>
2021-02-08

Aplinkosaugininkai pradėjo neplaninį AB „Klaipėdos energija“ Klaipėdos rajoninės katilinės patikrinimą

Dėl praėjusią savaitę užfiksuotos taršos Kuršių mariose tyrimas tęsiamas. Šiandien pradėtas neplaninis AB „Klaipėdos energija“ Klaipėdos rajoninės katilinės patikrinimas. Taip pat laukiama galutinių Aplinkos apsaugos agentūros tyrimų rezultatų.

Primename, kad apie taršą Kuršių mariose Aplinkos apsaugos departamentas informaciją praėjusį antradienį. Į įvykio vietą iš karto nuvyko aplinkosaugininkai. Buvo iškviesta Aplinkos apsaugos agentūros laboratorija, paimti Kuršių marių vandens ir paviršinių nuotekų mėginiai taršai nustatyti.

Pirminiai tyrimų rezultatai parodė, kad į aplinką išleidžiamose paviršinėse nuotekose aukšta bendrojo azoto, bendrojo fosforo ir suspenduotų (skendinčių) medžiagų koncentracija, kelis kartus viršijanti didžiausią leistiną ribinę vertę nuotekų išleidimui į aplinką.

Galutiniai visų tirtų parametrų tyrimų rezultatai iš Aplinkos apsaugos agentūros bus gauti iki vasario 11 dienos.