AAD direktoriaus 2019 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. AD1-34 “Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos 2019 metų ūkio subjektų patikrinimų plano patvirtinimo”

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos 2019 metų ūkio subjektų patikrinimų planas

 

AAD prie AM direktoriaus 2018 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. AD1-169 „Dėl aplinkos apsaugos departamento prie aplinkos ministerijos 2018 metų ūkio subjektų patikrinimų plano pakeitimo"

Pakeisti struktūrinių padalinių 2018 m. III ir IV ketvirčių patikrinimo planai

 

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2018 m. liepos 5 d. Nr. AD1-57 „Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos struktūrinių padalinių 2018 m. patikrinimo planų patvirtinimo“

Struktūrinių padalinių 2018 m. III ir IV ketvirčių patikrinimo planai:

1. Atliekų tvarkymo kontrolės  skyriaus;

2. Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus, Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus Vilniaus apskaitos ir mokesčių kontrolės poskyrio;

3. Alytaus valdybos Alytaus, Druskininkų, Prienų, Lazdijų, Varėnos aplinkos apsaugos, Alytaus gyvosios gamtos apsaugos inspekcijų, Veiklos organizavimo skyriaus Alytaus kontrolės  organizavimo poskyrio, Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus Alytaus apskaitos ir mokesčių kontrolės poskyrio;

4. Kauno valdybos Jonavos, Jurbarko, Kauno, Kaišiadorių, Kėdainių, Raseinių, aplinkos apsaugos, Kauno gyvosios gamtos apsaugos inspekcijų ir Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus Kauno apskaitos ir mokesčių kontrolės poskyrio;

5. Klaipėdos valdybos Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos, Palangos, Pagėgių, Skuodo, Šilalės, Šilutės, Jūros aplinkos apsaugos, Klaipėdos ir Šilutės gyvosios gamtos apsaugos inspekcijų, Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus Klaipėdos apskaitos ir mokesčių kontrolės poskyrio, Veiklos organizavimo skyriaus Klaipėdos kontrolės organizavimo poskyrio;

6. Šiaulių valdybos Akmenės, Joniškio, Kelmės, Mažeikių, Pakruojo, Plungės, Radviliškio, Šiaulių, Telšių aplinkos apsaugos, Šiaulių gyvosios gamtos apsaugos inspekcijų, Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus Šiaulių apskaitos ir mokesčių kontrolės poskyrio, Veiklos organizavimo skyriaus Šiaulių kontrolės organizavimo poskyrio;

7. Marijampolės valdybos Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Šakių, Vilkaviškio aplinkos apsaugos, Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijų, Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus Marijampolės apskaitos ir mokesčių kontrolės poskyrio, Veiklos organizavimo skyriaus Marijampolės kontrolės organizavimo poskyrio;

8. Panevėžio valdybos Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio aplinkos apsaugos, Panevėžio gyvosios gamtos apsaugos inspekcijų, Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus Panevėžio apskaitos ir mokesčių kontrolės poskyrio;

9. Utenos valdybos Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Utenos, Zarasų aplinkos apsaugos, Utenos gyvosios gamtos apsaugos inspekcijų, Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus Utenos apskaitos ir mokesčių kontrolės poskyrio, Veiklos organizavimo skyriaus Utenos kontrolės organizavimo poskyrio;

10. Vilniaus valdybos Elektrėnų, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės,  Vilniaus miesto, Vilniaus rajono aplinkos apsaugos, Vilniaus gyvosios gamtos apsaugos inspekcijų, Veiklos organizavimo skyriaus Vilniaus kontrolės organizavimo poskyrio, Taršos prevencijos skyriaus Cheminių medžiagų naudojimo kontrolės poskyrio.

Verslo priežiūros institucijų kontrolinių klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 4-432/1R-169 (suvestinė redakcija nuo 2016 m. liepos 1 d.) „Dėl Verslo priežiūros institucijų kontrolinių klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos aprašo, Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairių ir Vienodos ir kokybiškos asmenų konsultavimo praktikos užtikrinimo gairių patvirtinimo“, numatytos konsultavimosi su ūkio subjektais procedūros:

„28.4. „parengus kontrolinius klausimynus, bet dar nepatvirtinus. Šiame etape rekomenduojama konsultuotis su ūkio subjektais trimis būdais:
28.4.1. atliekant bandomuosius patikrinimus pagal dar nepatvirtintą klausimyną; ūkio subjekto pastabos vertingos nustatant, kurie iš kontrolinių klausimų ūkio subjektams nėra visiškai aiškūs, yra nesuprantami; atlikdami bandomuosius patikrinimus inspektoriai taip pat gali įvertinti, ar kontroliniai klausimynai aiškūs patiems inspektoriams, ar kontrolinį klausimyną patogu pildyti, naudoti;
28.4.2. viešai paskelbiant nepatvirtintą kontrolinį klausimyną pastaboms gauti, taip sudarant sąlygas pateikti pastabas suinteresuotiems asmenims; priežiūros institucijai rekomenduojama skelbti kontrolinio klausimyno projektą savo interneto svetainėje, nurodant el. pašto adresą, kuriuo ūkio subjektai gali rašyti komentarus“.

Vadovaudamiesi Verslo priežiūros institucijų kontrolinių klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos aprašo nuostatomis, skelbiame paruoštus, bet dar nepatvirtintus kontrolinius klausimynus, kuriuos valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai naudos kaip bandomuosius patikrinimų metu. Prašome ūkio subjektų pateikti savo pastabas ir nurodyti, kurie iš kontrolinių klausimynų klausimų nėra aiškūs ar yra nesuprantami. Pasiūlymus prašome pateikti iki 2019 m. birželio 1 d. el. paštu romualdas.slizauskas@aad.am.lt arba valstybiniam aplinkos apsaugos inspektoriui patikrinimo metu.

Kontroliniai klausimynai

Siekiant padėti ūkinę veiklą pradėjusiems subjektams veikti konkurencingoje aplinkoje, suteikti jiems reikiamas konsultacijas ir metodinę pagalbą, padėti laikytis aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ir pirmaisiais jų veiklos metais poveikio priemones taikyti kaip paskutinę (ultima ratio) priemonę, Departamentas kartu su kitomis ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančiomis institucijomis, pasirašė Deklaraciją dėl pirmųjų verslo metų

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-24
UA-131744731-1