvivaisos darbus pagal metines Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius ir gaudymo žuvivaisai programas atlieka Žemės ūkio ministerija, AAD priima ir viešina pranešimus apie numatomus vandens telkinių įžuvinimus.

AAD primena, kad gyventojai, turintys išduotus Leidimus naudoti žvejybos plotus, privalo pagal tiems žvejybos plotams (ežerams) parengtus ir patvirtintus Vandens telkinio tvarkymo planus įžuvinti išsinuomotus vandens telkinius.

UA-131744731-1