BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Mobilus transporto priemonių remontas

KLAUSIMAS
Ar yra galimybė teikti mobilią transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugą (atvykus prie kliento automobilio)?

ATSAKYMAS (2020-04-17)
Atsakydami į Jūsų paklausimą informuojame, kad Departamentas neįgaliotas oficialiai aiškinti įstatymų ar kitų teisės aktų ir jų taikymo, todėl teikiame Departamento specialistų nuomonę paklausime keliamu klausimu. Paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Asmeniui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Departamento konsultacijos turinys.
Pagal kompetenciją išnagrinėję paklausimo turinį informuojame, kad aplinkos apsaugos reikalavimus transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto dirbtuvėms įrengti, transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto metu susidarančioms atliekoms ir nuotekoms tvarkyti, aplinkos oro apsaugai reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. D1-405 patvirtintas Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašas (toliau – Aprašas). Aprašo 6 p. nuostatos imperatyviai nurodo, kad transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veikla turi būti vykdoma negyvenamosios paskirties pastatuose (garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatuose (gamyklose, dirbtuvėse)). 
Atkreipiame dėmesį į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymas) 4 str. 2 d. ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 1 d. įsakymu Nr. D1-831 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės) II bei III skirsnių nuostatomis, fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklą, įtvirtinta pareiga, atsižvelgus į atliekų rūšį ir pobūdį, rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje. Išrūšiuotos nepavojingosios atliekos iki jų perdavimo teisėtiems atliekų tvarkytojams susidarymo vietoje gali būti laikomos ne ilgiau kaip vienerius metus, pavojingosios – ne ilgiau kaip šešis mėnesius (Įstatymo 6 str. 1 d). 
Primename, kad, vadovaujantis Įstatymo 351 str. 1 d. bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 patvirtintų Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių (toliau – Apskaitos taisyklės) 6, 6.3., ir 7 p. reikalavimais, visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklą, įtvirtinta pareiga, elektroniniu būdu naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų informacine sistema (GPAIS), vykdyti atliekų susidarymo apskaitą bei teikti apskaitos metines ataskaitas aplinkos ministro nustatyta tvarka.
Papildomai informuojame, kad visus aplinkos apsaugos reikalavimus transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto patalpoms įrengti, veiklai vykdyti, atliekų susidarymo apskaitai bei atliekų susidarymo apskaitos metinėms ataskaitoms elektroniniu būdu vykdyti ir teikti, rasite Įstatyme, Apraše, Apskaitos taisyklėse bei Atliekų tvarkymo taisyklėse.
Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta aukščiau, informuojame, kad šiuo metu galiojantys aplinkos apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, susiję su transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veikla, nenumato išimčių, suteikiančių teisę vykdyti paklausime nurodytos mobilaus automechaniko paslaugos atvykstant prie kliento automobilio, t. y. ne Aprašo reikalavimuose nurodytuose specialios paskirties pastatuose ar patalpose.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 str. 1 d. 28 p., Susisiekimo ministerija arba jos įgaliotos institucijos tvirtina reikalavimus transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą atliekantiems asmenims bei nustato transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikimo tvarką, todėl aktualią informaciją dėl reikalavimų remonto paslaugas teikiantiems asmenims galėtų suteikti Lietuvos transporto saugos administracija.
Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojančius teisės aktus ir negali būti laikoma Departamento sprendimu konkrečioje situacijoje.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-13