BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Ar asbestinio šiferio atliekos yra pavojingos? Kam gyventojai turi atiduoti šias atliekas?

ATSAKYMAS (2021-10-15)

Departamentas informuoja, kad vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedu, asbesto turinčios atliekos laikomos pavojingomis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymas) 4 straipsnio 1 dalies nuostatomis, atliekų turėtojas šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi atliekas perduoti atliekų tvarkytojams arba gali tvarkyti atliekas pats. Atliekos tvarkomos aplinkos ministro patvirtintose Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Komunalinės atliekos tvarkomos savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Atliekų turėtojas pagal sudarytą rašytinės formos sutartį dėl atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo atliekas perduoda atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti atliekas, išskyrus komunalinių atliekų perdavimą vadovaujantis šio Įstatymo 301 straipsniu. Atliekų turėtojas, kuris perdavė atliekas atliekų tvarkytojui (tvarkytojams), privalo turėti galutinį atliekų sutvarkymą patvirtinantį dokumentą, išskyrus komunalinių atliekų perdavimą vadovaujantis šio Įstatymo 301 straipsniu.

Gyventojai, turintys asbesto turinčių gaminių atliekų ir norintys jas pašalinti, gali:

  • pagal Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857 „Dėl Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Minimalūs reikalavimai), 35 punktą atiduoti jas atliekų tvarkytojams, jiems surenkant atliekas apvažiuojant atliekų turėtojus. Vadovaujantis Minimalių reikalavimų 36.2 papunkčiu savivaldybės turi užtikrinti didelių gabaritų atliekų, įskaitant pavojingąsias atliekas (t. y. šiuo atveju – asbesto turinčių gaminių atliekas), surinkimą apvažiuojant ne mažiau, kaip 2 kartus per metus neimant papildomo mokesčio, išskyrus nustatytą vietinę rinkliavą. Pagal šių reikalavimų 36.1 papunktį atliekų tvarkytojas ir (ar) savivaldybė, ir (ar) komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius reguliariai turi informuoti atliekų turėtoją (ar jo atstovą) apie datą, laiką ir vietą, kai bus surenkamos buityje susidariusios didelių gabaritų komunalinės atliekos, įskaitant pavojingąsias atliekas. Vadovaujantis Minimalių reikalavimų 36.3 papunkčio nuostatomis atliekų turėtojui kreipusis (žodžiu, raštu) dėl buityje susidariusių didelių gabaritų komunalinių atliekų surinkimo papildomos paslaugos, atliekų tvarkytojas privalo tokią paslaugą suteikti už papildomą mokestį ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo kreipimosi dienos, apie tai iš anksto informuodamas besikreipiantį atliekų turėtoją;
  • nuvežti šias atliekas į savivaldybės didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę. Šiuo metu Lietuvoje veikia 98 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės. Tokių aikštelių adresus, telefonus ir darbo laiką galima rasti Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/atliekos/atlieku-tvarkytojai/dideliu-gabaritu-stambiagabariciu-atlieku-surinkimo-aiksteles-lietuvoje). Pagal Minimalių reikalavimų 37.4 papunktį savivaldybės turi sudaryti galimybę gyventojams didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje atiduoti tam tikrą savivaldybės nustatytą kiekį asbesto turinčių gaminių atliekų neimant papildomo mokesčio. Jeigu aikštelėje norima palikti didesnį, nei savivaldybės nustatytą nemokamai priimamą asbesto turinčių gaminių atliekų kiekį, tuomet reikia už paslaugą sumokėti. Gyventojai taip pat gali kreiptis į asbesto turinčių gaminių atliekas surenkančias ir tvarkančias įmones, už paslaugas sumokant jų nustatytą mokestį.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-14