BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Atliekų vežimo reikalavimai

 

 

ATSAKYMAS (2021-04-09)

 

Tarpvalstybiniai atliekų pervežimai Europos Bendrijos viduje, į ją ir iš jos vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikoje tiesiogiai taikomo 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (toliau – Reglamentas) reikalavimais. Šis Reglamentas nustato atliekų vežimo procedūrų ir kontrolės režimą, priklausantį nuo atliekų kilmės, paskirties vietos ir vežimo maršruto, vežamų atliekų tipo ir jų tvarkymo būdo paskirties vietoje.

Reglamento III ar IIIA, ar IIIB prieduose klasifikuojamos atliekos skirtos naudoti vežimui vadovaujantis šio reglamento 18 straipsnio reikalavimais, t. y., atliekų vežimą organizuojantis asmuo privalo apie kiekvieną atliekų siuntą parengti informacinį dokumentą, nurodytą Reglamento VII priede, turėti tarp atliekų siuntėjo ir atliekų gavėjo pasirašytą sutartį, kurioje nurodyti Reglamente numatyti abiejų šalių įsipareigojimai. Atliekų vežėjas kiekvienos atliekų siuntos vežimo metu turi turėti atliekų siuntėjo parengtą ir pasirašytą informacinį dokumentą.

Kitais atliekų vežimo atvejais taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra  pranešėjui (toliau – atliekų siuntėjas) teikiant pranešimą išsiuntimo kompetentingai institucijai. Minėtą pranešimą sudaro užpildyti pranešimo ir judėjimo dokumentai, sutartis tarp atliekų siuntėjo ir gavėjo, atitinkanti Reglamento reikalavimus, finansinė garantija arba lygiavertis draudimas, atliekų vežimo maršrutas ir kita Reglamente nurodyta informacija. Vienu pranešimu apimamas tik vienas atliekų identifikavimo kodas, išskyrus Reglamente numatytus atvejus. Paskirties ir išsiuntimo kompetentingos institucijos per 30 dienų nuo paskirties kompetentingos institucijos patvirtinimo apie pranešimo gavimą raštu priima sprendimą dėl pranešto vežimo – leisti, leisti nustatant sąlygas, prieštarauti.

Atkreipiame dėmesį, kad vežant Reglamento III arba IIIA klasifikuojamas atliekas, skirtas naudoti iš Europos Bendrijos į Trečiąsias šalis, be aukščiau pateiktų procedūrinių reikalavimų variantų gali būti taikomas draudimas vežti tokias atliekas arba paskirties šalyje pagal taikytinus nacionalinius teisės aktus bus laikomasi kitų kontrolės procedūrų. Minėtų atliekų, skirtų naudoti eksporto į tračiąsias šalis, procedūriniai reikalavimai nustatyti 2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1418/2007 dėl tam tikrų reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardintų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės.

Pažymime, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-207 „Dėl atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu, Aplinkos apsaugos agentūra paskirta Lietuvos kompetentinga institucija, vykdančia Lietuvos Respublikos siunčiančiosios kompetentingos institucijos, paskirties kompetentingos institucijos, tranzito kompetentingos institucijos ir korespondento funkcijas. Kilus papildomiems klausimams dėl tarpvalstybinių atliekų pervežimo siūlome kreiptis į Lietuvos Respublikos kompetentingą instituciją.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-13