Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų

Siekiant padėti ūkinę veiklą pradėjusiems subjektams veikti konkurencingoje aplinkoje, suteikti jiems reikiamas konsultacijas ir metodinę pagalbą, padėti laikytis aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ir pirmaisiais jų veiklos metais poveikio priemones taikyti kaip paskutinę (ultima ratio) priemonę, Departamentas kartu su kitomis ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančiomis institucijomis, pasirašė Deklaraciją dėl pirmųjų verslo metų

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-13