>
2021-06-01

Iš LAAIF programos – 1 mln. eurų investicijų įmonėms oro taršai mažinti

Nuo birželio 1 d.Aplinkos projektų valdymo agentūra kviečia įmones, norinčias mažinti aplinkos oro taršą nemetaniniais lakiaisiais organiniais junginiais (NMLOJ) jų ūkinės veiklos metu, teikti paraiškas finansavimui gauti.

Projektų finansavimui iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos (LAAIFP) skirta 1 mln. eurų. Maksimali subsidijos suma vienam pareiškėjui yra 200 tūkst. eurų, tačiau subsidijos dydis projektui negali viršyti 70 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Teikti paraiškas gali visi LR veikiantys juridiniai asmenys arba LR įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus LR teritorijoje.

Projektai skirti mažinti išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekį ir taip prisidėti prie klimato kaitos švelninimo.

Kvietimą rasite ČIA. 

Paraiškos per informacinę sistemą APVIS priimamos nuo 2021 m. birželio 1 d. iki 2021 m. liepos 31 d.

Kontaktinis asmuo: Antonas Misevičius  – tel.  8 645 71 389, el. p.  [email protected] 

LAAIF – Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programa, pagal kurią teikiama finansinė parama privačiam ir visuomeniniam sektoriui aplinkos taršos mažinimo investiciniams projektams įgyvendinti.

Pagrindinis LAAIF finansuojamų projektų tikslas – mažinti neigiamą ūkinės veiklos poveikį aplinkai ir užtikrinti įgyvendinto projekto tęstinį aplinkosauginį efektą.

APVA informacija