BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Direktoriaus einamųjų metų veiklos užduotys

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

 

 

1 užduotis: Siekiant atlaisvinti/sutaupyti išteklius prioritetinių uždavinių įgyvendinimui, pagerinti funkcijų ir paslaugų kokybę bei sumažinti administracinę naštą kontroliuojamiems asmenims: atsisakyti perteklinių (besidubliuojančių, pridėtinės vertės nekuriančių) funkcijų, optimizuoti/skaitmenizuoti veiklos procesus. Identifikuoti bent 5 didžiausius administracinės naštos šaltinius Departamento veikloje, pateikti pasiūlymus dėl administracinės naštos sumažinimo šių šaltinių apimtyje ir sumažinti administracinę naštą šių šaltinių apimtyje bent po 10 proc.

 

Vertinimo rodiklis: Vertinimo rodiklis: Atlikta vykdomų funkcijų turinio/apimčių/naudos analizė su tikslu perduoti mažai aplinkosauginės vertės kuriančias funkcijas kitoms institucijoms, parengtos rekomendacijos AAD dėl funkcijų atsisakymo/perskirstymo; atlikta trijų daugiausiai sąnaudų reikalaujančių veiklos procesų analizė.  Siekiamas rezultatas: perskirstyta/sutaupyta ne mažiau 5 proc. asignavimų;  Iki 2022-04-30 pateikta informacija tiesioginiam vadovui apie ne mažiau kaip 5 identifikuotus didžiausius administracinės naštos šaltinius Departamento veikloje ir konkretūs pasiūlymai dėl identifikuotuose didžiausiuose administracinės naštos šaltiniuose sumažinimo bent po 10 proc. Po suderinimo su tiesioginiu vadovu, pasiūlymų įgyvendinimas iki 2022-12-31.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

2 užduotis: Atnaujinti rizikos vertinimo sistemą ir patikrinimus atlikti didžiausios rizikos srityse, bei didžiausios rizikos objektuose.

 

Vertinimo rodiklis: Vertinimo rodiklis: Atnaujinti Ūkio subjektų vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimo tvarkos aprašai (rizikos vertinimo kriterijai), parengta techninė specifikacija tikrinamų objektų rizikos vertinimo informacinei sistemai ir pradėta įgyvendinti rizikos vertinimo informacinei sistema (pilnai veikianti nuo 2023 III ketvirčio). Suformuotas 6 asmenų skyrius dirbantis su rizikos vertinimu, duomenų analize.

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

3 užduotis: Siekiant sumažinti aplinkosauginių pažeidimų skaičių (pažeidimų prevencija) ir padidinti ŪV vykdytojų aplinkosauginį sąmoningumą/kompetenciją - pagerinti konsultavimo, švietimo ir metodinės pagalbos ūkinės veiklos vykdytojams kokybę ir prieinamumą.

 

Vertinimo rodiklis: Vertinimo rodiklis: Atlikta konsultavimo/švietimo sistemos analizė; parengtas priemonių planas/programa konsultavimo sistemai tobulinti; įgyvendintos konsultavimo ir grįžtamojo ryšio gerinimo priemonės (priskirti, apmokyti pareigūnai.); Siekiamas rezultatas: konsultavimo paslaugų vartojimo augimas - 10proc.; pasitenkinimas gautomis paslaugomis - 60proc..

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-09-30

 

4 užduotis: Didinti visuomenės dalyvavimą aplinkos apsaugos kontrolės procese.

 

Vertinimo rodiklis: Vertinimo rodiklis: Sukurta neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklos organizavimo/koordinavimo/mokymo sistema. Siekiamas rezultatas: neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių įsitraukimo padidėjimas - 20proc..

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-09-30

 

5 užduotis: Gerinti vidaus komunikaciją, darbuotojų darbo sąlygas, motyvaciją ir įsitraukimą.

 

Vertinimo rodiklis: Vertinimo rodiklis: Įgyvendintos darbuotojų įtraukties ir motyvacijos didinimo priemones. Siekiamas rezultatas: Teigiamai vidaus komunikaciją vertinančių darbuotojų dalis - ne mažiau 40proc

 

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-01