>
2021-02-10

Gauti Aplinkos apsaugos agentūros tyrimų dėl taršos Kuršių mariose rezultatai

Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos miesto aplinkos apsaugos inspekcija šiandien gavo galutinius Aplinkos apsaugos agentūros atliktų tyrimų rezultatus.

Įvertinus gautus Aplinkos apsaugos agentūros laboratorinių tyrimų rezultatus iš AB „Klaipėdos vanduo“ paviršinių nuotekų išleistuvo į aplinką ribinių verčių viršijimų nenustatyta, išskyrus anksčiau paskelbtą suspenduotų (skendinčiųjų) medžiagų koncentracijos viršijimą.

Tačiau, pasak Aplinkos apsaugos agentūros, ištyrus Kuršių marių vandens ties Smiltynės perkėla mėginį, nustatyta, kad visų ištirtų medžiagų, išskyrus chloridus, koncentracijos viršijo siektinas geros vandens telkinio būklės vertes. Buvo tiriami šie parametrai: pH, BDS7, ChDS, bendrasis azotas, bendrasis fosforas, naftos produktai, suspenduotos (skendinčiosios) medžiagos, sulfatai, chloridai.  Nuolatinę paviršinių vandens telkinių būklės stebėjimą ir vertinimą vykdo Aplinkos apsaugos agentūra.

Primename, kad dėl praėjusią savaitę užfiksuotos taršos Kuršių mariose tyrimas tęsiamas:

  • vyksta neplaniniai AB „Klaipėdos vanduo“ ir AB „Klaipėdos energija“ Klaipėdos rajoninės katilinės patikrinimai.  
  • Dar pirmadienį, pradėjus AB „Klaipėdos energija“ neplaninį patikrinimą, buvo Aplinkos apsaugos agentūra paėmė mėginius iš įmonės paviršinių nuotekų šulinio, katilinės patalpose esančio latako bei šulinio ir užsakyti papildomi laboratoriniai tyrimai ištirti skendinčių medžiagų elementinę sudėtį ir ją palyginti su 2021-02-03 į Kuršių marias išleistų paviršinių nuotekų mėginyje buvusiomis nuosėdomis.

Patikrinus šalia užfiksuotos Kuršių marių taršos buvusį laivą „Banga“, surenkantį teršalus, nustatyta, kad jis teršalų surinkimo operacijų iš uoste esančių laivų nevykdė, taip pat nenustatyta, kad iš šio laivo galėjo patekti teršalų į uosto akvatoriją.