2021-03-03

Ilgas teismo procesas dėl neteisėtai sumedžioto stirnino baigėsi Kauno aplinkosaugininkų pergale

Aplinkos apsaugos departamento Kauno gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai laimėjo teismą prieš du medžiotojų klubo „Ragavynas“ medžiotojus, neteistai nušovusius stirnos patiną. Teismo sprendimu pažeidėjams atimta teisė medžioti, paskirtos baudos ir teks atlyginti laukinei gyvūnijai padarytą žalą po 1700 eurų.

2019 m. rugpjūčio mėnesį Kauno valdybos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai patikrino medžiotojų klubo „Ragavynas“ medžioklę.

Per patikrinimą Kauno aplinkosaugininkai nustatė ne vieną pažeidimą. Medžiotojai medžiojo su suklastotu medžioklės lapu, t. y. buvo įsiregistravę atšviestame kopijavimo aparatu medžioklės lape.

Du medžioklėje dalyvavę asmenys turėjo neteisėtus naktinio matymo priedėlius, skirtus tvirtinti prie jų ginklų optinių taikiklių.

Be to, aplinkosaugininkams atliekant tyrimą dėl neteisėtos medžioklės buvo nustatyta, kad  stirninas sumedžiotas per mažo kalibro ginklu. Pagal Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles stirnas  draudžiama medžioti graižtvinių ginklų šoviniais, kurių kulkos energija 100 metrų atstumu yra mažesnė kaip 1 000 džaulių.

„Neteisėtos medžioklės metu sulaikyti asmenys visokiais būdais bandė pakenkti tyrimui. Pareigūnų atžvilgiu buvo sulaukta itin daug melagingų skundų. Medžiotojai rašė skundus Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, Aplinkos ministerijai, Generalinei prokuratūrai. Visi minėti skundai buvo atmesti ir džiaugiamės, kad medžiotojams išsisukti nepavyko“, – teigia Kauno gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas Darius Jurevičius.

Medžiotojams, kurie pažeidė Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, teko atsakyti įstatymų nustatyta tvarka. Kauno apylinkės teismas pripažino, kad abu asmenys padarė pažeidimus.

Medžioklės vadovui, kuris medžiojo ir organizavo medžioklę su suklastotu dokumentu,  Kauno apylinkės teismas skyrė 1400 eurų baudą, paėmė medžioklėje naudotą graižtvinį ginklą, naktinio matymo priedėlį ir atėmė teisę medžioti trejus metus. Taip pat medžioklės vadovas įpareigotas sumokėti 1713,90 Eur žalą už neteisėtai sumedžiotą stirniną.

Medžiotojui, sumedžiojusiam stirniną per mažo kalibro ginklu ir turėjusiam naktinio matymo priedėlį, skirta 1300 eurų bauda, konfiskuotas graižtvinis ginklas su naktinio matymo priedėliu, atimta teisė medžioti dvejiems metams. Medžiotojas įpareigotas atlyginti žalą, padarytą laukinei gyvūnijai, – 1713,90 Eur.