BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Anoniminė grįžtamojo ryšio apklausos anketa. PIPA įrankio naudojimas

Anoniminė grįžtamojo ryšio apklausos anketa. PIPA įrankio naudojimas


Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) siekdamas įvertinti atlikto ūkio subjekto veiklos patikrinimo ir jo metu teikiamų konsultacijų kokybę, atlikti ūkio subjektų veiklos priežiūros ir Departamento veiklos tobulinimą, atsižvelgiant į ūkio subjektų nuomonę, bei įvertinti ūkio subjektų veiklos priežiūros vykdymo būklę, vykdo grįžtamojo ryšio stebėseną, tai yra anonimiškai apklausia ūkio subjektų atstovus, dalyvavusius patikrinime, apie atliktą patikrinimą. Departamentas, įgyvendindamas grįžtamąjį ryšį, naudojasi Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos sukurtu priežiūros institucijų patikrinimų apklausos (PIPA) įrankiu, kurio pagalba ūkio subjektas gali anonimiškai įvertinti priežiūros institucijos neseniai atliktą jo veiklos patikrinimą. Plačiau apie PIPA įrankį ir rekomendacijas dėl asmens duomenų tvarkymo galima sužinoti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėje https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/verslo-prieziuros-politika/prieziuros-instituciju-patikrinimu-apklausa-pipa.
PIPA įrankiu vykdomai anoniminei ūkio subjekto apklausai dėl priežiūros institucijos atlikto jo veiklos patikrinimo kokybės vertinimo, renkami šie duomenų subjekto asmens duomenys:
•    el. pašto adresas – būtina kontaktinė informacija anoniminei apklausos anketai išsiųsti;
•    vardas, pavardė – asmens duomuo, nurodomas sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo (toliau – Sutikimas) formoje.
Pareigūnai, atlikdami patikrinimą, pasiūlo ūkio subjekto atstovui, dalyvaujančiam patikrinime, pasirašyti nustatytos formos Sutikimą, kuriame prašoma nurodyti ūkio subjekto atstovo vardą ir pavardę bei elektroninio pašto adresą, kuriuo bus siunčiama nuoroda į internetinę anoniminę apklausos anketą. Ūkio subjekto atstovas gali pasirašyti arba nepasirašyti Sutikimo. Siekiant užtikrinti anonimiškumą, apklausos rezultatai skelbiami apibendrintais duomenimis, neteikiant asmens duomenų ar informacijos, kuri galėtų leisti identifikuoti konkretų duomenų subjektą. Be to, PIPA įrankis sukurtas taip, kad išsiuntus elektroninį laišką su nuoroda į anoniminę apklausą, elektroninio pašto adresas iškart ištrinamas, tai yra nėra galimybės nustatyti, ar atsakyta į anoniminės anketos klausimus. 
PIPA įrankiu vykdomos anoniminės apklausos procese asmens duomenys –  asmens el. pašto adresas ir asmens vardas, pavardė tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ūkio subjektų apklausos dėl priežiūros institucijų atliekamų patikrinimų vertinimo įrankio naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Departamento direktoriaus 2022 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. AD1- 206 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ūkio subjektų apklausos dėl priežiūros institucijų atliekamų patikrinimų vertinimo įrankio naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.
Departamentas prašo dalyvavusių patikrinime ūkio subjektų atstovų aktyviai dalyvauti grįžtamojo ryšio procese – pasirašyti Sutikimus ir užpildyti anoniminę apklausos anketą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-14