BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Reikalavimai transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui

KLAUSIMAS
Kokie reikalavimai aplinkosaugos srityje keliami asmeniui, vykdančiam individualią veiklą – variklinių transporto priemonių techninė priežiūrą ir remontą?

ATSAKYMAS (2020-11-23)
Aplinkos apsaugos reikalavimus transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto dirbtuvėms įrengti, transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto metu susidarančioms atliekoms ir nuotekoms tvarkyti, aplinkos oro apsaugai reglamentuoja Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. D1-405 „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo“,  (toliau – Aprašas). Aprašo 6 punkto nuostatos imperatyviai nurodo, kad transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veikla turi būti vykdoma negyvenamosios paskirties pastatuose (garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatuose (gamyklose, dirbtuvėse)).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymas) 4 straipsnio 2 dalimi ir Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 1 d. įsakymu Nr. D1-831 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės) II bei III skirsnių nuostatomis, fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklą, įtvirtinta pareiga, atsižvelgus į atliekų rūšį ir pobūdį, rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje. Išrūšiuotos nepavojingosios atliekos, iki jų perdavimo teisėtiems atliekų tvarkytojams, susidarymo vietoje gali būti laikomos ne ilgiau kaip vienerius metus, pavojingosios – ne ilgiau kaip šešis mėnesius (Įstatymo 6 straipsnis 1 dalis).
Remiantis Įstatymo 351 straipsnio 1 dalimi bei Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Apskaitos taisyklės) 6 punkto, 6.3 papunkčio ir 7 punkto reikalavimais, visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklą, įtvirtinta pareiga, elektroniniu būdu naudojantis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų informacine sistema (GPAIS), vykdyti atliekų susidarymo apskaitą bei teikti apskaitos metines ataskaitas aplinkos ministro nustatyta tvarka.
Visus aplinkos apsaugos reikalavimus transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto patalpoms įrengti, veiklai vykdyti, atliekų susidarymo apskaitai bei atliekų susidarymo apskaitos metinėms ataskaitoms elektroniniu būdu vykdyti ir teikti rasite Įstatyme, Apraše, Apskaitos taisyklėse bei Atliekų tvarkymo taisyklėse.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-13