>
2021-05-31

Baigėsi akcija „Garažiukas 2021“: svarbu, kad transporto priemonių priežiūros veikla kuo mažiau kenktų aplinkai

Gegužės 31 d. Aplinkos apsaugos departamentas baigė du mėnesius trukusią akciją „Garažiukas“. Per jau tradicine tapusią akciją aplinkosaugininkai tikrino įmones ir asmenis, remontuojančius ir ardančius automobilius.

„Labai svarbu, kad transporto priemonių priežiūra, remontas ar ardymas kuo mažiau kenktų aplinkai. Todėl daug pastangų skyrėme, kad būtų išaiškinti neteisėti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) veiklos vykdytojai. Šiuo atveju mums jau ne pirmą kartą padėjo ir Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistai“, – sakė Aplinkos kokybės departamento Atliekų tvarkymo kontrolės skyriaus patarėjas Paulius Rutkauskas.

Tam, kad atliekos būtų tvarkomos visuomenei ir aplinkai saugiu būdu, svarbus „Garažiuko“ tikslas – šviesti ir informuoti veiklos vykdytojus apie sutarčių sudarymo su teisėtais, skaidriai veikiančiais atliekų tvarkytojais, svarbą.

„Mūsų tikslas – ne kuo daugiau bausti, o skatinti visuomenės sąmoningumą. Siekiame, kad sumažėtų aplinkos teršimas netinkamomis naudoti autotransporto priemonių atliekomis ir kad tokio pobūdžio veikla būtų vykdoma teisėtai“, – pabrėžė P. Rutkauskas.

Taigi, vykdydami akciją, aplinkosaugininkai tikrino, ar eksploatuoti netinkamas transporto priemones  surenkantys, apdorojantys asmenys turi TIPK ar Taršos leidimą, kuriame nurodytos ENTP surinkimo ir apdorojimo sąlygos, atliekų laikymo ir išrinkimo vietos.

„Tenka apgailestauti, kad vis dar yra žmonių, manančių, jog atliekomis galima atsikratyti bet kur, net ir gamtoje. Pavyzdžiui, kai kurios automobilių remonto dirbtuvės nepaiso draudimo deginti alyvą, nors, deginant jos atliekas, į orą patenka sunkiųjų metalų, galinčių sukelti kvėpavimo ir odos ligas. Nusėdusios ant žemės sunkiųjų metalų dalelės užteršia dirvą, paskui ir gruntinį vandenį“, – priduria aplinkosaugininkas.

Per praėjusių metų spalį ir lapkritį vykdytą akciją „Garažiukas“ aplinkosaugininkai patikrino 287 ūkio subjektus ir 720 fizinių asmenų. Buvo nustatyti 404 pažeidimai: 284 padarė fiziniai asmenys ir 120 – ūkio subjektai. Duoti 44 privalomieji nurodymai fiziniams asmenims ir 21 – ūkio subjektams.

Dažniausi pažeidimai buvo susiję su atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų nevykdymu ar netinkamu vykdymu.

Pavyzdžiui, tai netinkamas susidariusių atliekų rūšiavimas, atliekų maišymas su kitomis atliekomis, netinkamas atliekų laikymas (t. y. atliekos laikomos netvarkingai lauke), atliekų deginimas, atliekų apskaitos nevykdymas vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS), pavojingųjų atliekų ženklinimo reikalavimų nesilaikymas.

„Atkreipiame dėmesį, kad „Garažiukas“ jau tradicinė akcija, vykdoma dukart per metus – rudenį ir pavasarį. Be to, nesvarbu, kad akcija baigėsi, – asmenis, vykdančius šią veiklą neteisėtai, atliekomis atsikratančius aplinkoje, įspėjame: kontrolę vykdome kasdien“, – sakė P. Rutkauskas.

Vaizdo įrašas apie akciją – AAD paskyroje „Facebooke“