BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Dirbtinių vandens telkinių įrengimas

KLAUSIMAS
Kokie reikalavimai dirbtiniams nepratekamiems paviršiniams vandens telkiniams įrengti? 

ATSAKYMAS (2020-04-22)
Atsakydami į Jūsų paklausimą informuojame, kad Departamentas neįgaliotas oficialiai aiškinti įstatymų ar kitų teisės aktų ir jų taikymo, todėl teikiame Departamento specialistų nuomonę paklausime keliamu klausimu. Paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Asmeniui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Departamento konsultacijos turinys.
Informuojame, kad dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-590/3D-583 „Dėl dirbtinių nepratekamų paviršinio vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas). Įrengiant dirbtinius nepratekamus paviršinius vandens telkinius privaloma laikytis šio Aprašo reikalavimų.
Dirbtiniam nepratekamo paviršinio vandens telkiniui (toliau – Telkinys) įrengti nereikia gauti leidimo, o derinimo procedūros priklauso nuo Telkinio dydžio – ar jis didesnis negu 0,1 ha, taip pat nuo vietos – ar jis yra saugomoje teritorijoje, karstiniame regione ir pan. Vietas, kur draudžiama įrengti Telkinį, nustato šis Aprašas. Tai pelkių ir šaltinynų teritorijos, nenaudojami naudingųjų iškasenų telkiniai, natūralios pievos ir akmenynai, paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostos ir (arba) potvynio metu užliejamos teritorijos, gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai, miško žemė ir kt. Vienas svarbesnių reikalavimų įrengiant Telkinį – užtikrinti, kad nebūtų iškirsti saugotini medžiai. Šiuo tikslu nustatyti atstumai iki jų. Telkinio kranto linija turi būti ne arčiau kaip 3 m iki storesnių kaip 30 cm skersmens saugotinų medžių kamienų. Privalu laikytis ir kitų reikalavimų – užtikrinti, kad nebūtų sunaikintos ar keičiamos saugomos reljefo formos, sunaikintos ar paveiktos saugomų augalų, gyvūnų ar grybų radavietės ar augavietės, pažeistos melioracijos sistemos ir statiniai.
Telkiniams nuo taršos apsaugoti yra nustatyti privalomi mažiausi atstumai iki netoliese esančių potencialiai taršių objektų – tvartų, mėšlidžių, mechanizacijos dirbtuvių ir kt. Nuo tokio objekto iki Telkinio kranto linijos turi būti ne mažiau kaip 10 metrų. Ūkininko sodybos teritorijoje atstumas nuo įrengiamo Telkinio iki tvartų, mėšlo ir srutų kaupimo įrenginių ar panašių objektų gali būti ir mažesnis – privalomas mažiausias atstumas yra 5 metrai.
Prieš įrengiant Telkinį reikia numatyti, kaip bus panaudotas iškastas gruntas, nes įrengimo metu iškasto grunto ir (arba) derlingojo dirvožemio sluoksnio negalima parduoti ar kitaip perleisti. Jie turi būti panaudoti reljefui formuoti ir pažeistoms teritorijoms atkurti tame žemės sklype, kuriame įrengtas tvenkinys. Jei nėra galimybės to padaryti, dirbtinio vandens telkinio savininkas gali panaudoti šį gruntą ir (arba) derlingąjį dirvožemio sluoksnį kitame jam nuosavybės teise priklausančiame sklype.
Planuojant įrengti didesnį kaip 0,1 ha ploto dirbtinį vandens telkinį arba kito dydžio telkinį karstiniame regione, vadovaujantis Aprašo 15 punktu, privaloma raštu pateikti Aprašo 17 punkte nurodytą informaciją Departamentui ir Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos. Jeigu įrengti Telkinį ketinama valstybiniame parke, biosferos rezervate ar valstybinio rezervato buferinėje apsaugos zonoje, jos vietą reikia suderinti su tokios saugomos teritorijos direkcija. Aprašo 17 punkte nurodyta, kad raštu pateiktame laisvos formos prašyme turi būti informacija apie Aprašo II skyriuje išdėstytų reikalavimų laikymąsi vykdant numatomą veiklą. Su prašymu teikiama ši informacija:
„17.1. dirbtinio vandens telkinio brėžinys, kuriame nurodomas planuojamas dirbtinio vandens telkinio gylis, plotas ir profilis;
17.2. žemės sklypo planas su pažymėta dirbtinio vandens telkinio įrengimo vieta ir koordinatėmis;
17.3. kita su dirbtinio vandens telkinio įrengimu susijusi informacija, kuri teikiančiam prašymą asmeniui atrodo svarbi.“
Vadovaujantis Aprašo 20 punktu, norint įrengti Tvenkinį melioruotoje žemėje, jos vietą reikia suderinti su savivaldybe, kuri valdo ir naudoja valstybei priklausančius melioracijos statinius. Su prašymu teikiama Aprašo 17.1 punkte nurodyta informacija ir melioracijos statinių planas masteliu 1:2000 su pažymėta dirbtinio vandens telkinio įrengimo vieta ir koordinatėmis. 
Telkinių priežiūros reikalavimai nustatyti Aprašo IV skyriuje.
Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojančius teisės aktus ir negali būti laikoma Departamento sprendimu konkrečioje situacijoje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-13