BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Antikorupcinės aplinkos kūrimas

Darbuotojų tolerancijos korupcijai nustatymo tyrimas 2020 m.

Darbuotojų tolerancijos korupcijai nustatymo tyrimas 2021 m.

Dovanų politika:

Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos (toliau - Departamentas) taikoma nulinė dovanų politika. Tai reiškia, kad neteikiame ir nepriimame iš fizinių ir juridinių asmenų jokių dovanų, kurios teikiamos ne pagal tarptautinį protokolą, tradicijas.
Priimame ir teikiame tik oficialias reprezentacijai skirtas dovanas pagal tarptautinį protokolą, tradicijas bei rodome ir priimame siūlomą svetingumą, jei tokios dovanos ar demonstruojamas svetingumas turi aiškiai išreikštą tarnybinių santykių palaikymo tikslą ir yra skirta tik bendradarbiavimui su valstybinėmis ir / ar tarptautinėmis organizacijomis stiprinti.

Lobistui draudžiama teikti asmeniui, kuriam lobistine veikla siekiama daryti įtaką, dovanas arba žadėti atlygį už priimtą arba nepriimtą teisės aktą. Asmenims, kuriems lobistine veikla siekiama daryti įtaką, draudžiama iš lobistų priimti dovanas ar kitokį atlygį.

Informaciją apie gautas dovanas, nepriklausomai nuo jų vertės, perduodame Departamento Imuniteto tarnybos vyriausiajam specialistui Jurijui Albu.
Dovanų, gautų Departamente 2021 m., ataskaita: 
Eil.Nr. Dovaną įteikė (fizinio asmens vardas pavardė, juridinio asmens pavadinimas) Dovanos pavadinimas (apibūdinimas) Dovanos įteikimo proga (aplinkybės), vieta, data Valstybės tarnautojo ar darbuotojo, kuriam įteikta dovana, pareigos Dovanos statusas (priimta ir saugoma, sunaikinta, grąžinta dovanotojui, kt.)
1. UAB „SDG“, juridinio asmens kodas 135899565 2021 m. sieninis kalendorius, pažymėtas UAB „SDG“ logotipu; rašiklis; medaus stiklainis (500 g.), pažymėtas UAB „SDG“ logotipu. 2021-03-30
po 2021-03-18 dalyvavimo UAB „SDG“ organizuotame forume „Aplinkosauga įmonėse 2021”, kuriame vienas iš pranešėjų buvo Departamento direktoriaus pavaduotojas, kartu su rašytine padėka buvo gautos reprezentacinės dovanos.
Departamento direktoriaus pavaduotojas Dovana liko Departamente ir naudojama bendroms reikmėms.

 

Lobistinės veiklos priežiūra

Lobistas – fizinis asmuo, juridinis asmuo arba kita organizacija ar jų padalinys, vykdantys lobistinę veiklą.

Lobistinė veikla – fizinio asmens, juridinio asmens arba kitos organizacijos ar jų padalinio veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką Lobistinės veiklos įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo ar lobistinės veiklos naudos gavėjo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai.

Lobistinė veikla yra neteisėta, jeigu: 

1) lobistas nedeklaruoja lobistinės veiklos šio įstatymo nustatyta tvarka;

2) lobistinę veiklą vykdo į lobistų sąrašą neįrašytas asmuo.

Lobistų sąrašas bei informacija apie lobistinės veiklos sustabdymą, atnaujinimą ir išbraukimą iš lobistų sąrašo, o taip pat skaidrių teisėkūros procesų deklaracijos ir asmenų, kurių atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, deklaracijos skelbiamos VTEK Skaidrių teisėkūros procesų informacinėje sistemoje SKAIDRIS.

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau - Departamentas) karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, atžvilgiu vykdomos lobistinės veiklos priežiūrą, konsultavimą ir kontrolę vykdo Departamento Imuniteto tarnybos patarėjas Vaidotas Glinskis.

 

 Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti
 Pasiūlymus ir iniciatyvas korupcijos prevencijai galima teikti el. paštu imunitetas@aad.am.lt

Veiksmų Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas, patvirtintas Departamento direktoriaus 2021 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. AD1-43 „Dėl veiksmų Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Departamento direktoriaus 2021 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. AD1-42 „Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Elgesio su dovanomis principų taikymo Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos darbuotojams rekomendacijos, patvirtintos Departamento direktoriaus 2018 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. AD1-172 "Dėl elgesio su dovanomis principų taikymo Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos darbuotojams rekomendacijų patvirtinimo".

I pusmetį Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos (toliau - Departamentas) užregistruotos dvi gautos reprezentacinės dovanos. Priimti sprendimai - viena vardinė dovana buvo grąžinta dovaną gavusiam darbuotojui; kita dovana liko Departamente ir naudojama Departamento reikmėms.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-21